Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi
Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr. 276/18.11.2003.

Serviciul de transport per­soa­ne și bunuri în regim de taxi poate fi efec­tuat de către operatorii de transport sau taximetriștii independenți, cu respectarea următoarelor con­diții:

- deținerea unei autorizații de ta­xi eliberate de Primăria Muni­c­ipiului Timișoara.

Numărul maxim de autorizații de taxi permanente este de 2000 pen­tru transportul de persoane, res­pectiv 100 pentru transportul de bu­nuri, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 239/11.11.2003- privind aprobarea numărului de autorizații de taxi.

- obligatoriu culoarea galbenă a autovehiculelor autorizate, cel puțin pe stâlpii și pe plafonul caroseriei, urmând însă ca până la data de 01.01.2005 să fie vopsite integral galben “ taxi “;

- instruirea periodică a șoferilor cu privire la obligațiile ce cad în sarcina lor, conform reglementărilor în vigoare;

- comunicarea către Primăria Municipiului Timișoara a oricărei modificări survenite în legătură cu parcul auto sau personalul angajat;

- dotarea autovehiculelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 –privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 275/2003;

- menținerea unui aspect îngrijit, atât în interior cât și în exterior al autovehiculelor;

- practicarea unor tarife care se încadrează între limitele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 238/11.11.2003 – pentru stabilirea limitelor tarifare în vederea efectuării serviciului de transport persoane persoane și bunuri în regim de taxi, precum și obligația afișării acestora;

- ținută corespunzătoare a taximetriștilor și o atitudine civilizată față de clienți, partenerii de trafic și organele de control;

- staționarea taximetrelor, în vederea preluării clienților, numai în locurile special amenajate.

Au fost stabilite un număr de 32 stații de taxi – persoane în municipiul Timișoara, astfel: str. Câmpina intersecție Calea Lipovei; Calea Lipovei intersecție Al. Lirei; str. Liege intersecție Calea Aradului; str. Ialomița (Terra); Calea Torontalului intersecție str. Ciocanul, str.Miresei; str. M.Basarab intersecție Bd. Cetății; str. Gh. Lazăr intersecție str. Timiș; Bd. Cetății intersecție Calea Bogdăneștilor; P-ța Mărăști; str. S. Bărnuțiu – P-ța Badea Cârțan; Bd. Revoluției (Hotel Continental); Bd. Revoluției Banca Națională; Bd. Ferdinand I – Cinema Capitol; P-ța Traian – str. Ștefan cel Mare; str. Bicaz intersecție str. Musorgski; str. Daliei (Cinema Constructorul); Aleea Sportivilor intersecție Bd. Eroilor; Bd. Gen Dragalina (Gara de Nord); P-ța Ștefan Fortuna (Biserică); P-ța Bălcescu (între Bd. Mihai Viteazu și str. Gh. Doja); Spitalul Județean (Policlinica); Calea Martirilor intersecție str. Naturii; Bd. Sudului (Parc); Calea Buziașului (1 Decembrie – Cimitir); Calea Buziașului intersecție str. Bulbuca; str. Lidia intersecție str. Vălenii de Munte – str. Drubeta; str. Ana Ipătescu intersecție Calea Șagului; Bd. Liviu Rebreanu intersecție Calea Șagului; str. Ana Ipătescu intersecție Bd. Dâmbovița; Calea Martirilor intersecție str. Lidia; str. Borzești intersecție str. Holdelor; P-ța 700 (str. Gh.Dima).

Stațiile de taxi – bunuri în municipiul Timișoara sunt: str.Arieș (parcarea între Casa Tineretului și Mc Donalds drive) și str. Nerra (stadionul CFR).

Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara poate modifica amplasamentele menționate sau poate stabili noi amplasamente cu înștiințarea Camerei Naționale a Taximetriștilor din România, filiala Timiș și a Consiliului Local.

Conform prevederilor Regu­lamentului de organizare și desfă­șurare a activității de transport în regim de taxi sunt interzise:

- utilizarea taximetrelor fără numere pe portiere, cu numere lipite sau deteriorate;

- staționarea taximetrelor în refugiul din fața Gării de Nord;

- executarea lucrărilor de întreținere, reparații, spălarea și salubrizarea autovehiculelor în stațiile de așteptare;

- refuzul nejustificat al taximetristului de a efectua o cursă;

- fumatul în autovehicul;

- păstrarea ca și garanție a documentelor de identitate, a altui tip de document sau a obiectelor personale aparținând clientului;

Pentru nerespectarea dispo­zițiilor Regulamentului, sunt pre­văzute faptele care constutuie contravenții precum și sancțiunile aplicabile acestora, respectiv amenzi în cuantum de la 1.000.000 – 20.000.000 lei.

Informații suplimentare cu privire la Hotărârile Consiliului Local care reglementează activitatea de transport în regim de taxi, se pot obține de la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, cam 12, tel. 408426 și 408347.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13651901