Contraventii

Protecția sanitară publică

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei pentru persoane fizice și între 3.000.000 și 6.000.000 de lei pentru persoane juridice:

nerespectarea măsurilor prescrise de Direcția de Sănătate Publică pentru prevenirea bolilor transmisibile sau intoxicațiilor;

nerespectarea normelor de igienă din ștranduri sau bazine de înot; l utilizarea unor surse de apă fără să se cunoască indicatorii de calitate.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei pentru persoane fizice și între 3.000.000 și 5.000.000 de lei pentru persoane juridice:

neasigurarea cu apă potabilă necesară la locurile de muncă în special în zilele caniculare;

nemenținerea unor temperaturi normale la locurile de muncă în orice anotimp;

utilizarea canalelor pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apei fecaloid menajere sau cu conținut periculos.
Respectarea normelor de conviețuire socială

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei pentru persoane fizice:

 creșterea animalelor și păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit;

creșterea animalelor și păsărilor în zonele A și B ale municipiului;

neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanță de 10 m față de cea mai apropiată locuință conform reglementărilor igienico – sanitare în vigoare, betonată și prevăzută cu capac;

accesul liber pe domeniul public al păsărilor și animalelor de orice fel;

amplasarea de grajduri, fose, platforme pentru depozitarea gunoiului în curți sau grădini la o distanță mai mică de 30 de metri de locuințele limitrofe;

murdărirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (coșuri de gunoi, bănci, jocuri pentru copii, jardiniere);

amplasarea bătătoarelor de covoare și a pubelelor pentru colectarea deșeurilor menajere la mai puțin de 10 m de ferestrele imobilelor;

utilizarea domeniului public pentru diferitele activități gospodărești (spălat rufe, gătit).

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei:

deținerea și creșterea câinilor și pisicilor în apartamente situate în blocuri de locuințe sau în clădiri cu mai multe apartamente se va putea face numai cu acordul scris al locatarilor limitrofi și cu aprobarea scrisă a asociației de locatari/proprietari, ștampilată de către organele de conducere alese de proprietar/locatari. În apartamentele locuite în comun este interzisă creșterea și deținerea de câini fără acordul tuturor proprietarilor. Toate animalele de companie vor avea carnet de sănătate cu vaccinurile la zi, întreținându-se igiena în apartamente și pe părțile comune ale imobilului pentru a nu crea disconfort vecinilor;

nerespectarea distanței de minimum 10 m a amplasamentului adăpostului (cușca) câinelui față de amplasamentele învecinate în curțile de folosință comună, precum și ținerea acestora dezlegați, ziua sau noaptea;

necurățirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulația câinilor este permisă;

deținerea de către asociațiile de locatari/proprietari a câinilor pe spațiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale și ale instituțiilor, se admite deținerea și creșterea unui număr de maxim 2 câini care vor fi supravegheați ziua și noaptea; accesul liber al câinilor în afară proprietății este interzis;

proprietarii, deținătorii legai de câini de companie au obligația să afișeze vizibil o plăcuță cu inscripționarea „Câine periculos” pe ușa de acces în proprietate.

Transportul public local

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 4.000.000 și 12.000.000 de lei, pentru persoane fizice și juridice:

punerea în circulație a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condițiile de curățenie, igienă sau poluează atmosfera, sau au scurgeri de ulei, motorină sau alți carburanți; l efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, în convenție sau neregulate, instituirea de stații urcare – coborâre pe teritoriul municipiului Timișoara fără avizul Comisiei de Circulație, precum și devierea de la traseul stabilit de Comisia de Circulație din cadrului Primăriei Municipiului Timișoara.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 și 6.000.000 de lei, pentru persoane fizice și juridice:

neasigurarea spălării și salubrizării autovehiculelor la intrarea pe drumurile publice;

neasigurarea curățeniei în locurile de încărcare, descărcare, în stațiile și la capetele de linii;

neafișarea în stații a graficelor de circulație și a intervalelor orare specifice transportului în comun;

nerespectarea graficelor de circulație și a intervalelor specifice transportului în comun, exceptând cazurile de forță majoră;

neasigurarea curățeniei și întreținerii spațiului dintre șinele căii de rulare la tramvaie și în bucle de întoarcere, îndepărtarea vegetației și întreținerea căii de
rulare în parametrii tehnici normali de funcționare;

neasigurarea curățeniei și igienizării mijloacelor de transport în comun aflate în circulație;

neasigurarea încărcării și etanșeizării corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, precum a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea căilor publice;

transportul de materiale explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport în comun.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru persoane fizice:

călătoria fără bilet, abonament sau legitimație de călătorie adecvate mijlocului de transport în comun folosit sau refuzul prezentării organelor de control, la cererea acestora, a actelor de identitate. Excepție fac copiii, până la vârsta de 5 ani inclusiv;
coborârea, urcarea, blocarea sau forțarea ușilor mijlocului de transport pe timpul mersului;

transportul de animale vii și păsări;

transportul unor bagaje voluminoase care stânjenesc călătorii;

călătoria pe mijloacele de transport pe liniile de refugiu sau în buclele de întoarcere;

antrenarea de discuții cu conducătorul mijlocului de transport și intrarea persoanelor străine în cabina acestuia pe timpul transportului;

difuzarea de muzică obscenă în mijlocul de transport în comun;

fumatul, scuipatul, consumul de semințe și băuturi alcoolice, precum și a altor alimente care conduc la disconfortul celorlalți călători și aruncarea de hârtii, ambalaje și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;

cântatul, cerșitul, provocare de scandal ori adresarea de cuvinte injurioase la adresa călătorilor și a personalului de deservire a transportului în comun.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662220