Administrarea fondului locativ public
Administrarea fondului locativ public
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 3.000.000 de lei:
l ocuparea de către orice persoană a unei locuințe fără contract de închiriere;
l degradarea acoperișurilor sau a teraselor prin montarea unor antene de orice tip de către proprietar, persoane fizice;
l depozitarea în poduri sau în alte spații libere din imobil de materiale sau obiecte nefolosibile, de către proprietar;
l distrugerea pardoselilor sau a pereților locuinței de către deținătorii de contract;
l lipirea, scrierea sau expunerea de anunțuri în alte locuri decât pe panourile de afișaj de către proprietar, persoane fizice.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 7.000.000 și 20.000.000 de lei:
l schimbarea destinației locuințelor sau a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință fără acordul Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
l executarea de modificări constructive în locuințe, în spațiile cu altă destinație sau în imobil fără acordul Direcției Patrimoniu;
l efectuarea de modificări la instalațiile sanitare, electrice, termice, de iluminat sau de gaze.
 
Alimentarea cu gaze naturale, energie termică, electrică și iluminatul public
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 și 5.000.000 de lei:
l nemenținerea și nefixarea la cotă a pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare, răsuflători etc.);
l deteriorarea aparatelor de măsură și control și a căminelor unde sunt amplasate acestea;
l deteriorarea conductelor, racordurilor și a robinetelor;
l racordarea la rețeaua de termoficare sau branșarea la instalația electrică fără avizul organelor de specialitate;
l interzicerea accesului personalului autorizat, la instalațiile interioare din incinta beneficiarului.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 și 10.000.000 de lei:
l intervenția neautorizată la rețeaua termică, electrică sau de iluminat public precum și la puncte și centrale termice;
l amplasarea de construcții sau acoperirea cu pământ sau alte materiale a rețelelor termice și electrice;
l modificări ale instalațiilor interioare fără acordul furnizorului.
 
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000.000 și 2.000.000 de lei:
l folosirea apei calde menajere la spălarea autovehiculelor;
l montarea pe stâlpii de rețele electrice a anunțurilor sau afișelor publicitare;
l montarea pe stâlpii rețelelor electrice a benerelor sau a panourilor publicitare fără aprobarea serviciilor de specialitate din primărie.
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei:
l nepoziționarea stâlpilor de rețele electrice pe amplasamentele aprobate;
l distrugerea rețelei și a lămpilor de iluminat public;
l executarea de improvizații la rețeaua de iluminat public în gospodăriile individuale sau în alte locuri publice;
l modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără acordul serviciilor de specialitate din cadrul primăriei;
l înlocuirea și montarea altor lămpi de iluminat public;
l folosirea la iluminatul public a generatoarelor electrice fără aprobare;
l racordarea la iluminatul public fără aprobare.
 
 
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 4.000.000 și 8.000.000 de lei:
l agățarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice dispuse pe domeniul public;
l prinderea benerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi fără aprobare sau la o înălțime care împiedică circulația sau vizibilitatea;
l racordarea la rețeaua sau branșamentul de gaze naturale existente a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale fără acordul proprietarului de rețea sau branșament;
l refuzul acceptului titularului de investiție pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale a altor consumatori, dacă aceștia consimt să participe proporțional la suma investită de titular.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13850386