Punerea în aplicare a Legii 15/2003

Privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Până la data de 16 septembrie au depuse la sediul Primăriei Timișoara 383 de cereri privind acordarea de terenuri pentru tineri, pentru construirea de locuințe proprietate personală.

În vederea identificării și inventarierii terenurilor, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală s-a constituit o comisie alcătuită din 5 membri, conform legii. Membrii Comisiei sunt primarul Gheorghe Ciuhandu, arhitectul șef al Timișoarei Radu Radoslav, directorul Direcției de Patrimoniu Nicușor Miuș și doi consilieri locali: Gheorghe David și Eugen Dogariu.

În termen de 60 de zile, această comisie identifică și inventariază terenurile din domeniul privat al Consiliului Local Timișoara, situate în intravilanul localităților, care sunt disponibile și libere de sarcini.

Inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit legii, se analizează și se validează prin hotărâre de consiliu local.

Pentru a beneficia de aceste terenuri, cei interesați vor depune o cerere tip la sediul Primăriei, la camera 12. Cererea va fi însoțită de o copie de pe certificatul de naștere, copie de pe actul de identitate, declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe, declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 de metri pătrați în mediul urban și de 5.000 de metri pătrați în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Dosarul depus se analizează de comisie, după care sunt supuse analizei Consiliului Local.

Consiliul Local este cel care aprobă sau respinge cererea de atribuire a terenului.

Cei care beneficiază de prevederile acestei legi trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani

  • să nu fi avut sau nu deține în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități

  • părinții să nu dețină sau să nu fi deținut, în ultimii 10 ani, în proprietate o locuință ori un teren mai mare de 500 de metri pătrați în mediul urban și de 5.000 de metri pătrați în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Suprafața terenului care este atribuit variază între 250 și 500 de metri pătrați, iar atribuirea este gratuită, pe durata existenței locuinței proprietate personală.

Stadiul procesului de aplicare a Legii 15/2003 este comunicată lunar Ministerului Administrației și Internelor, prin intermediul prefectului

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13833539