Modificări la Codul Fiscal
În Monitorul Oficial din 24 noiembrie 2004 a fost publicată Legea 494/12 noiembrie 2004, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 care modifică și completează Codul Fiscal.În acest sens, facem câteva precizări privind aceste modificări, care afectează în mod direct contribuabilii.

Conform articolului 249, aliniatul (3), din 2005, concesionarii, locatarii sau titularii dreptului de administrare sau folosință, după caz, datorează impozit pe clădirile aferente, aflate în concesiune, administrare sau folosință.
Articolul 256, aliniatul (3), prevede că pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, impozitul pe teren cade în sarcina concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință.
Pentru persoanele fizice, la articolul 284 se introduce un nou aliniat în care se prevede că scutirea la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea proprietarului. În această categorie intră doar: veteranii de război, deportații, revoluționarii, văduvele de război, persoanele cu handicap.  Prin urmare, aceste persoane fizice, dacă dețin mai mult de un mijloc de transport sunt invitate să se prezinte la Primăria Timișoara, camera 24, Compartimentul Impunere Mijloace de Transport și să declare care mijloc de transport va fi scutit de impozit pentru anul fiscal 2005.

Conform articolului 296, aliniatul (1) este considerată infracțiune cesionarea sau înstrăinarea sub orice formă a acțiunilor, cu excepția celor care fac obiectul tranzacțiilor pe piața de capital ori a părților sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunoștința autorităților fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel puțin 60 de zile înainte de realizarea operațiunii de cesionare sau înstrăinare. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Aceste modificări intră în vigoare cu 1 ianuarie 2005.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409984