Bani la bugetul local Încasările din plata taxelor și impozitelor locale
01 Iunie 2004
În perioada 01.01.2004 – 15.06.2004, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Ti­mișoara a încasat taxe și impozite locale, de la persoane fizice, în valoare de 121 de miliarde de lei. Astfel, în acest interval de timp, prin intermediul celor 8 casierii deschise la sediul primăriei și prin cele 15 oficii poștale, unde se încasează taxe și impozite locale, a fost colectată cea mai mare partea a sumei. Prin Internet au fost încasate taxe și impozite locale, de la persoane fizice, în valoare de 80 de milioane de lei. În aceeași pe­rioadă, prin intermediul cardului au fost încasate taxe și im­pozite locale, de la persoane fizice, în valoare de 108 milioane lei. Impozitele și taxele locale se plătesc trimestrial după cum urmează: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie, până la 15 noiembrie.
Publicat in Finanțe
Scutiri la plata impozitului Pentru persoane fizice, pe anul 2004
01 Martie 2004
In iulie 2003, Consiliul Local Timisoara a aprobat Hotărârea nr. 144/29.07.2003 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2004 prin care se stabilea și procedura de acordare a facilitații de reducere cu 100% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în Timișoara.

Având în vedere aceste prevederi, contribuabilii persoane fizice, care urmau să realizeze în 2004 lucrări de natura celor prevăzute în hotărâre, au depus până la data de 30 octombrie 2003 cereri în vederea acordării de facilitații fiscale.
Publicat in Finanțe
Bani pentru Timișoara Vânzarea spațiilor cu altă destinație
01 Martie 2004
La finalul anului 2002 apărea Legea 550 privind vânzarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuit. Această lege stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări de servicii care se află în proprietatea privată a statului și în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Vânzarea acestor spații comerciale sau de prestări de servicii se face prin negociere directă sau, după caz, prin licitație publică cu strigare.
Publicat in Finanțe
Facilități la plata taxelor și impozitelor locale Acordate persoanelor cu handicap
01 Februarie 2004
Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren și taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru actvitățile economice se acordă pentru:
Persoanele cu handicap grav
Persoanele cu handicap accentuat
Persoanele invalide de gradul I
Persoanele invalide de gradul II
Publicat in Finanțe
Noi reglementări impuse de Codul Fiscal Privind reabilitarea termică a locuințelor
01 Februarie 2004
Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , art.284, pct.(9) “Persoanele fizice și/sau ju­ri­dice care reabilitează sau moder­ni­zează termic clădirile de locuit pe care le dețin în proprietate, în con­dițiile Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fon­dului construit existent și sti­mularea economisirii energiei ter­mice, aprobată cu modificări prin Legea 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obținut pentru reabilitare termică, precum și de taxele pentru elibe­rarea autorizației de construire pen­tru lucrările de reabilitare termică”.
Publicat in Finanțe
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13399210