Acordarea de facilități fiscale
Comunicat privind acordarea facilitatii fiscale constand in anularea cotei de 50% respectiv cotei de 25%  din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31.08.2011
 
Ordinul Ministerul Finantelor Publice nr.2842/2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale,publicat in Monitorul Oficial nr.838/25.11.2011, prevede acordarea urmatoarelor facilitati fiscale:

1) anularea cotei de 50%  din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale cu termene de plata scadente pana la data de 31.08.2011si neachitate pana la data de 31.08.2011. Acesta facilitate fiscala se acorda doar daca obligatiile principale incluziv sumele reprezentand amenzi exigibile si cota de 50% din majorarile de intarziere,  calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31.12. 2011. 

2) anularea cotei de 25%  din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale cu termene de plata scadente pana la data de 31.08.2011si neachitate pana la data de 31.08.2011. Acesta facilitate fiscala se acorda doar daca obligatiile fiscale principale incluziv sumele reprezentand amenzi exigibile si cota de 75% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30.06.2012.

Subliniem faptul ca, pentru acordarea scutirii prevazute la pact. 1, este necesara doar achitarea obligatiilor fiscale pana la 31.12.2011, depunerea cererii privind acordarea scutirii fiind posibila si dupa acest termen. Pentru a evita aglomerarea excesiva a casieriilor si compartimentului de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, solicitam ca cererea privind acordarea scutirii sa se depuna dupa data de 31.12.2011, prin posta.

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la cuantumul obligatiilor fiscale exigibile care urmează a fi stinse pentru a beneficia de facilitatile fiscale in cauza, va rugam sa va adresati direct Biroului Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare, nefiind necesara depunerea unei cereri in acest sens.

Contribuabililor care au  stins prin plată sau compensare toate obligațiile de plată și solicită acordarea facilităților precizate mai sus, prin depunerea unei cereri la organul competent, până la data de 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012, după caz, le sunt aplicabile aceste prevederi, în mod corespunzător. În acest caz, contribuabilul poate solicita stingerea obligatiilor aferente anului fiscal 2012.
 
DIRECTOR EXECUTIV
EC. ADRIAN BODO

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13756966