Transparență
Hotărârea care stabilește taxele și impozitele locale pentru anul 2012 poate fi consultată pe site-ul primaritm.ro, la secțiunea Consiliul Local-Hotărâri. Din hotărâre: Art. 1: Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2012, după cum urmează: a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele și taxele locale pentru anul 2012; b) cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabilește la 0,75 %; c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, se stabilește la 5%; d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperateă integral pe calea amortizării, se stabilește la 1,5%; e) cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate se stabilește la 3%; f) cota taxei hoteliere se stabilește la 1% fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unitățile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.
Art. 2: Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie 2012, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2012 de către contribuabilii persoane fizice se acordă o bonificație de 10%.
Art. 3: Majorarea anuală aplicată impozitului pe clădire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2012, se stabilește de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, la 20%.”
Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează astfel: a) depunerea peste termen a declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, și de 300 de lei în cazul persoanelor juridice. b) nedepunerea declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, și de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13757048