Înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
Tramvaiele, troleibuzele, mașinile autopropulsate pentru lucrări, mașinile agricole sau forestiere, precum și alte vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Timișoara, se înregistrează la Primăria Municipiului Timișoara. Înregistrarea și radierea vehiculelor mai sus menționate se face de către Compartimentul de Transport Public din cadrul Serviciului Rețele Publice al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care ține evidența vehiculelor supuse înmatriculării. La data înregistrării vehiculului, Compartimentul de Transport Public emite un număr de înregistrare, două plăcuțe cu acest număr de înregistrare și eliberează certificat de înregistrare. 

Înregistrarea acestor vehicule se face pe baza următoarelor documente:

- cererea solicitantului;
- actul de identitate al solicitantului, în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare al solicitantului în cazul persoanelor juridice, în original și copie;
- actul de proprietate al vehiculului, în original și copie;
- dovada efectuării inspecției tehnice potrivit legii, excepție făcând vehiculele cu tracțiune animală;
- dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum și a plăcuțelor cu numărul de înregistrare;
- dovada achitării taxelor către bugetul local;

Plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare se eliberează personal solicitantului.
Radierea acestor vehiculelor se va face pe baza următoarelor documente:

- cererea solicitantului;
- actul de identitate al solicitantului, în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare al solicitantului în cazul persoanelor juridice, în original și copie;
- actul de proprietate al vehiculului, în original și copie;
- certificatul de înregistrare;

La radiere, proprietarul vehiculului va preda Compartimentului de Transport Public plăcuțele cu numărul de înregistrare, precum și certificatul de înregistrare.
Radierea se va face la schimbarea proprietarului sau la scoaterea din circulație a vehiculului.
În termen de 30 de zile de la data schimbării proprietarului, vechiul proprietar are obligația de a radia vehiculul respectiv, iar noul proprietar are obligația ca în același termen să înregistreze vehiculul respectiv.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice.

Contravaloarea certificatului de înregistrare este de300.000 lei și a plăcuțelor de înregistrare este de 250.000 lei. Acestea se vor actualiza în funcție de creșterea indicilor prețurilor de consum, prin hotărâre a Consiliului Local.

Sumele încasate din plata certificatelor de înregistrare se fac venit la capitolul "Venituri cu destinație specială".

Tramvaiele și troleibuzele vor circula pe trasee propuse de Regia Autonomă de Transport Timișoara, cu avizul Compartimentului de Transport Public din cadrul Serviciului Rețele publice și a Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Celelalte vehicule prevăzute mai sus vor circula în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 9/28.01.2003 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2002, în cazul vehiculelor cu tracțiune animală.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397458