Proiectul de reabilitare a clădirilor istorice a început!

Primarul Gheorghe Ciuhandu: „Reușita acestui proiect va însemna că am reușit să prezervăm memoria orașului nostru” 

Primăria Municipiului Timișoara și So­cietatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) a demarat proiectul "Reabilitarea Pru­dentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Isto­rice din Timișoara” - componenta teh­nică, printr-un prim seminar organizat în sala Adam Muller Guttenbrunn.

Lucrările au fost deschise de primarul Gheorghe Ciuhandu care a reliefat faptul că Timi­șoara are o poziție privilegiată printre ora­șele României, și datorită patrimoniului deosebit, orașul nostru având cea mai extinsă zonă protejată de monumente istorice din Ro­mânia. „Sarcina reabilitării acestor clădiri, însă, nu poate cădea doar pe bugetul local. De aceea mulțumesc Guvernului Germaniei pen­­tru înțelegerea și sprijinul acordat în cadrul acestui proiect. Dacă vom reuși să-l rea­lizăm, înseamnă că vom reuși să păstrăm me­moria acestui oraș. Însă, dincolo de mij­loa­cele financiare și tehnice, pentru reușita aces­tui proiect este importantă și implicarea cetă­­țenilor” a spus primarul Gheorghe Ciu­han­du.

Coordonatorul proiectului pentru Timi­șoa­ra din partea GTZ (Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică) este Jochen Gauly. Acesta a subliniat că rolul acestui prim seminar este de a informa partenerii asupra conți­nutului proiectului și modul de derulare a aces­tuia și de a discuta împreună posibile colaborări viitoare.

De altfel, la finalul întâlnirii, participanții au semnat o declarație comună privind dorin­ța de implicare în realizarea acestui proiect.

Aflat la deschiderea seminarului, consulul Germaniei la Timișoara a amintit fap­tul că Germania sprijină în mod activ integrarea României în Uniunea Europeană, în cadrul colaborării româno-germane, Gu­vernul Germaniei investind peste 170 de mi­lioane de euro în proiecte concrete.

De altfel, primarul Gheorghe Ciuhandu a subliniat, în finalul discursului său, excelenta colaborare între Timișoara și Germania, în sală aflându-se și reprezentanți ai administrațiilor locale și a mediului universitar din orașele înfrățite cu Timișoara, Gera și Karlsruhe, implicate active în susținerea acestui proiect. „Azi noapte (16 februarie,n.n.) m-am întors de la Berlin, unde am avut onoarea să fiu primit de doamna Angela Merkel, cancelarul Ger­ma­niei. După cum știți, Berlinul a fost un oraș distrus după cel de al doilea Război Mondial. Acum, după 60 de ani se vede cum orașul renaște. Iar această renaștere este posibilă doar printr-o politică coerentă în care se implică toți, instituții și cetățeni”, a spus primarul Timișoarei.

Despre proiect 

Proiectul de reabilitare a fațadelor este finanțat de către Guvernul German și beneficiază de asistență tehnică din partea Societății Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ). Acesta se va derula în perioada 2006-2008, în parteneriat cu specialiști români și străini, reprezentanți ai diverselor instituții, orga­nizații și asociații cu activitate sau preocupări conexe domeniului reabilitării clădirilor și siturilor istorice.

În lunile aprilie - mai vor avea loc în­tâlnirile Comisiei interguvernamentale ro­mâno-germane când sperăm că se va semna și alocarea de fonduri pentru componenta finan­ciară a proiectului.

Până în momentul de față, prin GTZ, Timi­șoara va beneficia de un grant neram­bursabil în valoare de 1,3 milioane Euro pen­tru asistență tehnică în vederea im­ple­mentării pro­iec­tului, bani care vor fi folosiți pentru trai­nin­guri, consultanță, schimb de ex­pe­riență, instruire a arhitecților, constructorilor, mește­șugarilor precum și pentru o campanie de informare a cetățenilor.

Cine va beneficia?

Proiectul ia în calcul cele trei cartiere isto­rice ale Timișoarei: Cetate, Iosefin și Fabric. În aceste cartiere trăiește jumătate din po­pulația Timișoarei. În aceste zone sunt 44.000 de clădiri, o treime din ele fiind clădiri istorice.

Clădirile istorice sunt considerate, în acest proiect, cele construite înainte de 1940. Într-o astfel de clădire se găsesc, în medie, 14 unități locative sau comerciale.

Din păcate, circa 70% din gospodării au un venit lunar de maxim 250 de euro, lucru care face practic imposibil ca aceștia să-și suporte singuri reabilitarea clădirilor.

Acest program de reabilitare a clădirilor nu înseamnă numai zugrăvirea lor exterioară. Programul este mult mai complex, se referă la mult mai multe componente, cum ar fi: conso­lidarea și repararea clădirilor (întărirea struc­turii de rezistență a clădirii, refacerea aco­peri­șului acolo unde este cazul), îmbu­nătățirea con­fortului interior, (înlocuirea ferestrelor, dota­rea cu utilități minime necesare, de exemplu, amenajarea de grupuri sanitare in­divi­duale, acolo unde este necesar) și îm­bunătățirea aspectului interior și exterior (restaurarea ornamentelor de pe fațade și mai ales, reconstituirea stilului arhitectural și a culo­rii originale a clădirii).

Care e situația actuală?

Specialiștii germani și români, în urma analizării pe teren a situației, au împărțit în pa­tru categorii clădirile din Timișoara, în func­ție de starea generală. Astfel, sunt clădiri cu o stare generală proastă (în pragul colap­su­lui), și unde trebuie intervenit de îndată, ce­le periclitate, destul de aproape de starea de colaps, cele cu o stare generală satisfă­că­toare, unde mai trebuie realizate unele „cos­metizări” și cele mai puține care sunt într-o stare bună.

De altfel, mai puțin de 10% din clădirile isto­rice au fost renovate, de când au fost ridi­cate.

De exemplu, 85% din aceste clădiri au un grad mediu sau avansat de igrasie. 

La seminarul de deschidere a proiectului, din 16 februarie, a avut loc și o prezentare a proiectului de la Sibiu, făcută de Cristina Montoiu, coordonatoarea proiectului, din partea GTZ Sibiu.

Timp de șase ani Guvernul Germaniei a susținut aici derularea unui proiect de reabilitare a clădirilor istorice. Proiectul a fost unul de succes, experții de la GTZ Sibiu venind la Timișoara pentru a împărtăși din experiența lor.

Acest proiect este unul cu bătaie lungă. Reabilitarea clădirilor înseamnă și locuri de muncă mai multe și mai stabile, prin revigorarea meseriilor tradiționale și a turismului cultural. De asemenea, este vizată îmbunătățirea standardului de viață a celor care locuiesc în aceste clădiri. Astfel, clădirile trebuie renovate așa încât să asigure condiții decente pentru locuit, dar să nu se modifice ca aspect exterior.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772625