Proiecte pe 2005
Nici anul 2005 nu va fi unul ușor: dintr-un necesar de aproximativ 5.000 de miliarde de lei, bugetul local este de doar 3.600 de miliarde de lei, ceva mai mare decât anul trecut (3.200 de miliarde de lei).

Cu toate acestea, anul 2005 va fi unul bogat în investiții, a anunțat primarul Gheorghe Ciuhandu. În afară de lucrările curente în care este implicată, Primăria Municipiului Timișoara va demara și câteva proiecte ambițioase. Suma totală dedicată programului de investiții al Primăriei Timișoara, pe anul 2005, este de 916.818.513.000 lei.

Una dintre cele mai importante investiții care va demara anul acesta este Piața de Gros, ca­re se realizează cu fonduri germane. Piața de Gros va fi situată în cartierul Mehala la ex­tre­mitatea nord-vestică a Timișoarei, în zona Ovi­diu Balea, și va fi o piață en-gros de legume și fructe. În acest scop, Primăria Timișoara a obți­nut un credit nerambursabil, de la Guvernul Ger­maniei, de 2,5 milioane de euro. Tot în acest an, vor începe și lucrările de reabilitare a Pieței Vă­cărescu, investiție pentru care s-au alocat peste 46 de miliarde de lei.

O altă in­vestiție care va demara anul acesta și de care vor be­neficia toți timișorenii este rea­bi­li­tarea teh­no­logiei de tra­tare la stația de epu­rare a mu­nicipiului Ti­mișoara. In­vestiția se în­cadrează într-un program mai amplu, cu fi­nanțare ISPA, și care vi­zează și rea­bilitarea și ex­tin­derea rețelei de canalizare în Timișoara.

Așadar, anul acesta se vor realiza, în continuare, ample lucrări vizând extinderea rețelei de apă – canal, în valoare de peste 34 miliarde de lei.Se va continua viabilizarea terenurilor pentru construcții de locuințe ANL pe străzile Ovidiu Balea, Miloia III și Câmpului.

Nici domeniul sănătății nu a fost uitat. Anul acesta vor începe lucrări la Spitalul Municipal, unde din 2000 nu s-a mai făcut nimic, iar în toamna anului trecut, Primăria Timișoara a făcut demersurile necesare pentru încheierea unui parteneriat public – privat, pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv. La Clinicile Noi și la Victor Babeș vor continua lucrările de bran­șa­ment gaz și centrală termică. Același tip de lucrări vor începe și la Spitalul Luis Țurcanu.

Investițiile consistente în unitățile de învățământ vor continua și anul acesta, 24 de școli, grădinițe, licee vor beneficia de lucrări im­portante, mai ales vizând extinderea rețelei de gaz, branșament și instalarea de centrale termice. Peste 43 de miliarde de lei sunt alocate pentru aceste investiții.

Cea mai mare parte a sumei dedicată in­ves­tițiilor este direcționată pentru problema transportului. Municipalitatea va lansa, în această primăvară, o nouă emisiune de obli­ga­țiuni municipale, în valoare de 200 de miliarde, bani care vor fi utilizați pentru lucrări la drumuri. De asemenea, vor continua lucrările de rea­bi­litare a liniei de tramvai, unde se finalizează lucrările în zona Fabric și vor demara lucrările la linia de tramvai, în partea centrală a orașului. Aceste lucrări sunt absolut necesare, după ce zeci de ani nu s-a făcut nimic în acest do­meniu. Din surse proprii de la bugetul local, în zonele vizate se realizează și ample lucrări rutiere care, constau din amenajarea străzilor în­tre marginea platformei liniilor de tramvai și fronturile clădite, lucrări de iluminat stradal, re­facerea rețelelor de joasă tensiune de distri­buție ce deservesc consumatorii, refacerea rețelelor de gos­podărire subterană, lucrări de se­maforizare.

Pentru o mai bună circulație în oraș și pentru reînnoirea parcului auto al RATT, Pri­măria Timișoara a achiziționat 50 de autobuze noi, performante, marca Mercedez, care vor circula pe străzile Timișoarei din această primăvară.

În domeniul social, nu peste mult timp va fi finalizată construcția la noua Cantină Socială, pe strada Telegrafului, care va fi și man­sardată pentru amenajarea unui adăpost pentru femei abuzate. De asemenea, se va ter­mina și amenajarea noului sediu al Centrului de Tranzit pentru Minori „Sf. Nicolae”, pe stra­da Platanilor.

În domeniul locuințelor, Primăria va conti­nua consolidarea mansardei imobilului de pe strada Ștefan cel Mare, reabilitarea că­minelor de pe străzile Ialomnița și Polonă și va executa amenajări exterioare în zonele Stea­ua și Polonă. Se va achiziționa un nou cămin, pe strada Polonă, și se vor demara lucrările de reabilitare a acestuia.

Anul acesta, va continua și introducerea rețelelor de gaze naturale în zona Centru – Asă­nești – M. Eminescu și Abrud – Detunata, cu sprijinul Primăriei, în acest sens alocându-se 7,5 miliarde de lei. De asemenea, au fost alocate 4 miliarde de lei pentru reamenajarea Grădinii Zoologice și a Parcului Poporului, obiective im­portante pentru Timișoara.


Investiții pe 2005


Transporturi si comunicatii :
Gospodarie comunala :
Invatamant :
Sanatate :
Social :
Cultura :

Pe 2005, suma alocată investițiilor este de 916.818.513.000 lei, repartizate pe domenii: învățământ, sănătate, cultură, asistență socială, gospodărie comunală și locuințe (iluminat, parcuri, zone verzi, apă-canal, introducere de gaze naturale), transporturi și comunicații (întreținerea și repararea străzilor, transport în comun).

Procentual, situația se prezintă astfel:

Transporturi și comunicații


Transport : (60%)

Strazi :(40%)


Acestui capitol bugetar i se acordă cea mai mare sumă în programul de investiții pe anul 2005. Suma totală este de 557.774.342.000 lei, din aproape 917 miliarde de lei, adică 60% din suma totală alocată investițiilor în 2005.

Pentru repararea și întreținerea străzilor s-a alocat 224.468.391.000 lei, iar pentru transportul în comun, în special modernizarea liniei de tramvai, suma de 333.305.951.000 lei.


Venituri la bugetul local

Din suma totală a bugetului local pe 2005, de peste 3.569 miliarde lei, veniturile proprii sunt de 2.356 miliarde lei. Din această sumă, impozitul plătit de populație pe clădiri, mașini și teren este de aproximativ 160 de miliarde de lei, adică 6,79% din veniturile proprii ale Primăriei Timișoara și doar 4,5% din bugetul local pe 2005. 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772727