Susținerea și Adopția Animalelor din Colecția Grădinii Zoologice a Municipiului Timișoara
Susținerea și Adopția Animalelor din Colecția Grădinii Zoologice a Municipiului Timișoara
 
Primăria Municipiul Timișoara, responsabilă pentru administrarea Grădinii Zoologice din Timișoara,  face în fiecare an eforturi susținute  în scopul   menținerii la un standard ridicat a serviciilor furnizate vizitatorilor, a activităților de  conservare a speciilor,  promovare a educației și sensibilizării publicului în legătură cu conservarea biodiversității, în mod particular, prin furnizarea de informație despre speciile expuse și habitatele lor naturale.

De asemenea, bugetul local susține  asigurarea hranei cu încadrarea în limitele sumelor alocate tuturor animalelor colecției, precum și activitățile administrative, specifice grădinii zoologice.

Primăria Municipiului Timișoara propune lansarea unei campanii de susținere și adopție a animalelor din colecția  Grădinii Zoologice din Timișoara scopul campaniei fiind unul  social și de protecție a animalelor.  În acest context, orice persoană fizică sau juridică poate deveni  susținător sau „părinte adoptiv”, un al unui  animal/specie aleasă, fiind o formă  personală de ajutor acordat Grădinii Zoologice din Timișoara pentru derularea programelor de protejare și conservare precum și o formă de creare a unei legături speciale, de suflet cu animalele grădinii zoologice.

Contribuțiile bănești vor asigura îmbunătățirea condițiilor de deținere în habitate și dezvoltarea de habitate noi. De asemenea, susținerea din partea societății civile poate contribui la furnizarea unor servicii sanitar-veterinare  pentru animale și de training pentru  angajații Grădinii Zoologice.
Procedura de adopție este deschisă tuturor: persoanelor fizice, familiilor, școlilor, asociațiilor/fundațiilor, instituțiilor, societăților comerciale și  companiilor, fiecare specie/animal poate avea mai mulți sponsori.

Donația/Adopția  se face pentru un an, putând fi realizată oricând pe parcursul anului.
 
Beneficiile  oferite  persoanelor care  susțin Grădina Zoologică sunt diferențiate, funcție de  sumele donate, propuse după cum urmează:
Minim 50 lei –  Nominalizarea pe lista donatorilor, amplasată lângă habitatul animalului, pe întreaga perioadă a  lunii în care se face donația și două bilete de acces gratuit în Grădina Zoologică;
Minim 100 lei -  Scrisoare de mulțumire și patru bilete de acces gratuit în Grădina Zoologică;
Minim 200 lei - Certificat personalizat privind calitatea de susținător a Grădinii Zoologice.
Minim 400 lei – Nominalizarea pe lista donatorilor, postată pe pagina web.
Minim 2.000 lei -  Amplasarea unei plachete pe habitatul  animalului adoptat, prin care se indică identitatea persoanei „adoptive” și mențiunea “PROTECTOR AL SPECIEI”, precum și posibilitatea de vizitare a animalului adoptat de către două persoane, oricând pe parcursul anului.
 
La acestea se adaugă și posibilitatea de a participa la acțiunile organizate de către Grădina Zoologică, de vizitare a grădinii zoologice  însoțiți de un ghid de specialitate, precum și participarea la activități de hrănire a animalelor din colecție.
 
Contribuțiile de orice nivel sunt acceptate.
Toate animalele rămân în grija și proprietatea Grădinii Zoologice din Timișoara. Donația nu conferă drept de proprietate asupra animalului.

Donațiile pot fi realizate prin cele două  forme:
1.       Depuneri în numerar sau transfer bancar în contul pentru "DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI", deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara IBAN RO36TREZ62121370201XXXXX, cu mențiunea animalului susținut.    
2.       Pentru donațiile începând cu suma de 400 lei, se poate proceda și la completarea unui document de adopție, urmând ca, prin grija reprezentanților Compartimentului Grădina Zoologică să se încheie un contract de sponsorizare,disponibil pe pagina www.primariatm.ro, www.dmmt.ro ;i www.carpatzoo.ro;
Se va analiza în viitor posibilitatea realizării unui formular de plată on-line.
 
În fiecare an, Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara va realiza o clasificare a  celor mai atractive 10 specii de animale și va realiza un Raport detaliat privitor la contribuțiile prin sponsorizare și a modului de utilizare a acestora, în vederea asigurării transparenței cheltuirii acestor sume.
 
VICEPRIMAR,
ADRIAN ORZA
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13863567