Proiecte cu finanțare nerambursabilă

Primăria și Consiliul Local Timișoara lansează concursul de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru activități nonprofit pe anul 2007.

Documentația necesară depunerii proiectelor de finanțare (conform HCL 619/ 19.12.2006) se găsește la rubrica "Proiecte cu finanțare nerambursabilă pe anul 2007” pe portalul Primăriei Timișoara la adresa www.primariatm.ro, la secțiunea Info Primărie. Se finanțează proiecte pentru activități culturale, pentru cultele religioase, pentru acțiuni sportive și activități de implementare a programelor sportive de utilitate publică, pentru protecția mediului, pentru activități de tineret.
Proiectele vor fi depuse în două exemplare tipărite semnate și ștampilate, în format electronic (CD/DVD), la Biroul de Evidență și Circulație a Documentelor, camera 13, începând cu data de 15 ianuarie. Ultima zi de preluare a documentațiilor va fi în 5 februarie 2007, la ora 13.00.

Anual, din bugetul municipiului Timișoara se alocă o anumită sumă de bani destinată sprijinirii proiectelor societății civile. După expirarea termenului de depunere a proiectelor, va avea loc evaluarea și selecționarea acestora, de către o comisie a Consiliului Local Timișoara, după care vor intra în plenul CLT. În maxim 60 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție, în presa locala și pe site-ul Primăriei, se încheie un contract de finanțare între Consiliul Local Timișoara și solicitantul selecționat.

Cine poate depune proiecte?

Solicitanții trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii, instituții publice de cultură, educație etc.

Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public inițiate și organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări.

Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de trei finanțări nerambursabile în decursul unui an, cu excepția instituțiilor de cultură subordonate consiliului local.

Ce se decontează

  • Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activități;
  • Consultanță;
  • Fond premiere;
  • Transport: bilete CFR, autocar, transport persoane, echipamente și materiale cu firma transportatoare;
  • Cazare și masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului;
  • Consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimantă, markere, alte furnituri de birou;
  • Achiziții servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developări foto, montaje etc.;
  • Tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe etc.;
  • Publicitate/acțiuni promoționale ale proiectului;
  • Onorarii pentru angajații beneficiarului în scopul realizării proiectului, alții decât cei permanenți, în baza convențiilor civile (ex. artiști, regizori etc.)
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397343