Agenda proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe anul 2013
A fost aprobată Agenda proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2013, în conformitate cu HCL 384/05.07.2013 și HCL 385/05.07.2013.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat finanțarea de la bugetul local al Municipiului Timisoara evenimentelor culturale și de tineret ale instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor și organizațiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, lista proiectelor fiind prevăzută în Anexe.
 
Sumele aprobate pentru acordarea finanțării sunt următoarele:
  • subcapitol 67.02.05.02 - Tineret  - 150 000 lei
  • subcapitol 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreeri și religiei - 269 917 lei                                
 
Conform Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local, pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCL 242/23.04.2013, aplicanții vor depune documentația prevăzută, respectiv contractul  și bugetul de venituri și cheltuieli.
 
Documentația necesara atribuirii finanțărilor nerambursabile este anexată în Regulamentul finanțărilor nerambursabile, anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Localnr. 242/23.04.2013, și se pune la dispoziția solicitanților la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.1, sau pe site-ul instituției la adresa: www.primariatm.ro,rubrica Info Primărie, Agenda Culturală 2013.

Formularele contractului de finanțare nerambursabilă și a bugetului de venituri și cheltuieli se găsesc anexate și la prezentul comunicat.
Contractele de finanțare nerambursabilă, bugetul de venituri și cheltuieli, actele solicitate în completarea dosarului vor fi depuse la camera 12, începând cu data de 22 iulie  până în data de 02 august 2013

Nerespectarea termenului de depunere va atrage după sine pierderea finanțării!
 
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
 
Primăria Municipiului Timișoara acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și de tineret de anvergură, cu caracter regional, euroregional și internațional care să sprijine candidatura Timișoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Direcția Comunicare

Anexa 1 proiecte tineret
Anexa 1 proiecte culturale
Anexa 2
Anexa 3

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397506