Răspunsuri la sesizări
Familiile Kovacs și Ianoșev, str. Științei, nr. 5
Sesizează că în zona b-dul Dâm­bovița, nr. 49 și str. Științei, nr. 5, zil­nic, după orele 16,00, un grup de indivizi perturbă liniștea publică. Lo­catarii din zonă solicită luarea de măsuri pentru normalizarea si­tuației.
Răspuns: Stimați domni, puteți să vă adresați direct Poliției Comunitare pentru a semnala aceste probleme, la numărul de telefon al Dispeceratului non-stop: 0256/246112.
 
Boteanu Stelian, Aleea F. C. Ripensia, nr. 12
Întreabă ce se întâmplă cu terenul de la fostul Abator.
Răspuns: Stimate domn, există un grup de întreprinzători privați care se ocupă de amenajarea terenului respectiv.
 
Edith Jidăneanț, str. Lenau, nr. 10, Sc. A, ap. 22
Sesizează că există mulți proprietari de câini care își plimbă câinii în par­curi și prin atitudinea lor deranjează locatarii din clădirile învecinate.
Răspuns: Stimate domn, puteți să vă adresați direct Poliției Comunitare pentru a le da datele exacte, la numărul de telefon al Dispeceratului non-stop: 0256/246112. 
 
Bobu Teodor, Simion Bărnuțiu, nr. 57A
Sesizează că în jurul blocului de la adresa menționată mai sus Primăria Municipiului Timișoara a amenajat două parcări. De circa 3 luni una din cele două parcări este blocată la intrare cu balast, iar pe un pom se află o tăbliță cu inscripția: „Teren Privat”. Drept consecință, mașinile parchează pe trotuare și pe spațiul verde, fiind astfel amendate de către Poliția Comunitară. Domnul dorește să afle ce s-a întâmplat cu această parcare.
Răspuns: Este în curs de verificare statutul juridic al terenului.
 
Felmeri Iuliu, B-dul Dâmbovița, nr. 60, sc. B, ap. 8
Sugerează schimbarea metodei de prin­dere a cerșetorilor prin de­ghizarea agenților.
Răspuns: Stimate domn, propunerea dumneavoastră a fost înaintată Po­liției Comunitare, unde va fi supusă spre dezbatere și analiză.
 
Felmeri Iuliu, B-dul Dâmbovița, nr. 60, sc. B, ap. 8
Sugerează ca pe lângă poze ar fi util să prezentăm și o schiță cu inelele de circulație și centura orașului. 
Răspuns: Stimate domn, spațiul din „Monitorul Primăriei” nu ne permite să publicăm astfel de schi­țe sau planuri, ci numai să redactăm răspunsuri la solicitările dumneavoastră. În ceea ce privește inelele de circulație, lucrările au fost demarate, lucrându-se pe porțiuni. În ceea ce privește centura orașului, pentru această lucrare responsabil este Consiliul Județean.
 
Bucșia Alexandra, str. Cerna, nr. 11, ap. 75
Solicită repararea trotuarului care face legătura dintre strada Cerna și B-dul Sudului pentru a se putea circula ca și pietoni.
Răspuns: Primăria Municipiului Timi­șoara are în curs de elaborare docu­mentația tehnică pentru realizarea B-dul Sudului între Str. Diaconu Coressi și Str. Musicescu.
 
Ficiu Constantin, str. Lisabona, nr. 7/2, Sc. B, et. III, ap. 20
Solicită asfaltarea platoului dintre str. Ciobanului și Lisabona.
Răspuns: Lucrările de asfaltare ale platoului de la adresa menționată sunt în atenția noastră urmând a se executa în funcție de disponibilitățile financiare.
 
Usvad Elena, str. Ionel Teodoreanu, nr. 1
Solicită realizarea unui trotuar pentru pietoni pe podul peste Behe­la.
Răspuns: Lucrările de reparații ale tro­tuarelor de la adresele menționate sunt în atenția noastră, urmând a se executa în funcție de disponibilitățile financiare.
 
Balint Anghelina, str. Ungureanu, nr. 14
Propune ca municipalitatea să inter­zică între ora 23,00 și 6,00 turarea mo­tocicletelor și a boxelor din ma­șini, iar barurile să funcționeze până la orele 23,00, iar „Mica Vienă” să fie mutată în parcul din spa­tele magazinului Bega pentru a nu mai deranja locatarii din zonele în­vecinate cu Piața Unirii.
Răspuns: Vă rugăm să vă adresați Poli­ției Comunitare care are ca și atri­buții amendarea acestor cetățeni care încalcă prevederile legale. Iar, în ceea ce privește „Mica Vienă”, pro­punerea dumneavoastră va fi ana­lizată.
 
Greab Simion, str. Lisabona nr. 1/1, bl. G9, ap. 14
Propune ca firmele care au mașini de transport să le gareze la sediul lor și nu la domiciliul șoferilor care le conduc.
Răspuns: Stimată doamnă, vă rugăm să vă adresați Poliției Comunitare și Poliției Rutiere pentru semnalarea unor încălcări a prevederilor legale. În cazul în care nu au încălcat legea, ci doar au parcat în locurile special amenajate pentru parcarea mașinilor, nu există nici o prevedere legală care să interzică parcarea mașinilor de firmă la domiciliul angajatului care folosește mașina respectivă.  
 
Eugenia Belciug, str. Crizantemelor, nr. 1
Solicită montarea de bănci în stația de tramvai din str. Preyer, deoarece acestea lipsesc.
Sesizează că în stațiile de tramvai de la Spitalul Județean nu există nici acoperiș și nici bănci și solicită remedierea situației.
Răspuns: Solicitarea dumneavoastră privind montarea de băncuțe în re­fugiile pentru călători cu mij­loacele de transport în comun de pe str. Preyer și montarea unor refugii pentru călători în stația de tramvai “Spitalul Județean” a fost transmisă spre verificare și analiză RATT. Veți fi informată de către RATT cu privire la măsurile întreprinse. 
 
Chioreanu Lorin, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, bl. A1, sc. A, ap. 3
Sesizează că în zonă există mai multe autoturisme abandonate, și anume:
1. Dacia 1310, roșie, nr. înmatriculare: TM 08 DDV (lângă Depoul RATT)
2. Peugeot 205, alb, nr. înmatriculare: TM 103 TPU (str. Horea Măcelaru, nr. 4)
Răspuns: Pentru autovehiculele aban­donate s-a întocmit documentația, iar în prezent acestea au fost ri­dicate de către proprietarii sau de­ținătorii legali ai acestora.
 
Chioreanu Lorin, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, bl. A1, sc. A, ap. 3
Sesizează că terenul viran aflat după sediul RATT-ului, care aparține unei societăți comerciale, care se pare că a fost amendată, dar nu s-a schimbat nimic, este în con­tinuare acoperită cu iarbă înaltă, de­venind și deponeu de gunoi. Solicită remedierea situației.
Răspuns: În ceea ce privește rampa clandestină de gunoi, s-au aplicat 4 sancțiuni contravenționale în cuantum total de 8000 lei, conform art. 51, al. 1, lit. a din OUG 78/2000 mod. Legea 27/2007, în prezent zona fiind salubrizată și igienizată la intervenția agențiilor de poliție comunitară.
 
Chioreanu Lorin, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, bl. A1, sc. A, ap. 3
Sesizează că dalele din fața sediului RATT-ului sunt folosite ca și adăpost de către boschetari.
Răspuns: Stimate domn, am sesizat conducerea RATT despre acest lucru, întrucât dalele se află în fața sediului instituției.
 
Biro Carol, str. A. P. Cehov, nr. 4
Sesizează că la intersecția străzilor Drubeta cu Aluniș este o circulație intensă și există și o școală generală și sugerează realizarea unui marcaj pietonal spre stațiile de tramvai, deoarece șoferii nu acordă prioritate pietonilor.
Răspuns: Se are în vedere în perioada următoare realizarea unor treceri pietonale la intersecția str. Aluniș cu str. I. P. Pavlov.
 
Crainic L., str. Cântului, nr. 20, ap. 7
Sesizează că în Calea Girocului, la adresa menționată, este o gravă lipsă de locuri de parcare și solicită amenajarea unei parcări.  
Răspuns: Se vor institui sensuri unice în toate zonele, ceea ce va duce la crearea de locuri de parcare mai ales acolo unde este nevoie, ca de exemplu în zonele de blocuri.
 
Ilea Lucia, str. Prutul, nr. 13
Solicită analizarea posibilității ca această stradă să fie declarată zonă rezidențială sau să se restricționeze viteza la 30 km/h.
Răspuns: Pentru instituirea restricției de viteză pe str. Prutul solicităm petentei să înainteze o solicitare în scris către Comisia de Circulație.
 
Tăut Cătălin, b-dul Cetății, nr. 1/1
Solicită găsirea unei soluții pentru devierea transportului greu de pe b-dul Cetății colț cu Intrarea Martir Petre Domășneanu, deoarece nici calmatoarele de viteză amplasate nu își dovedesc eficiența.
Răspuns: B-dul Cetății face parte din inelul 3 destinat traficului greu. În cazul în care nu se respectă viteza legală de circulație pe această stradă solicităm petentului să sesizeze Poliția Rutieră pentru sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
 
Boleraz Elisaveta, str. F. C. Ripensia, nr. 8, ap. 15
Solicită ca și Camera de Comerț de lângă Sala Olimpia să fie verificată în vederea respectării orelor de li­niște, deoarece noaptea este o gălăgie infernală, deranjând somnul proprietarilor din blocurile în­vecinate. 
Răspuns: Stimată doamnă, să sunați direct la Poliția Co­­munitară pentru a semnala la momentul respectiv această problemă de tulburare a liniștii publice, la numărul de te­lefon al Dispeceratului non-stop: 0256/246112.
 
Crețeanu Elena, str. Timiș, nr. 20, ap. 14
Solicită instalarea unor bănci în stațiile RATT din Calea Buziașului (Electrotimiș).
Răspuns: Solicitarea dumneavoastră privind posibilitatea montării unor refugii pentru călători în stațiile de tramvai de pe Calea Vidrighin a fost transmis înspre verificare și analiză RATT. Veți fi informată de către RATT cu privire la măsurile întreprinse.
 
Știr Daniel, str. Vlădeasa, nr. 4
Sesizează că tramvaiele 7 și 9 se află într-o stare avansată de mizerie și solicită spălarea acestora.
Răspuns: Stimate domn, pentru această problemă, vă rugăm să vă adresați direct Regiei Autonome de Tran­sport Timișoara. 
 
Wiener Nikolaus, str. Amforei, nr. 5, bl. 2
Solicită instalarea unei cabine de protecție în stația de tramvai de pe linia lui 4, vis a vis de str. Amforei.
Răspuns: Solicitarea dumneavoastră privind posibilitatea montării unor refugii pentru călători în stațiile de tramvai de pe b-dul Cetății la intersecția cu str. Amforei a fost transmisă spre verificare și analiză RATT. Veți fi informată de către RATT cu privire la măsurile întreprinse.
 
Bobar Ioan, Calea Șagului, nr. 40, ap. 16
Sesizează faptul că în urma asfaltării trotuarului de pe Calea Șagului, începând de la str. G. Verdi spre Ana Ipătescu, muncitorii au scos țărușii de pe trotuar și dorește remontarea acestora.
Răspuns: Dacă petentul face referire la bornele de protecție a trotuarelor, acestea urmează a fi remontate după finalizarea lucrărilor, dacă acest lucru se mai impune.
 
Ope Ana, str. Șt. O. Iosif, nr. B5, ap. 9
Solicită găsirea unei soluții pentru ca tirurile să nu mai circule pe această stradă, deoarece sunt circa 200 de tiruri care circulă zilnic pe această stradă. 
Răspuns: Momentan nu există rută alternativă pentru devierea traficului greu de pe str. Șt. O. Iosif. Această stradă este stabilită prin HCL pentru delimitarea zonei de circulație a autovehiculelor grele. Devierea traficului greu de pe această stradă va fi posibilă doar în momentul realizării centurii de ocolire a Municipiului Timișoara.
 
Asociația Proprietarilor, str. Atomului, nr. 6, bl. A5
Întreabă care este situația legală a magazinului „Iosten Serv” SRL situat la parterul blocului nr. 6, ap. 3.
Răspuns: În urma verificărilor s-a constatat că S.C. Iosten Serv S.R.L. nu deține acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale eliberat de către Primăria Municipiului Timi­șoara în baza Legii 650/2002. De asemenea, am constatat faptul că, la adresa mai sus menționată, nu funcționează nici un fel de societate.
 
Bărbulescu Ilie, Piața Victoriei, nr. 7, sc. E, ap. 9
Întreabă care a fost rațiunea apro­bării înființării a 10 terase în Piața Victoriei, de vreme ce la circa 200 m funcționau altele 7.
Răspuns: Terasele amplasate pe domeniul public au fost autorizate în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza municipiului Timișoara.
 
Walter Raimund, str. Drubeta, nr. 53
Propune ca în locul Cazarmei „U” să se construiască hotel cu parcare subterană și nu mall în centrul orașului și lângă spital și locuințe.
Răspuns: Stimate domn, actualmente, Cazarma „U” se află în proprietate privată. Așadar, Primăria Municipiului Timișoara nu poate decide care va fi destinația finală a clădirii. 
 
Walter Raimund, str. Drubeta, nr. 53
Propune ca „Uszoda” să se mențină cu destinația actuală și să se mo­dernizeze, locul unui bazin per­formant fiind în altă parte. Actualmente la Uszoda însoțitorii îi așteaptă pe copii pe băncile din parc.
Răspuns: Stimate domn, vă rugăm să vă adresați Inspectoratului Județean Școlar care vă poate oferi detalii cu privire la proiectul de modernizare a spațiului respectiv.
 
Usvad Elena, str. Ionel Teodoreanu, nr. 1
Sesizează că în sensul de mers dinspre str. Bobâlna spre Behela, când începe primul rând de case, la un canal îi lipsește capacul. Cere remedierea situației.
Răspuns: Solicitarea dumneavoastră a fost transmisă către Operatorul de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare S.C. AQUATIM S.A. spre soluționare, fiind totodată somată să ia măsuri urgente de ridicare la cotă a capacului la care vă referiți.
 
Constantin Gheorghe, str. Intrarea Umbroasă, nr. 2, sc. A, ap. 2
Sesizează că în tot centrul orașului (P-ța Operei, Libertății, Unirii) nu există nici o toaletă publică, doar la barurile din acest perimetru, pe care nu ai voie să le folosești numai dacă faci consumație la acele localuri. Propune crearea unor toalete publice, deoarece este nevoie.
Răspuns: Vă comunicăm că în Piața Unirii există o toaletă publică aflată în administrarea Primăriei Mu­nicipiului Timișoara al cărei program de funcționare este între orele 8,00-20,00 zilnic, mai puțin sâmbăta și du­minica iar vara orarul este între orele 8,00-24,00, zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica. În ceea ce privește Piața Victoriei, în interiorul restaurantului aparținând de S.C. Art S.R.L., vizavi de restaurantul Mc Donalds funcționează o toaletă publică cu acces gratuit pentru populație.      
 
Ștefănescu Ciprian, str. Burebista, nr. 18
Întreabă dacă se poate amenaja o parcare în fața fostului Cinema Dacia. De asemenea, solicită marcarea locurilor de parcare existente.
Răspuns: Marcarea locurilor de par­care se poate face doar când con­dițiile meteo permit acest lucru.
 
Asociația de proprietari, Intrarea Iorgo­vanului, nr. 3
Solicită montarea de semafoare în in­tersecția b-dului Dâmbovița cu Banatul.
Răspuns: La intersecția b-dului Dâm­bovița cu str. Banatul au fost puse în funcțiune semafoare electrice pentru dirijarea traficului rutier și pietonal.
 
Perescu Romulus, str. București, nr. 1A, ap. 21
Solicită luarea de măsuri în ceea ce privește refacerea fațadelor clădirilor.
Răspuns: În conformitate cu preve­derile art. 16, alin. 1 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, orga­ni­zarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, este obligatoriu ca proprietarii să ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru rea­bilitarea termică și eficiența energetică, potrivit prevederilor legale în vigoare și să achite cota-parte din costurile aferente.
Prin programele anuale de reabilitare ter­mică a clădirilor de locuit multi­etajate sunt instituite măsuri speciale de reabilitare din care face parte și izolarea termică a pereților exteriori, repararea, consolidarea și zugrăvirea.
Pentru a fi incluse în programele res­pective, asociațiile de proprietari vor depune la Primăria Municipiului Timișoara următoarea documentație: cerere și fișă de identificare (tip) alături de hotărârea adunării generale a proprietarilor.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13640268