Răspunsuri la sesizări

Buzatu Lili, str. Nicolae Iorga, nr.6B

Sesizează că în urmă cu o lună s-au executat lucrări de asfaltare în zonă, dar din păcate s-au asfaltat parțial anumite străzi și solicită ca lucrările de reparare să fie reluate și străzile să fie asfaltate integral, nu doar pe porțiuni.  

Răspuns: Lucrările de întreținere ale străzii N. Iorga vor fi înaintate Biroului Infrastructură în Transport pentru a fi introduse în programele lunare de reparații urmând a se executa în funcție de condițiile meteorologice și disponibilitățile financiare.

Lupașcu Stela, str. N. Filipescu, nr.6, Sc. B, Ap.1

Solicită luarea de măsuri pentru verificarea modului de funcționare a firmelor din garajele din spatele blocurilor de pe strada Filipescu.

Răspuns: În urma controlului inopinat efectuat la punctul de lucru al societății S.C. Kopia S.R.L., cu punctul de lucru în Timișoara, str. Filipescu, nr. 6, garaj 5, s-a constatat faptul că societatea în cauză nu deține acordul de funcționare emis de Primăria Municipiului Timișoara, fapt pentru care s-a încheiat procesul verbal de contravenție cu nr. 778/15.02.2008, stabilindu-se și o amendă în valoare de 400 lei și termen de intrare în legalitate de 30 de zile.  

Usvald Elena, str. Ionel Teodoreanu, nr. 1

Sesizează că pe Aleea Ghirodei, nr.4 există o groapă foarte mare chiar pe grătarul de scurgere a apei din șosea și solicită repararea acesteia.

Răspuns: Aleea Ghirodei este în atenția noastră și va fi inclusă în programul de întreținere și reparații pe luna martie 2008.

Usvald Elena, str. Ionel Teodoreanu, nr. 1

Solicită înființarea unei stații de au­tobuz care să meargă spre Ghi­roda.

Răspuns: Există deja linia de autobuz 28 care deservește zona menționată de dumneavoastră, cu plecare de pe strada Uzinei.

Usvald Elena, str. Ionel Teodoreanu, nr. 1

Sesizează că pe Aleea Ghiroda după pod, peste Canalul Behela spre str. Ionel Teodoreanu este multă mizerie, iar pe str. Ionel Teodoreanu este o mizerie foarte mare din cauza mașinilor care vin din str. Bobâlna și din cauza trustului de construcții din zonă. Solicită luarea de măsuri pentru eradicarea mizeriei.

Răspuns: Strada Ionel Teodoreanu este neasfal­tată și nu poate fi cuprinsă în programul de salubrizare stradală.

Usvald Elena, str. Ionel Teodoreanu, nr. 1

Solicită forarea unei fântâni  de apă potabilă pe Aleea Ghirodei.

Răspuns: Vă comunicăm că pe Aleea Ghirodei, la intersecția cu strada Spartachiadei există o fântână publică forată.

Braun V, Str. Brașov, nr. 13

Sesizează că în P-ța 700 mașinile se urcă pe spațiile verzi, distrug arbuștii și gardul viu, la fel și în Parcul Alpinet și solicită Poliției Comunitare să ia măsuri.

Răspuns: Poliția Comunitară continuă patru­lă­rile în zona menționată de dvs., în ultima perioadă fiind aplicate sancțiuni conform HCL 371/2007 pentru oprirea, staționarea și parcarea pe spațiul verde. Numai anul trecut pentru astfel de fapte au fost aplicate peste 1200 de sancțiuni. Zonele 700 și Alpinet sunt în itinerariul de patrulare a agenților și se vor lua și pe viitor măsuri pentru stoparea fenomenului.

Oprescu Tita, Calea Aradului, nr. 15

Sesizează că prin fața magazinului „Moțul” se circulă intens, vehiculele nu mai țin cont de tăierea liniei continue ieșind spre oraș.

Răspuns: În legătură cu solicitarea dum­nea­voastră Inspectoratul de poliție al Ju­dețului Timiș, Serviciul Poliției Ru­tiere, vă comunică că aspectele semnalate au fost prelucrate de agenții de poliție rutieră, iar echi­pajul de poliție care acționează pe raza Secției IV Poliție va avea în atenție cele sesizate urmând a lua măsuri de sancționare împotriva tuturor conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale conform OUG 195/02. 

Rilă Ion, str. Gh. Ostrogovich, nr. 8

Sesizează că în Calea Aradului Est s-au executat lucrări de reabilitare a trotuarelor și a căilor de rulare, dar că doar în dreptul blocului nr.8 de pe strada Gh. Ostrogovich nu s-a mai executat legătura dintre trotuar și stradă. Domnul menționează că a luat legătura și cu firma S.C. Nimb S.A., care a executat aceste lucrări, dar fără nici un rezultat. Domnul solicită ajutor în corectarea situației.

Răspuns: Documentația de execuție a repa­ra­țiilor capitale din Calea Aradului nu a prevăzut și refacerea aleilor de legătură între trotuar și carosabil.  Situația existentă va fi analizată și se vor lua măsurile care se impun în vederea rezolvării favorabile a cererii dumneavoastră.

Zona la care faceți referire pentru amenajarea unei parcări a fost modernizată în cursul anului trecut iar dacă nu s-au executat parcaje este pentru că spațiul nu a fost suficient.

Rilă Ion, str. Gh. Ostrogovich, nr. 8

Solicită amenajarea unei parcări ecologice la intersecția dintre străzile Gh. Ostrogovich cu Aleea Speranței.

Răspuns: Solicitarea dum­nea­voastră privind amenajarea de parcări ecologice la intersecția dintre strada  Ostrogovich și aleea Speranței a fost transmisă Serviciului Drumuri și Poduri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara pentru verificare în teren și analizarea posibilității amenajării unei astfel de parcări în zona menționată.

Brill Ladislau, str. 1 Decembrie, nr. 92, ap. 10

Sesizează că pe linia tramvaiului 6 colț cu str.1 Decembrie 92, există un canal care nu funcționează și solicită luarea de măsuri.

Răspuns: Solicitarea dvs. a fost transmisă către SC AQUATIM SA - societatea care administrează și întreține rețelele de apă și canalizare pe raza municipiului Timișoara, spre rezolvarea problemei sesizate de dumneavoastră.

Novăcescu Rodica, str. Timiș, nr. 3, sc. B, ap. 4

Solicită ca pentru tăierile de copaci din această primăvară să avem în vedere și teii de pe strada Timiș, nr. 3, sc. B. Domnul menționează că există aprobarea de tăiere a acestor copaci, dar că lucrarea nu poate fi efectuată fără macara.

Răspuns: Tăierile de corecție de pe str. Timiș vor fi executate de o societate comercială autorizată.

Novăcescu Rodica, str. Timiș, nr.3, sc. B, ap. 4

Solicită repararea unei porțiuni de teren, în jur de 20 m, de la strada Timiș, nr. 3 și până la colț cu Aleea Merișor este foarte degradată.

Răspuns: Trotuarele de pe strada Timiș vor fi în atenția Biroului Infrastructură în Transport în vederea introducerii în programele lunare de reparații urmând a se executa în funcție de disponibilitățile financiare.

Pricoiu Stela, str. Tigrului, nr. 31

Solicită montarea de coșuri de gunoi și pe strada Tigrului.

Răspuns: Stimată doamnă, vă in­formăm că solicitarea dumneavoastră referitor la montarea coșurilor de gunoi pe strada Tigrului, a fost transmisă operatorului Serviciului de Salubrizare spre analizare și rezolvare.

Andronic Ion, Herculane, nr. 103

Sesizează că în urma reparațiilor și asfaltării străzii Herculane cuprinsă între străzile Emil Zola și Cercului locuitorii acestei porțiuni de stradă sunt condamnați să suporte efectele unei lucrări care nu a fost executată bine în ceea ce privește rigolele. Solicită remedierea situației.

Răspuns: Sesizarea dvs. s fost luată în evidența noastră, urmând să fie luate măsurile care se impun.

Asociațiile de proprietari, str. Vulturilor, nr. 2 și nr. 2A

Sesizează că la adresele menționate sunt înfundate căminele colectoare din stradă, acestea fiind colmatate cu mâl și pământ și solicită curățarea acestor cămine.

Răspuns: Solicitarea dvs. a fost transmisă către SC AQUATIM SA - societatea care administrează și întreține rețelele de apă și canalizare pe raza municipiului Timișoara, spre rezolvarea problemei sesizate de dumneavoastră.

Asociațiile de proprietari, str. Vulturilor, nr.2 și nr.2A

Solicită repararea trotuarului de la adresa mai sus menționată.

Răspuns: Repararea trotuarelor de pe str. Vulturilor este inclusă în investiția „Reparații capitale zona de locuințe Dâmbovița” urmând ca aceste lucrări să fie executate în cursul acestui an.

Asociația de proprietari, str. Aleea Muzicii, nr.12

Sesizează că pe strada Aleea Muzicii, nr. 12, în dreptul blocului nr. 15, căminul stradal de preluare a apei de ploaie este colmatat cu nisip și pământ, apa de ploaie scurgându-se în subsolul blocului. Solicită ajutor pentru remedierea situației.

Răspuns: Solicitarea dvs. a fost transmisă către SC AQUATIM SA - societatea care administrează și întreține rețelele de apă și canalizare pe raza municipiului Timișoara, spre rezolvarea problemei sesizate de dumneavoastră.

Dinică Gheorghe, str. Vulturilor, nr. 2 A, ap. 3

Sesizează că pe strada Vulturilor, de la colț cu strada Transilvania și până la strada Clăbucet, nr. 1 trotuarul este spart în mai multe locuri și solicită repararea acestuia.

Răspuns: Repararea trotuarelor de pe str. Vulturilor este inclusă în investiția „Reparații capitale zona de locuințe Dâmbovița” urmând ca aceste lucrări să fie executate în cursul acestui an.

Dinică Gheorghe, str. Vulturilor, nr. 2 A, ap. 3

Solicită decolmatarea căminelor stradale de colectare a apei de ploaie.

Răspuns: Solicitarea dvs. a fost transmisă către SC AQUATIM SA - societatea care administrează și întreține rețelele de apă și canalizare pe raza municipiului Timișoara, spre rezolvarea problemei sesizate de dumneavoastră.

Vlaicu Radu, str. Hărniciei, nr. 3

Solicită Primăriei Municipiului Timișoara să publice în „Monitorul Primăriei” stadiul reabilitării termice a blocurilor de locuințe, dorind să fie informați cu privire la fondurile alocate, fotografii ale blocurilor înainte și după reabilitare, costuri, firme abilitate pentru aceste lucrări.

Răspuns: Ca urmare a solicitărilor dum­nea­voas­tră vă comunicăm următoarele: Programul de acțiuni pe anul 2008 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit, își propune în primul rând, continuarea acțiunilor demarate în anii anteriori prin executarea lucrărilor de reabilitare termică la blocurile la care în anul 2007 s-a realizat proiectul tehnic. Efectuarea expertizei și auditului energetic pentru blocurile incluse în program, prin HCL 142/24.04.2007, se vor realiza după aprobarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002.

Vlaicu Radu, str. Hărniciei, nr. 3

Solicită amenajarea unei parcări ecologice pe locul de joacă dezafectat anul trecut din careul de blocuri de pe str. Hărniciei, nr. 3 și Intrarea Castanilor, nr. 1-2.

Răspuns: Solicitarea dumneavoastră privind amenajarea de parcări ecologice pe terenul de lângă str. Hărniciei , nr.3 și Intrarea Castanilor, nr.1-2 a fost transmisă Serviciului Drumuri și Poduri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara pentru verificare în teren și analizarea posibilității amenajării unei astfel de parcări în zona menționată.

Lupo Ianoș, str. Orșova, nr. 12, bl. 105, ap. 10

Sugerează ca acolo unde este posibil trotuarul să se împartă în două, partea dinspre carosabil să fie rezervată bicicliștilor.

Răspuns: Există în desfășurare un proiect amenajarea de piste pentru bicicliști în zonele unde acest lucru este posibil. De asemenea, toate noile proiecte de drum sunt prevăzute cu piste pentru bicicliști.

Mercea Virgil, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 105, Sc. D, ap. 9 și vecinii de la ap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9

Solicită repararea trotuarului din fața blocului și pietruirea spațiului dintre blocuri.

Răspuns: Repararea trotuarului degradat de pe str. Lidia între Cal. Martirilor și Drubeta a fost introdusă în programul de reparații trotuare pe anul 2008 urmând ca aceste lucrări să fie executate în cursul acestui an în funcție de disponibilitățile financiare.

Mercea Virgil, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 105, Sc. D, ap. 9 și vecinii de la ap. 3 și 4

Solicită forarea unei fântâni între blocuri, mai aproape de adresa menționată, deoarece cele existente în zonă sunt prea departe.

Răspuns: Solicitarea dvs. rămâne în atenția Biroului Hidrotehnic urmând a fi pusă în aplicare în funcție de fondurile financiare alocate de Consiliul Local pentru forarea de fântâni publice.

Nicola Marilena, str. Intrarea Planetelor, nr. 2, ap. 10, Sc. A

Solicită Primăriei să nu amenajeze parcări ecologice la această adre­să.

Răspuns: Adresa menționată nu se află pe lista investițiilor în ceea ce privește amenajarea de parcări ecologice.

Usvald Elena, str. Fructelor, nr. 13

Solicită Primăriei să verifice în responsabilitatea cui intră efectuarea curățeniei pe tronsonul cuprins între str. Dacilor și str. Mătăsarilor și luarea de măsuri pentru evacuarea gunoaielor.

Răspuns: Vă informăm, că pe str. Dacilor se execută lucrări de măturat manual, iar pe  str. Mătăsarilor se execută măturatul mecanic și întreținerea de către operatorul Serviciului de Salubrizare. De asemenea, străzile care fac legătura între strada Dacilor și strada Mătăsarilor sunt cuprinse în graficul de salubrizare respectat de către SC RETIM SA și controlat de către inspectorii Serviciului de Salubrizare din cadrul Direcției Edilitare.

Bursuc Ana, str. C-tin Stere, nr. 12, Bl. 17, ap. 13

Sugerează introducerea unui mijloc de transport în comun pe următoarea rută: Calea Torontalului - Centru – Catedrală – B-dul V. Pârvan – Sens Giratoriu – Podul Michelangello – Hotel Continental – Bastion – Punctele Cardinale – Piața Mărăști – Calea Aradului – Piața Verde – Calea Torontalului.

Răspuns: Solicitarea dumneavoastră privind înființarea unei noi linii de autobuz pe traseul menționat a fost transmisa Regiei Autonome de Transport Timisoara pentru verificare și analizare.

Asociația de Locatari, str. Daliei, nr. 2, Bl. D4

Sesizează că pe str. Daliei nu s-au efectuat lucrări de schimbare a conductelor de alimentare cu apă și canalizare, așa cum s-a relatat într-un articol apărut în presa locală, iar când plouă, apa din conducta principală de scurgere ajunge în subsolul blocului. Doamna solicită remedierea situației.

Răspuns: Solicitarea dvs. a fost transmisă către SC AQUATIM SA - societatea care administrează și întreține rețelele de apă și canalizare pe raza municipiului Timișoara, spre rezolvarea problemei sesizate de dum­neavoastră.

Asociația de Locatari, str. Daliei, nr. 2, Bl. D4

Solicită repararea trotuarelor de pe str. Daliei.

Răspuns: Repararea trotuarului degradat de pe str. Daliei este în atenția noastră urmând ca aceste lucrări să fie executate în cursul acestui an în funcție de disponibilitățile financiare.

Ursescu Constantin, str. Dropiei, nr. 7, Sc. B, ap. 9

Nu este mulțumit cu răspunsul „luat în evidență” și solicită un răspuns mai clar asupra problemei ridicate, și anume, executarea iluminatului stradal pe str. Dropiei, nr. 7 și Labirint, nr. 2, sunt două alei paralele, care pe o lungime de 130 m nu au nici un bec .

Răspuns: Vă informăm că pe Stra­da Dropiei nr. 7 și pe Strada Labirint nr. 7 se vor executa lucrări de extindere a rețelei de iluminat public; au fost întocmite documentațiile necesare pentru extinderea iluminatului public în zonele mai sus menționate și anume Studiu de Fezabilitate, Certificat de Urbanism, Aviz Unic, Acord Unic urmând a se elibera autorizațiile de construire și a se executa lucrările.

 

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13833532