PROIECTE 2005
Unități de învățământ
 • Școala generală nr.20 – reabilitare sală sport;

 • Grădinița PN.6 – montat centrală termică proprie;

 • Liceul Electrotimiș – reparații canalizare;

 • Liceul Sportiv Banatul – reabilitare teren sport, branșament gaz;

 • Grădinița PP.28 – împrejmuire gard;

 • Școala generală nr.23 (Lic. V.Țepeș) – reabilitare grup sanitar.

Apă și canal

- Se vor finaliza investițiile demarate în anul 2004, respectiv:

 • Reparație capitală RK- canal - Calea Martirilor - Musicescu (tronson spre Uzina de apă nr.1)

- Vor fi demarate investiții noi de rețele de apă-canal cu contribuția cetățenilor , astfel

În semestrul I:

 • Extindere rețea canal cu contribuția cetățeni - str. Olarilor

 • Extindere rețea canal cu contribuția cetățenilor - str. Gen. Stavrescu

 • Extindere rețea apă cu contribuția cetățenilor – str. Mureș (zona Tosca)

 • Extindere rețea apă - canal cu contribuția cetățenilor - zona Mureș -Tosca7

 • Extindere rețea apă - canal cu contribuția cetățenilor - str. Anișoara Odeanu

 • Extinderea rețea apă - canal cu contribuția cetățenilor - str. Pius Branzeu

În semestrul II:

 • Extinderea rețea apă - canal cu contribuția cetățenilor – Mureș - Tosca etapa 2

 • Extinderea rețea apă cu contribuția cetățenilor - str. Euripide

 • Se va întocmi studiu de fezabilitate pentru: ,,Sistem major canal - zona Calea Urseni - Uzina de apă nr.1,, ce va fi promovat spre aprobare în Consiliul Local, urmând ca lucrările să se execute în anul 2006 .

 • Se va finaliza proiectul tehnic pentru: ,,Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie urmând ca lucrările să demareze în anul 2006.

Lucrări de drumuri

 • Lucrări de investiții drumuri
  Vor demara lucrările de modernizare a blv. Liviu Rebreanu;

 • Lucrări de întreținere și reparații drumuri

Se vor executa lucrări de întreținere și reparații pe arterele majore – Calea Buziașului, str. Lidia, str. Venus, blv. Sudului, str. Matei Millo;

Se va acorda o mare importanță lucrărilor de înlocuire a îmbrăcăminților asfaltice pe străzile din zonele de locuințe.

Pe străzile unde îmbrăcămintea carosabilă este degradată se vor așterne covoare asfaltice noi (Atomului, Al. Citadelei, Uranus, Sirius, Versului etc.)

Se vor executa lucrări de reparații la trotuare precum și lucrări de nivelare și împietruire pe străzile de pământ și piatră spartă;

Lucrări de drumuri de amploare se vor executa după finalizarea lucrărilor de canalizare.

Transport

- Se continuă lucrarea de investiție „Modernizarea infrastructurii la transportul în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara”.

- Pentru anul 2005 este planificat tronsonul b-dul I. Bulbuca – b-dul Rebreanu;

- Pentru modernizarea transportului în comun cu autobuzul și troleibuzul s-au contractat 50 de autobuze de ultima generație și în limita posibilităților financiare se dorește achiziționarea a 50 de troleibuze noi;

Spații verzi și salubrizare

 • Parcul Stadion:

- efectuat tăieri la coronamentul arborilor ;

- plantat arbori și arbuști ornamentali;

- schimbat mobilier urban, montat bănci și coșuri de gunoi.

 • Pădurice Giroc:

- reamenajat cele două locuri de joacă pentru copii;

- schimbat mobilier urban, montat bănci și coșuri de gunoi.

 • Strada Pepinierei:

- plantat arbori și arbuști ornamentali pe terenul viran.

 • Girație Calea Buziașului:

- refacere zonă verde, plantat arbori și arbuști ornamentali.

 • Str. Humulești:

- reparat mobilier urban și jocuri pentru copii.

 • Lucrări de salubrizare stradală conform Programului de salubrizare și a Graficului de execuție.

 • Acțiuni de salubrizare generală a zonelor de locuințe în cadrul acțiunilor de Curățenie de Primăvară și Toamnă.

 • Acțiuni punctuale de colectare a deșeurilor solide depozitate clandestin.

 • Prinderea câinilor fără stăpân din zonele de locuit, conform programului lunar întocmit.

 • Controlul periodic al serviciului de colectare a deșeurilor menajere de la populație, prestat de către S.C.Retim S.A.

Principalele realizări în această zonă, în ultimii ani

Drumuri

 • Reparații capitale la drumuri pe străzile: Electronicii, Intr. Petrolistilor, Siderurgiei, Metalurgiei;

 • Lucrări de întreținere (plombări) pe străzile: Millo, Cal. Buziașului, Venus;

 • Lucrări de pietruire și întreținere străzi de pământ: Humulești, Petrila, Olarilor;

 • Întreținere artere majore de circulație - str. Arieș, str. Venus, bv. Sudului, str. Cluj;

 • Consolidare Pod Traian;

 • Modernizare infrastructură drum adiacent la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul pe str. 1 Decembrie (P-ta. Bălcescu - intersecția cu Cal. Buziașului);

 • Amenajare str. 1 Decembrie;

 • Reparații Str. Eroii de la Paulis, în zona Lidia – Urseni;

Alimentare cu gaze naturale

 • Dezvoltare rețele gaze naturale în Ciarda Roșie;


Alimentare cu apa și canalizare

 • Contorizare rețele termice la consu­ma­tori;

 • Reabilitare rețele termice secundare;

 • Automatizare centrale și puncte termice temperatura/presiune;

 • Reabilitare/Întreținere/Reparații ale rețelelor termice de distribuție;

 • Modernizare PT 56, 91;

 • Reabilitare rețea apă rece Aleea Sportivilor;

 • Rețele apa: str. Atomului;

 • Rețele canal: str. Atomului, str. Birzei;

 • Lucrări de decolmatare a canalelor pluviale pe străzile: Millo, Humulești, N.D. Cocea;

 • S-au reabilitat rețelele termice str. Lidia – str. Orion, str. Rachetei;

 • S-au extins rețelele de canal pe str. Rapsodiei, Uranus;


Foraje fântâni: Casa Tineretului (str. Arieș), str. M. Millo;

Parcuri, spații verzi și locuri de joacă

 • Lucrări curente de întreținere, amenajare spații verzi și dotare cu mobilier urban;

 • S-a amenajat Parcul de sculptura Triade;

 • Locuri de joacă Parcul Bihor, zona Constructorul;

 • Locuri de agrement - Baza Sportivă a Timișoarei;

 • Spațiu verde str. Humulești, str. Venus, Calea Buziașului;

 • Amenajare loc de joacă și recreere - str. 3 August 1919;

 • Plantari material dendrologic pe Cal. Buziașului, str. Venus, str. Humulesti etc.

 • S-au încredințat cetățenilor spre plantare 500 puieți;

 • S-au amenajat spații verzi la Parcul Pădurice Giroc (6 hectare), la Casa Austria, Aleea Sănătății, Casa Faenza, Bv. Sudului;

 • S-au amenajat locuri de joacă la Casa Faenza și în Parcul Pădurice Giroc;


Grădinițe, școli, spitale

 • Reparații la bazinul de înot, branșamentul de gaz și centrală termică proprie pentru încălzit apa în bazin, amenajarea terenului de sport la Școala generală nr. 30;

 • La Grădinița PN 19, s-au realizat reparații sanitare și tâmplărie, igienizări și vopsitorii;

 • Reparații instalații de încălzire, amenajări grupuri sanitare și igienizări la Grădinița PP28;

 • Reparații instalații termice, grupuri sanitare, fațadă, branșament gaz și centrală termică proprie la Școala generala nr. 23;

 • Reparații capitale internat, vestiare sala sport, cabana Rusca Teregova, branșament gaz la Liceul Sportiv “Banatul”;

Piețe agroalimentare

 • Piața Buziașului - realizare platformă;

Transport în comun

 • Amenajări centre de vânzare bilete, stații și refugii călători;

 • Modernizare infrastructura la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul pe str. 1 Decembrie (P-ta. Bălcescu - intersecția cu Cal. Buziașului);

Iluminat public si alimentare cu energie electrica

 • Lucrări de întreținere și reabilitare a iluminatului public;

 • S-a extins rețeaua de iluminat public în zona Mureș - Muzicescu – Urseni;

 • S-a modernizat iluminatul public în întreaga zonă prin dotarea cu corpuri de iluminat cu performanțe luminotehnice ridicate;

 • Pavoazarea zonei cu ocazia sărbătorilor;


Salubrizare

 • S-au organizat campanii de curățenie generală (primăvara - toamna);

 • S-au realizat acțiuni de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și muștelor;

 • Colectarea deșeurilor vegetale de pe străzile cartierelor;

 • Acțiuni de prindere a câinilor fără stăpân;

 • Acțiuni de salubrizare și igienizare pe terenurile din jurul blocurilor și caselor și s-au colectat depozitele de deșeuri - contracte cu Penitenciarul Timișoara;

 • Acțiuni de salubrizare după fiecare din manifestările ce au avut loc în zonă;

 • Lucrări curente de curățenie stradală pe străzile din cartiere;

 • Curățenia periodică în jurul lăcașelor de cult, cu frecvență mai ridicată în perioada sărbătorilor religioase;

 • Montare coșuri stradale pentru hârtii pe străzi și în stațiile mijloacelor de transport în comun.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772701