Parteneriat public – privat pentru Spitalul Clinic Municipal
În 1994 au fost începute lucrările de construcție ale unui nou Spital Clinic Municipal, urmărind reunirea a cât mai multor secții ale vechiului spital într-o singură locație, aflată pe Calea Torontalului. Proiectul nu a putut fi finalizat din lipsă de bani. Din acest motiv, după mai multe întreruperi, din 2000, lucrările de construcție au fost oprite. În prezent, clădirea noului Spital Clinic Municipal este realizată în proporție de 30%.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 866/ 2002 construcția (în stadiul de execuție în care se găsește), a trecut în proprietatea Primăriei Timișoara, la fel ca și celelalte clădiri în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Municipal. În aceste condiții, Primăria Timișoara, continuând tradiția aplicării unor politici locale inovatoare puse în slujba cetățenilor, a găsit o soluție modernă și eficientă pentru a găsi fondurile necesare finalizării și exploatării noului Spital Clinic Municipal și anume realizarea unui Parteneriat Public Privat.„Parteneriatul public-privat poate asigura o alternativă optimă prin care sectorul privat cooperează cu autoritățile publice, furnizând capitalul și experiența necesare pentru asigurarea unor servicii publice de calitate. Proiectul de parteneriat public-privat se dovedește astfel a fi unul dintre principalele mecanisme prin care sectorul public reușește să obțină valoare în schimbul banilor, prin implicarea sectorului privat”

Spitalul Clinic Municipal Timișoara funcțio­nează în 8 clădiri disparate pe raza orașului, ceea ce afectează calitatea actului medical, mai ales având în vedere caracteristica de spital de urgență a acestuia.
În prezent, la no­ul spital  structura de re­zistență este fina­li­zată, utilitățile sunt disponibile, și a fost con­fecțio­nată și de­po­­­zitată tâmplăria. Va­loarea clădirii nefi­na­lizate este estimată la 4 milioane Euro. La această valoarea se adaugă și terenul aferent - aproximativ 7 hectare - estimat la 1 milion Euro. Ne­ce­sa­rul de investit pen­tru finalizarea spi­ta­lului – ter­mi­narea clă­dirii, asi­gurarea echi­pa­­mentelor și in­sta­lațiilor tehnice, dotarea cu echi­pa­mente me­dicale și mobilier – es­te estimat la 59 milioane Eu­ro.
În contextul actual, în care fondurile publice sunt insu­ficiente pentru finalizarea aces­tei investiții, proiectul pe care Primăria Timișoara îl propune, vizează ame­najarea unui spital municipal complet funcțio­nal, cu o suprafață totală de 23.510 metri pătrați, cu 315 paturi de spital și 25 de săli de examinare în cadrul policlinicii. În stadiul actual al pro­iectului, ca urmare a discuțiilor purtate între reprezentanții Spitalului Clinic Municipal Timișoara s-a ajuns la o posibilă structură a secțiilor, după cum urmează: medicină internă (75 paturi); chirurgie generală (75 paturi); A.T.I. (20 paturi); chirurgie toracică (45 paturi); oftalmologie (40 paturi); cardiologie (60 paturi).
Structura prezentată nu este una definitivă, ea putând suferi modificări semnificative în funcție de propunerile învestitorilor și rezultatul negocierilor purtate de către aceștia cu autoritățile publice și reprezentanții Spitalului Clinic Municipal.Prin proiectul de parteneriat public-privat propus, Primăria urmărește finalizarea Spitalului Clinic Municipal, la standarde de dotare și funcționare europene, acest lucru per­mițând prestarea unor servicii medicale de calitate către populația Timișoarei și a loca­lităților periurbane.
Prin realizarea proiectului de parteneriat public – privat, autoritatea publică urmărește dezvoltarea sistemului public de asigurare a sănă­tății prin realizarea unui spital modern, la stan­darde europene, rezolvând prin aceasta și problema spațiilor improprii în care își desfă­șoară activitatea unele secții ale actualului Spital Clinic Municipal.
Primăria intenționează ca prin proiectul realizat prin intermediul parteneriatului public privat să obțină cadrul adecvat prestării serviciilor medicale (aferente secțiilor și ambulatoriului noului spital) în regim public.
Este estimat că finalizarea noului Spital Clinic Municipal va fi făcută într-un interval de maxim doi ani de la demararea lucrărilor. Astfel, dorința Primăriei este ca noul Spital Clinic Municipal să devină operațional în cursul anului 2007. Durata propusă pentru proiectul de parteneriat public-privat este de 20 de ani de la finalizarea și punerea în funcțiune a noului Spital Clinic Municipal.
Finalizarea lucrărilor de execuție a Spitalului Clinic Municipal, situat în Calea Torontalului, dotarea acestuia cu aparatură performantă și asigurarea unor condiții de funcțio­nare la nivelul stan­dardelor europene pentru populația mu­nicipiului Timișoara dar și pentru locuitorii din localitățile periurbane, constituie obiectivul unui Par­teneriatul Public – Privat  pe care Primăria Ti­mi­șoara îl propune in­vestitorilor interesați. De aceea, la propunerea executivului Primăriei Timișoara, Consiliul Local a hotărât prin HCL aprobarea documentelor necesare pentru inițierea proiectului de parteneriat public - privat Spitalul Clinic Municipal Timișoara.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13639619