Asociația Timișoara - capitală culturală europeană anunță concurs pentru director executiv
Asociația Timișoara – capitală culturală europeană anunță concurs pentru ocuparea postului de director executiv al asociației.
 
Concursul va avea loc în data de 15-16.12.2012, în funcție de numărul de candidați, începând cu ora 11,00 în spațiul oferit de Hotel Timișoara.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 • studii superioare în domeniul de referință: arte, științe umaniste, științe juridice, științe economice, sociologie, științe sociale și politice;
 • studii post-universitare de management cultural, politici culturale, studii culturale, management de proiect;
 • experiență profesională minimă de 3 ani în domeniul de referință;
 • experiența managerială și/sau de management de proiect reprezintă un avantaj;
 • lucrul în echipe internaționale constituie un avantaj;
 • cunoașterea foarte bună a limbii engleze este obligatorie iar a altei limbi de circulație internațională constituie avantaj;
 • cunoștințe aprofundate de operare PC;
 • bunele aptitudini de comunicare interpersonală, de dialog și negociere, empatie și carismă, vor fi apreciate.
Concursul se desfășoară astfel:
·        12.12.2011 depunerea dosarului de candidatură
·        12-14.12.2011 evaluarea dosarului
·        15-16.12.2011 interviu cu comisia de selecție
·        16.12.2011 afișarea rezultatelor
Pentru a participa la concurs trebuie depus un dosar care să conțină următoarele:
·        copiea actului de identitate
 • copii ale diplomelor de studii și a altor documente care să ateste efectuarea unor cursuri de specializare;
 • copie după cartea de muncă;
 • curriculum vitae detaliat;
 • două scrisori de recomandare în plic închis;
·        o scrisoare de motivație de max. 1/2 pag.
·         un proiect de management 2012-2013 de max 10pag, care să cuprindă următoarele date:
1.        Analiză SWOT a mediului cultural timișorean;
2.        Plan de acțiune pentru dezvoltarea proiectului Timișoara, Capitală Culturală Europeană;
3.        Buget estimativ și sursele de finanțare posibile a fi atrase pentru Proiect;
4.        Dezvoltarea organizației, necesarul de resurse umane, materiale, financiare.
Dosarul se depune sub formă tipărită și în format electronic CD/DVD, direct sau prin poștă, în data de 12.12.2011 până la ora 16,00 la doamna Dr.Corina Răceanu, director executiv interimar al asociației, la adresa Institutul Intercultural Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.8, ap8, Timișoara.
Contractul de muncă se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilități de prelungire în urma evaluării rezultatelor obținute. Salariul net este de 1.000 euro/lună cu posibilitatea de a crește în funcție de volumul proiectelor câștigate.
Relații suplimentare se pot obține de la doamna Dr.Corina Răceanu, tel. 0744 474 248, email: corina.raceanu@gmail.com, în zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 11,00-14,00 și de pe site www.intercultural.ro secțiunea News.
Materiale bibliografice:
- Statutul Asociației;
 
- Decision No 1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Community action for the European Capital of Culture event for the years 2007 to 2019;
- Guide to Candidate Cities;
- Palmer report/ Study on thje European Cities and Capitals of Culture and the European Cultural Months 1995-2004;
- European Capitals of Culture: the road to success.
 
- LEGE nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;
- Normă metodologică din 07/04/2011 privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor;
- Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
- Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legeanr 8/1996 privinddreptul de autorși drepturile conexe;
- LEGEA nr. 82/1991Legea contabilității,cu modificările și completările ulterioare.
- CODUL MUNCII Legea 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13833686