Anul acesta, Timișorenii au respectat cerințele Curățeniei de Primăvară

După încheierea primei etape din cadrul Campaniei de Curățenie Generală de Primăvară în partea de nord față de Canalul Bega, s-a constatat că spre deosebire de anii precedenți, comportamentul și atitudinea cetățenilor față de această  importantă acțiune de salubrizare s-au schimbat, în sensul că au depozitat deșeurile în ordine și cât mai compact la bordura carosabilului, iar în multe cazuri deșeurile au fost depuse în saci.   

Cu toate acestea, s-a constatat că unii cetățenii și asociații de pro­prietari, nu au respectat zilele de co­lectare și au scos și depus la bor­dura caro­sabilului, pe trotuare și  pe zonele verzi , cantități importante de diverse deșeuri, ceea ce face ca în săptămâna următoare să intervenim și să efec­tuăm o rectificare a tuturor car­tierelor și zonelor de locuit.

În urma bilanțului efectuat la încheierea primei etape de desfă­șurare a campaniei, s-a con­statat că s-a co­lectat, tran­s­por­­tat și depo­zitat la ram­pa Parța - Șag cantitatea de 100.200 kg deșeuri.  De ase­menea, s-a constatat că în această acțiune, cetă­țe­nii au scos în ve­derea colectării, anvelope uzate  și acumulatori auto consumați, deșeuri care în con­for­mi­ta­­te cu legislația specifică în vi­goare se predau la unitățile care distri­buie sau comercializează astfel de pro­du­se.

Atenționăm pe toți cetățenii și agenții economici că, sunt obligați să gestioneze deșeurile de orice natură, numai în confor­mi­tate cu prevederile legale în vigoare, iar abandonarea acestora pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice sau în alte locuri nepermise se sancționează cu amendă de la 100 - 1000 lei RON, pentru persoanele fi­zice și cu amendă de la 5000 – 10.000RON, pentru per­soanele juridice.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13771316