Taxe și impozite locale neschimbate și în 2011

Potrivit HCL nr. 171/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara în anul 2011, în acest an fiscal se mențin cotele, valorile impozabile, impozitele în sume fixe, precum și facilitățile stabilite de Consiliul local al Municipiului Timișoara, prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 196/26.05.2009 și Hotărârea Consiliului Local nr. 367/27.10.2009.
În ceea ce privește prevederile Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, acestea au fost modificate în cursul anu­lui 2010, de către organul executiv central, prin OUG nr. 59/2010, în sen­sul majorării unor impozite și taxe, necesară pentru realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor și al cheltuielilor, profund afectat de criza economică și financiară.
Prin OUG nr. 59/2010 s-a mo­dificat conținutul art. 252 din codul fiscal, cu privire la majorarea im­pozitului da­torat de persoanele fizice ce dețin în proprietate mai multe clă­diri, precum și cele ale art. 263 alin. (2) din codul fiscal, cu privire la nivelul impozitului/taxei pe mijloacele de transport mai mici de 12 t.
Astfel, în cazul persoanelor fizice ce dețin în proprietate mai multe clă­diri, pentru anul 2011, se menține ma­jorarea impozitului pe clădiri datorat pentru clădirile deținute în plus față de cea de la adresa de domiciliu, astfel: Art. 252: (1) Persoanele fizice care au în pro­prietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clă­dire în afara celei de la adresa de do­miciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire și ur­mătoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidența alin. (1) persoanele fizice care dețin în pro­­prietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deținerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul ma­jorat se determină în funcție de ordinea în care proprietățile au fost dobândite, așa cum rezultă din do­cumentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligația să depună o de­clarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților ad­ministrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul de­clarației speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
În cazul impozitului asupra mij­loacelor de transport mai mici de 12 t, prin OUG nr. 59/2010, s-a ma­jorat nivelul acestuia, modul de calcul al im­pozitului fiind raportat la capacitatea cilindrică a mijlocului de transport supus impozitării, pe grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta.
Aceste prevederi au intrat în vi­goare începând cu 1 iulie 2010 și se vor menține și în anul fiscal 2011, atât majorarea impozitului pe clădiri, cât și majorarea introdusă prin OUG nr. 59/2010, la impozitul asupra mij­loacelor de transport mai mici de 12 t.
În ceea ce privește mijloacele de tran­­sport mai mari de 12 t, impozitul aferent acestora a fost modificat în­cepând cu 1.01.2011, prin HG nr. 1347/2010 privind aprobarea ni­velurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați Biroului Con­siliere Cetățeni și Registratură din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Ti­mișoara, sau să accesați site-ul in­stituției noastre, www.dfmt.ro.
 
Unde se pot plăti taxele și impozitele?
1) la sediul Direcției Fiscale - Birou Evidență Contribuabili și încasări Bugetare camera 26. Program de lucru: luni, miercuri, joi, vineri între orele 8.30-16.00; marți între orele 8.30-18.00.
2) la 12 oficii poștale aflate în diverse zone ale orașului după cum urmează:

Nr
crt.
Nume unitate Adresă unitate Telefon Orar Luni-Vineri Orar
Sâmbătă
Vara Iarna
1. Timișoara 1 Str. Revoluției nr. 2 0256/292.222 7:00-20:00 7:00-20:00 8:00-13:00
2. Timișoara 2 Bd. Republicii nr.28 0256/221.021 8:00-19:00 8:00-19:00 -
3. Timișoara 3 Str. Ștefan cel Mare nr. 10 0256/224.877 8:00-19:00 8:00-18:00 -
4. Timișoara 4 Str. I. Văcărescu nr. 24-26 0256/220.823 8:00-19:00 8:00-18:30 -
5. Timișoara 5 Str. Independenței nr. 1 0256/499.008 8:00-19:00 8:00-18:00 -
6. Timișoara 7 Bd. Simion Bărnuțiu nr. 83 0256/208.040 8:00-19:00 8:00-18:00 -
7. Timișoara 8 Str. Gh. Lazăr nr. 42 0256/422.543 8:00-19:00 8:00-19:00 -
8. Timișoara 10 Str. Mureș nr. 1 0256/455.283 7:30-19:00 8:00-19:00 -
9. Timișoara 12 Str. 1 Decembrie nr. 90 0256/465.963 8:00-20:00 8:00-19:00 -
10. Timișoara 14 Str. Teiului nr. 6 0256/424.576 8:00-20:00 8:00-20:00 -
11. Timișoara 15 Str. Buziașului nr. 30 0256/222.597 8:00-19:00 8:00-19:00 -
12. Timișoara 16 Calea Martirilor nr. 64 0256/466.121 8:00-20:00 8:00-20:00 -
13 Timișoara 17 Demetriade nr. 1 0256/247.617 10:00-21:00 10:00-21:00 10:00-14:00
14 Timișoara 18 Olarilor nr. 1 0256/221.202 8:00-18:00 8:00-18:00  
15 Timișoara 13 Razboieni nr. 4 0256/472.455 8:00-18:00 8:00-18:00  
16 Timișoara 6 Holdelor bl. 29   8:00-19:00 8:00-19:00  
17 Timișoara 9 Piatra Craiului nr. 1 0256/220.821 8:00-19:00 8:00-19:00  
18 Timișoara 11 Str. Văliug nr. 3 0256/221.623 8:00-18:00 8:00-18:00  
 

 
Între orele 12:00 și 13:00 nu se fac plăți la oficiile poștale. În această perioadă se execută salvarea informațiilor și sistemul este indisponibil. Toate calculatoarele oficiilor poștale sunt conectate la rețeaua Primăriei, funcționarii Poștei fiind instruiți de către specialiști din Direcția Fiscală, cu privire la modul de încasare al taxelor. NU SE PERCEP COMISIOANE CETĂȚENILOR!
3) De asemenea, plata se poate face și online pe site-ul www.dfmt.ro.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13759654