Sanctiuni
Amenajarea teritoriului, urbanism și activitatea de construcții
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 7.000.000 și 10.000.000 de lei pentru persoane juridice și între 5.000.000 și 8.000.000 de lei pentru persoane fizice:

nerespectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții de către organele de specialitate din Primărie;

extinderea cimitirelor umane fără autorizație sanitară și fără acordul autorității locale;

neîmprejmuirea incintelor șantierelor de construcții sau a punctelor de lucru și instalarea panourilor de avertizare și identificare;

nesemnalizarea punctelor de lucru atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor.
 
Administrarea domeniului public
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 3.000.000 de lei pentru persoane fizice și între 3.000.000 și 5.000.000 de lei pentru persoane juridice:


abandonarea necontrolată pe domeniul public a aparatelor de orice fel și utilajelor defecte, tonetelor sau chioșcurilor, construcțiilor metalice, caroseriilor sau autovehiculelor degradate sau dezmembrate;

montarea schelelor sau macaralelor de construcții fără aprobare și fără plata taxelor legale;

montarea de mobilier, chioșcuri, corturi sau tonete pentru parcurile de distracții, circuri sau alte manifestări, fără aprobare;

expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a unor autovehicule, utilaje sau
aparatură fără aprobare;

spălarea autovehiculelor pe domeniul public.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei pentru persoane fizice și între 3.000.000 și 5.000.000 de lei pentru persoane juridice: 

  murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparații la autovehicule;
  amplasarea rulotelor și containelor de construcții  pe domeniul public fără aprobare și  
  fără achitarea taxelor legale;

  necurățirea și nerepararea spațiului de parcare de către deținătorii legali;

  nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităților aprobate;

  ocuparea domeniului cu orice construcții provizorii sau materiale fără aprobare și fără
  achitarea taxelor legale;

  scăldatul în canalul Bega și folosirea malurilor ca loc pentru plajă.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei pentru persoane fizice și între 4.000.000 și 6.000.000 de lei pentru persoane juridice:

societățile comerciale care au în exploatare stații de alimentare cu carburanți, amplasate pe domeniul public, sunt obligate să întrețină și să repare pavajele și spațiile verzi aferente acestora.
 
Administrarea fondului locativ public
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 3.000.000 de lei:

ocuparea de către orice persoană a unei locuințe fără contract de închiriere;

degradarea acoperișurilor sau a teraselor prin montarea unor antene de orice tip de către proprietar, persoane fizice;

depozitarea în poduri sau în alte spații libere din imobil de materiale sau obiecte nefolosibile, de către proprietar;

distrugerea pardoselilor sau a pereților locuinței de către deținătorii de contract;

lipirea, scrierea sau expunerea de anunțuri în alte locuri decât pe panourile de afișaj de către proprietar, persoane fizice.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 7.000.000 și 20.000.000 de lei:

schimbarea destinației locuințelor sau a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință fără acordul Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

executarea de modificări constructive în locuințe, în spațiile cu altă destinație sau în imobil fără acordul Direcției Patrimoniu;

 efectuarea de modificări la instalațiile sanitare, electrice, termice, de iluminat sau de gaze.
 
Canalizarea, alimentarea cu apă și epurarea apelor uzate
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei:

neînlocuirea în procesul de producție a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de producție o permite și există surse;
 
nemenținerea în starea de funcționare a bazinelor proprii de acumulare și a stațiilor de repompare a apei din incintă pentru scopuri tehnologice sau incendiu;

nemenținerea în stare corespunzătoare de funcționare a decantoarelor, separatoarelor de grăsimi, respectiv a stațiilor de epurare a apelor uzate și de neutralizare;

însușirea fără drept a capacelor, ramelor metalice și a grătarelor de la rețelele tehnico-edilitare.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 și 6.000.000 de lei:

deteriorarea instalațiilor publice de distribuire a apei și de canalizare;

deteriorarea racordurilor, robinetelor, branșamentelor și a stațiilor de protecție catodică;

deteriorarea aparatelor de măsură și control și a sigiliilor aplicate;

nemenținerea și nefixarea la cotă a pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare).
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 și 10.000.000 de lei:

manevrarea neautorizată a vanelor și a robinetelor de concesii;

folosirea hidranților publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu;

folosirea apei potabile de la cișmele, puțuri sau fântâni publice pentru spălarea mașinilor;

colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000.000 și 2.000.000 de lei:

acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă;

mutarea sau deteriorarea tăblițelor indicatoare de identificare a gospodăriilor subterane;

necurățirea nămolurilor din stațiile de decantare;

utilizarea aparatelor de măsură și control neverificate metrologic.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei:

neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către aparținători;

nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor individuale;

menținerea în stare de nefuncționare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe străzi, de către operatorul serviciului public;   

înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ  sau alte reziduuri;

spargerea coloanelor și evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietar, persoane fizice;

nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură și controlul în scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13675119