O nouă emisiune de obligațiuni municipale
Executivul Primăriei Timișoara va lansa o nouă emisiune de obligațiuni municipale pe piața internă de capital în valoare de 200 miliarde lei, cu o maturitate de maxim 6 ani pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local din Timișoara.

Primăria Timișoara a mai utilizat cu succes acest instrument de finanțare și în anul 2003. Împrumutul cu maturitatea de 2 ani a avut valoarea de 100 miliarde de lei, iar fondurile au fost atrase pentru finanțarea următoarelor proiecte de investiții: “Amenajări stradale str. Preyer, str. Ioan Barac”, “Amenajare inel 2 sector Calea Aradului - strada Antenei”, “Modernizare str. 1 De­cembrie 1918”.

Există unele avantaje oferite de finanțarea unor obiective de interes local prin emisiune de obligațiuni mu­nicipale:

Dezvoltarea locală - prin ac­ce­sarea acestui tip de finanțare proiectele afla­te pe lista de investiții vor fi finalizate în avans iar de aceste proiecte va beneficia comunitatea locală. Investiția odată finalizată va aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea  locală și va permite, totodată, o mai bună eșa­lonare în timp a cheltuielilor de capital.

Posibilitatea finalizării unor proiecte mari a căror finanțare directă ar implica eforturi deosebite care ar afecta echilibrul bugetului local sau a căror eșalonare în timp ar implica costuri de mentenanță deosebit de mari.

Libertatea de stabilire a condi­ți­ilor împrumutului - Autoritatea publică lo­cală hotărăște termenii de structurare a împrumutului (valoarea împrumutului, nivelul dobânzilor si calendarul de rambursare) în acord cu posibilitățile locale. Spre deosebire de un credit bancar în care banca introduce de multe ori condiții restrictive și chiar dobânzi prohibitive. Acest fapt le permite muni­cipalităților să-și aleagă cele mai efi­ciente structuri în concordanță cu necesitățile autorității locale. Faptul că nu s-a înre­gistrat nici o întârziere la plată și toți emi­tenții au respectat cu strictețe calendarul plaților prevăzut în prospectele de emi­siune dovedește accesibilitatea acestui tip de finanțare.

Mai buna comunicare a auto­rității locale cu cetățenii și participarea populației la procesul investițional al municipalității. Prin faptul că populația poate cumpăra obligațiuni se creează o co-interesare a cetățenilor în finalizarea proiectelor de interes local. Această imagine pozitivă contribuie la atragerea cetățenilor către investițiile avute în vedere de către Primărie și deschide calea unei comunicări directe între locui­tori și administrația locală.

Profitul obținut din dobânzile pe care le va plăti municipalitatea va ajunge la cetățenii care investesc în obligațiuni și nu la băncile comerciale ca în cazul îm­prumuturilor bancare.

Costuri reduse - costurile totale afe­rente finanțării prin împrumut obli­ga­tar sunt mult mai reduse decât costu­rile pe care le implică un împrumut ban­car.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13410013