Bugetul local al Municipiului Timișoara - Venituri și cheltuieli pentru 2006

Vă prezentăm mai jos veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetul local pe 2006. Bugetul local pe 2006 este de 555.858,29 mii lei.

De unde adunăm banii?

Sursele de venituri la bugetul local sunt următoarele:

 • Venituri curente: 356.204,33 mii lei;
 • Venituri din capital: 40.953,95 mii lei;
 • Operațiuni financiare (împrumuturi): 150.000,00 mii lei;
 • Subvenții: 8.700,00 mii lei.

După cum se observă cele mai importante venituri la bugetul local sunt veniturile curente. Acestea sunt formate din:

 • Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital: 119.070,30 mii lei;
 • Impozite și taxe pe bunuri și servicii: 109.146,82 mii lei;
 • Impozite și taxe pe proprietate: 69.507,39 mii lei;
 • Venituri din proprietate: 34.998,57 mii lei;
 • Vânzări de bunuri și servicii: 22.302,90 mii lei;
 • Alte impozite și taxe fiscale: 1.178,35 mii lei.

Banii din operațiuni finan­ciare, care sunt o sursă im­por­tantă de venit, se referă la emi­siunea de obligațiuni pe care municipalitatea o va lansa în 2006 și despre care puteți citi amă­nunte în pagina 11.

Cum se cheltuiesc banii?

Schematic, pe capitole bugetare și sume alocate, lucrurile se prezintă astfel:

 • Învățământ: 113.002,20 mii lei; În administrarea municipalității se află 60 de grădinițe, 33 de licee, colegii și grupuri școlare și 27 de școli generale. Acești bani se fo­lo­sesc pentru salariile per­so­nalului didactic și ne­didactic, pentru cheltuieli de întreținere (apă, încălzire, iluminat, te­lefon), reparații curente, lucrări de investiții și dotări la uni­tățile de învățământ, burse pen­tru elevi.
 • Reparații străzi: 96.277,28 mii lei; Acești bani sunt folosiți pentru transport rutier, deszăpezire, modernizare și reparații străzi, întreținere trotuare, lucrări de întreținere a semnalizării rutiere.
 • Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 83.821,35 mii lei; Din acești bani se plătesc cheltuieli de întreținere (apă, încălzire, iluminat, telefon), lucrări de reparații și consolidări a imobilelor, investiții, dotări, întreținere și reparații fântâni publice, extindere rețele apă, canal, întreținere canale pluviale, întreținere rețea iluminat și energie termică, extindere de rețele gaze, lucrări edilitare, demolări construcții neautorizate.
 • Energia termică: 75.142,00 mii lei; Acești bani sunt direcționați pentru subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică.
 • Transportul în comun: 71.100,00 mii lei; Din această sumă se fac modernizări la infrastructura rețelelor de transport în comun, lucrări de investiții și dotări în acest domeniu și subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif.
 • Autorități publice: 32.038,44 mii lei; Suma este destinată pe cheltuieli de întreținere, reparații curente, investiții, dotări, salarii ale personalului.
 • Cultură, recreere și religie: 26.248,35 mii lei; Banii din buget sunt folosiți pentru Filarmonica Banatul, Teatrul German, Teatrul Maghiar, Casa de Cultura a Municipiului, și sunt destinați pentru salariile personalului, cheltuieli de întreținere, reparații și investiții. De asemenea, din acești bani se cheltuiește pentru întreținerea spatiilor verzi, deratizare, dezinsecție, activități ecologice, amenajări locuri de joacă.
 • Asistență socială: 24.467,17 mii lei; Principalele cheltuieli se fac pentru plata lunară a ajutorului social pentru 1.100 persoane, plata lunară pentru 790 însoțitori persoane cu handicap, transport gratuit pentru 3800 persoane cu handicap și însoțitori, hrana zilnică la Cantina de Ajutor Social pentru 449 persoane.
 • Protecția mediului: 9.444,18 mii lei; Banii din buget sunt folosiți pentru salubrizarea domeniului public, colectarea deșeurilor, canalizare.
 • Ordine publică: 7.535,92 mii lei; Cea mai mare parte din această sumă se alocă înființării și dotării Poliției Comunitare.
 • Dobânzi aferente datoriei publice: 6.055,50 mii lei;
 • Sănătate: 4.606,86 mii lei; Clădirile a patru unități sanitare - Spitalul Clinic Municipal, Spitalul „Victor Babeș”, Spitalul Clinic nr. 5 de Obstetrică - Ginecologie, Spitalul pentru Copii „Louis Țurcanu” – sunt în administrarea municipalității. Banii se cheltuiesc pe reparații curente și lucrări de investiții și dotări la aceste unități sanitare și pentru salariile personalului din creșe și cheltuieli de întreținere în creșe. De asemenea, tot de aici se achită și drepturile donatorilor de sânge.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 08.04.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13518136