Realizarea Pieței de Gros și reabilitarea Pieței Iosefin
Pentru acest proiect Primăria beneficiază de sprijinul financiar al Guvernului Germaniei
În 3 decembrie 2003 primarul Gheorghe Ciuhandu semna contractul de finanțare a Pieței de gros din Timișoara. Valoarea acestui „cadou” al Guvernului Germaniei pentru orașul nostru este de 2.556.459 euro iar la semnarea documentului au fost prezenți din partea Ambasadei Germaniei la București, Janine Kreuz, consulul Germaniei la Timișoara Klaus Peter Marte , din partea Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW - Institutul de Credit pentru Reconstrucție al Germaniei ) – cei care au dat banii – Klaus Glaubitt, Axel Sarnitz și Jerf Hennig. Este pentru prima oară când Institutul de Credit pentru Reconstrucție al Germaniei – care este de fapt, Banca de Reconstrucție și Dezvoltare a Germaniei acordă credibilitate unei municipalități și renunță la garanții guvernamentale. Acești bani, obținuți de la Guvernul Germaniei nu mai trebuie dați înapoi.

Proiectul Piața de Gros include și reabilitarea Pieței Iosefin, o piața en-detail, dar care a găzduit până acum cel mai mare volum de comerț en-gros. La finanțarea totală a proiectului se adaugă și efortul bugetului local de peste 1.100.000 de euro. Se preconizează ca inaugurarea pieței de gros să aibă loc în primăvara lui 2005.Vă prezentăm, în continuare acest proiect.

În Timișoara există nouă piețe agro-alimentare en-detail, cu program zilnic, în care se vând alimente, în principal legume și fructe, precum și produse din pește, lactate și brânzeturi, flori și produse din carne. Piețele au fost gândite ca loc de aprovizionare pentru consumatorii individuali, dar cu toate acestea – din cauza lipsei unei alternative de desfacere – în trei piețe mari din cele noua se comercializează și cantități de legume și fructe en-gros. Ofertanții en-gros sunt în mare parte mici comercianți, mari producători, iar în sezon acestor două categorii li se alătură și micii producători din întreg județul Timiș. Aceasta aglomerare de comerț en-gros și en-detail în principalele piețe agro-alimentare duce pe de o parte la crearea unor condiții de desfacere haotice (probleme de trafic, condiții de depozitare neigienice, aglomerația excesivă din piețe etc.), mai ales în sezon. Pe de alta parte, o serie de producători se plâng că nu au acces la spațiile de comercializare, care sunt insuficiente. De asemenea, atât consumatorii individuali cât și marii consumatori deplâng lipsa de transparență a procesului comercial în piețe. Luând în considerare aceste date,  Primăria Timișoara și-a propus îmbunătățirea desfacerii, cu precădere pentru culturile ce se cultivă în regiune, a infrastructurii edilitare în vederea optimizării desfacerii, precum și a aprovizionării populației orașului și a regiunii cu produse agro-alimentare de înalt nivel calitativ și la preturi avantajoase.

Pentru a rezolva problemele existente în piețele en-detail, Primăria împreună cu Administrația Piețelor și-au propus descongestionarea întregului comerț en-gros din piețe și mutarea lui într-o nouă locație. Acest lucru se va face prin realizarea pieței de gros, care în acest context trebuie privită ca o piață combinată, de producători și (mari) comercianți.
Amplasamentul pieței de gros se află situat în cartierul Mehala la extremitatea nord-vestică a Timișoarei, pe un teren care până acum a fost teren arabil (Greenfield). Terenul cuprinde 2,46 ha și se află în proprietatea municipiului Timisoara. Zona este delimitată de principala arteră de penetrație dinspre vest, str. Ovidiu Balea, și de Str. Grigore Alexandrescu. Așezarea în nord-vestul orașului este atractivă și din perspectiva producătorilor, având în vedere că principalul bazin legumicol și pomicol se află în nord-vestul orașului. Accesul pentru clienții din oraș este ușor, având în vedere distanța mică până în centru. În general, zona este foarte cunoscută, datorită Pieței de mașini și celei de vechituri. Mai ales la sfârșit de săptămână se înregistrează un număr mare de cumpărători.  

Piața de gros va fi dotată cu:

Spațiu destinat comercianților en-gros și producătorilor care vând en-gros:
Pentru cei care vând en-gros sunt prevăzute două tipuri de spații de comercializare:  
-    standuri acoperite pentru cel puțin 88 de comercianți en-gros/producători care vând en-gros: în cazul unor mijloace de transport mai mici, s-a prevăzut o capacitate totală de 100 comercianți en-gros. Standurile producătorilor vor fi deschise în toate direcțiile, dar acoperite. Prin mijloc vor trece cumpărătorii, pe un drum de 3 m lățime, iar pe ambele părți ale acestuia se vor afla spații de prezentare a mărfii. În imediata apropiere se află locuri de parcare, astfel că e posibilă vânzarea direct din mașină. Copertina are o întindere de 9 m, iar înălțimea până la marginea sa inferioară este de 4,50 m. Structura va fi de oțel, cu stâlpi dubli de care sunt prinse liantele ce susțin acoperișul. Spațiile de prezentare și drumul pe care merg cumpărătorii vor fi betonate și izolate corespunzător. Pentru scurgerea apelor pluviale și reziduale, la standurile acoperite ale producătorilor, în dreptul limitei dintre spațiul pentru cumpărători-spații de prezentare, vor fi construite șanțuri de scurgere acoperite cu sită.  
-    Spațiul liber/parcarea pentru mijloacele de transport poate prelua în timpul sezonului – în funcție de capacitatea autovehiculelor între 100-150 de mijloace de transport. Această zonă e betonată și capacitatea ei de preluare a autovehiculelor este flexibilă. Zona e neacoperită.  

Hala pentru firme en-gros
Hala destinată firmelor en-gros are 1.144 mp și oferă 26 de spații comerciale a câte 44 mp fiecare, de dimensiuni 4 m x 11 m. Spațiile vor fi delimitate prin pereți despărțitori, la cererea comercianților. În funcție de mărimea spațiilor de comercializare, la fiecare al doilea spațiu va fi prevăzută pe partea de comercializare, dar și pe partea de livrare marfă, câte o poartă. Podeaua halei va avea o rezistență de 2,5 t/mp. Hala e prevăzută de ambele părți – la solicitarea comercianților – cu rampe. Suprafața rampei cuprinde 624 mp. Climatizarea se realizează central, prin ventilatoare, de asemenea, încălzirea e controlată centralizat (menținerea unei temperaturi minime de 8-10 grade Celsius).  

Spațiile administrative
Clădirea de birouri, sediul administrației pieței, în funcție de necesități, va fi cu unul sau două nivele (suprafață de până la 120 mp). E posibilă și instalarea unui sediu bancar și a altor birouri în clădire.  

Zona de servicii și cantina
Zona de servicii și cantina ocupă o suprafață de 240mp și corespunde ca tip de construcție spațiilor administrative. În zona de servicii se află și grupurile sanitare, inclusiv dușuri. Cantina (care va fi subcontractată) e privită nu doar ca spațiu de aprovizionare pentru beneficiarii pieței, ci și ca important punct de comunicare.  

Zona de la intrare și depozitele
Zona de intrare e prevăzută cu un chioșc al portarului. Alături se află spații de depozitare în suprafață de 100 mp, care sunt destinate depozitării mărfii producătorilor și a diferitelor aparate.  

Zona de colectare și reciclare reziduuri  
Pe baza formei trapezice a terenului, zona de colectare și reciclare reziduuri va fi poziționată în partea din spate a terenului, pe o suprafață de cca. 289 mp. Terenul va fi prevăzut cu un strat de asfalt. Poziția containerelor de gunoi va fi marcată pe asfalt.  

Chioșcurile
Chioșcurile, în număr de până la 20, vor găzdui diferiți comercianți din domeniul alimentar/nealimentar, care vor contribui de asemenea la aprovizionarea beneficiarilor pieței.  
Str. Ovidiu Balea va fi extinsă în cadrul lucrărilor de construire a noii șosele de centură. Această construcție nu are încă un termen de finalizare stabilit, dar se preconizează ca ea să se realizeze în următorii cinci ani. Problema finanțării nu e încă clarificată, dar șoseaua de centură va fi realizată cu sprijin japonez și italian. Extinderea străzii Ovidiu Balea nu condiționează însă funcționarea Pieței de Gros.  Accesul în Piața de Gros este poziționat pe strada Ovidiu Balea la o treime din partea stângă a frontului stradal. În cadrul acestui proiect a fost prevăzut cu un prospect stradal de 19 m lățime compus din: 2 benzi de circulație a 7 m lățime pentru fiecare sens, o zona verde mediană de 5 m lățime și un număr de 11 locuri de parcare.
 
Piața Iosefin

Este situată în partea de vest a Timișoarei, în partea sudică a Canalului Bega, în zona istorică Iosefin. Piața municipală en-detail Iosefin e cea mai importantă piață din Timișoara, găzduind peste 300 de comercianți en-detail, care oferă în principal spre vânzare legume și fructe. În partea din spate a pieței se află o autogară, care are un impact pozitiv asupra numărului de vizitatori.  

Piața Iosefin este compusă din două sectoare:  

a)    Un sector în care în prezent sunt construite două hale pentru comercializarea produselor proaspete, iar în partea nordică este amenajată o parcare auto pentru comercianți și clienți. Comerțul cu legume - fructe are loc în hala principală, care a fost construită pe str. Iancu Văcărescu. Partea din față a halei e folosită pentru produse proaspete (ex.: lactate și flori). Pe părțile laterale ale halei sunt instalate chioșcuri, în care se comercializează mai ales gustări.  

b)    Spre vest, perpendicular pe mijlocul lungimii halei, se află o platformă de cca. 4.000 mp betonată, care astăzi e utilizată pentru comerțul en-gros (în aer liber), cât și pentru așa-numitul târg pentru colecționari (de animale mici și pești). Pentru desfășurarea comerțului această platformă este mobilată parțial cu mese standard pentru piețe agro-alimentare descoperite, un bazin pentru pești și chioșcuri comerciale. Există o zonă liberă de cca. 2/3 din suprafața totală, destinată vânzării en-gros a legumelor, fructelor și cerealelor.

Reabilitarea zonei  
Pentru a rezolva problemele existente, Societatea de Piețe vede ca soluție numai mutarea comerțului en-gros și a târgului pentru colecționari, pentru a muta în locul astfel rămas liber comerțul en-detail. Scopul acestei măsuri este pe de o parte îmbunătățirea condițiilor de comercializare a produselor agroalimentare, iar pe de altă parte eliberarea străzii Iancu Văcărescu, pentru a rezolva astfel și problemele legate de riverani, cele de trafic, inclusiv parcări.  
Mutarea târgului pentru colecționari nu creează probleme, acesta urmând a fi mutat într-o altă piață municipală, anume Piața Bălcescu. 

Proiectul prevede o hală pentru produse proaspete, compartimentată în trei spații pentru comercializarea produselor din carne/pește, lactate, flori. În total, hala va avea o suprafață de până la 675 mp. Zona pentru comerțul cu pește și carne (delimitată prin perete despărțitor) va fi proiectată la dimensiuni mai mici, pe baza nevoii mai mici de spațiu.  
În zona pentru comerțul de produse agroalimentare vor fi instalate mese, majoritatea pentru legume-fructe, doar o mică parte fiind destinate pentru alte produselor alimentare, care până acum se regăseau în hală. Sunt prevăzute, de asemenea, 50 de chioșcuri. Zona de mese va fi acoperită. (1.700 mp).  
Vechea hală va fi dărâmată, eliberându-se astfel str. Iancu Văcărescu pentru trafic și parcări.  

Comerțul cu amănuntul
Sunt prevăzute 500 de mese pentru comerțul en-detail, preconizându-se posibilitatea de a fi folosite mesele existente.  
În urma neajunsurilor semnalate la ora actuală și a experiențelor din alte piețe, va exista un singur acoperiș care va cuprinde întregul spațiu, pentru a permite o circulație fără dificultăți.  

Hala de produse proaspete
Hala pentru comercializarea de produse proaspete (flori, lapte, carne și pește) va fi construită pe schelet de oțel având o înălțime de cca. 4 m. Zonele distincte din care se compune au o suprafață de câte 225 mp fiecare (pentru produsele din carne și pește sunt prevăzuți în total 225 mp) și sunt delimitate. Podeaua va fi turnată în beton, asemenea celei din întreaga hală. Placarea podelei și a pereților se va face cu gresie de ceramică și va corespunde normelor de igienă pentru destinația fiecărui sector în parte.  

Chioșcurile
Chioșcurile vor fi închiriate diferiților mici comercianți. Aceste spații comerciale cu un nivel, având o suprafață de 7,5 mp fiecare sunt proiectate în mod convențional.  

Zona de colectare a reziduurilor
Din cauza spațiului mic avut la dispoziție, zona de colectare a reziduurilor va fi plasată în partea din față a Pieței Iosefin, pe o suprafață de cca. 40mp. Solul va fi prevăzut cu un strat de asfalt, pe care se vor marca pozițiile containerelor. Ca alternativă, ar fi posibil și un loc în zona destinată aprovizionării, în fața respectivului spațiu.  
Pe strada I. Văcărescu, vechile hale vor fi demolate, și vor fi efectuate lucrări vizând modernizarea infrastructurii tehnice (rețele electrice, de apă, gaz etc.) precum și reabilitarea și asfaltarea străzii. 

Pe str. I. Văcărescu, circulația se va realiza pe 2 benzi de circulație de 4 m lățime, sens unic, de o parte și de alta a zonei mediane. Zona mediană se va compune dintr-o zonă verde de 2 m, adiacent căreia, de o parte și de alta, sunt locurile de parcare de 2,5 m lățime. Circulația pietonală (trotuar) de 4,80m lățime, adiacentă clădirilor care delimitează strada, e separată de carosabil prin locuri de parcare de 2,5 m lățime.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772817