Comunicat privind codul fiscal
Ordonanța de Guvern nr. 30/2011 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a adus unele modificări Titlului IX “Impozite și taxe locale” din codul fiscal, din necesitatea menținerii nivelului actual al veniturilor bugetelor locale și a echilibrului între nivelul veniturilor și cheltuielilor.

Astfel, pasivitatea contribuabililor persoane juridice care nu au procedat la reevaluarea clădirilor din proprietate a fost sancționată mai aspru de legiuitor, fiind majorate limitele cotelor de impozitare în cazul impozitului pe clădiri, acestea fiind stabilite astfel: între 10% - 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, respectiv între 30% - 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință (pct. 78 din OG nr. 30/2011).

Începând cu anul fiscal 2012, clădirile cu destinație turistică au un regim fiscal diferit, în cazul acestora cota de impozitare va fi de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, dacă nu funcționează în cursul unui an calendaristic. Sunt exceptate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire (pct. 80 din OG nr. 30/2011).

Având în vedere cele prezentate, se impune modificarea HCL nr. 171/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2012. În acest sens, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a întocmit Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2012, prin care a propus spre aprobare Consiliului local al Municipiului Timișoara cota de impozitare de 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, cota de impozitare de 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință, precum și cota de 5% din valoarea de inventar a clădirii pentru clădirile cu destinație turistică, deci nivelurile minime propuse în actul normativ emis de Guvernul României.
 
DIRECTOR EXECUTIV
EC. ADRIAN BODO
 

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13641367