Timișoara extinsă în partea de nord
Ținând cont de dezvoltarea so­cială și economică a mu­nicipiului Timișoara, de apariția centurii care este parțial în construcție, parțial în faza de proiectare (studiu de fezabilitate în doua variante) și de nume­roasele cereri de introducere în in­travilan a unor terenuri aflate în extravilanul localității pentru con­s­truire în partea de nord a ora­șului, se presupune că dezvoltarea ur­banistică în viitorul apropiat se va extinde până la această Cen­tu­ră, care va deveni astfel noua li­mită de nord a așezării urbane, ex­tinse.

Dezvoltarea aceasta va cu­prinde mai multe teritorii admi­nistra­tive, Timișoara Nord - Est, Dumbrăvița și Ghiroda în partea de nord a actualelor intravilanuri, de aceea Primăria Timișoara propune principiile directoare ale acestei tendințe pe teritoriul administrativ al munici­piului Timi­șoara, ce cuprinde și o co­relare pentru o dezvoltare armo­nioasă a întregii zone mai sus amin­tite.

Prin aceste operațiuni se va extinde limita noului intravilan al municipiului Timișoara, ceea ce face ca segmentele de drumuri naționale din această zonă să devină căi de comunicare de penetrație cu caracter de artere majore de tip stradă și care se vor amenaja conform noului statut.

Obiectivele care stau la baza studiu director sunt:

- să alcătuiască trama majoră a circulației auto pentru o dez­vol­tare planificată a actualului ex­tra­vilan, în corelare cu trama majoră a intravilanului muni­cipiului Timi­șoara și în corelare cu trama majoră a intravilanului și extravilanul co­munei Dumbrăvița

- să propună zonificarea funcțională echilibrată a întregii zone cuprinse între intravilanul ac­tual și limita teritoriului admi­nistra­tiv, municipiul Timișoara.

Studiul director a fost avizat de Comisia de Urbanism, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, discutat cu repre­zentanții Administrației Drumu­rilor Naționale și aprobat de Co­mi­sia de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Timiș.

Șoseaua de Centură va in­ter­secta doar arterele de penetrație ale ora­șului, DN 50 spre Jimbolia, DN 6 spre Sânicolau Mare, DN 69 spre Arad și va fi limita de nord a stu­diului. Centura va avea prevăzută o zo­nă de protecție constituită din ga­zon și perdea forestieră de o parte și de alta.

Căile majore radiale existente ce străpung zona sunt:

- Calea ferata spre Arad;

- Calea Torontalului spre Sânicolaul Mare;

- Calea Aradului spre Arad;

- strada Ovidiu Balea spre Jimbolia;

Calea majoră concentrică existentă ce străpunge zona este:

- strada Grigore Alexandrescu ce constituie viitorul inel IV;

Trama majoră de circulație nou propusă, de tip grilă - ortogonală a fost stabilită prin preluarea pe cât posibil a drumurilor agricole existente, prin lățirea lor la cel puțin 21 de metri, iar intersecțiile cu căile majore mai sus amintite au fost stabilite urmând un pas constant între 500 și 1000 de metri.

Zonificarea propusă va avea următoarele funcțiuni:

- producție și servicii pentru zona adiacentă PARCULUI INDUSTRIAL TORONTALULUI, de la Calea Torontalului până la pârăul Beregsău.

- producție și servicii pentru zona adiacentă S.C. SOLECTRON și S.C. COCA-COLA, de la Calea Torontalului până la calea ferată spre Arad, Noua centură Calea Aradului și zona verde de o parte și de alta a pârâului Beregsău,

- zona de locuințe și servicii pentru zona cuprinsă între calea ferată, strada Ovidiu Balea și Calea Torontalului,

- zone verzi pentru următoarele porțiuni:

- în continuarea fâșiei existente de pădure tânără, adiacente lacului propus ce se va întinde de la calea ferată trecând prin Calea Toron­talului până la Calea Aradului, lu­cra­re începută de Primăria Mu­ni­cipiului Timișoara pe proprietatea acesteia, ce va trebui continuată și pe terenul Universității de Științe Agri­cole.

- în cartierul Ovidiu Balea conform Planului Urbanistic Zonal din Ovidiu Balea aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 204/2003,

- în zonele de protecție a căii ferate și a liniilor electrice de înaltă tensiune,

- pe terenul proprietate privată a primăriei situat în centrul viitorului cartier Ovidiu Balea,

- de a lungul pârâului Beregsău.

- zone de servicii și comerț pe o porțiune de aproximativ 200 metri stânga-dreapta față de Calea Aradului, Calea Torontalului, strada Grigore Alexandrescu,

- zone cu destinație în­vă­ță­mânt, care se pot modifica după cla­rificarea dreptului de folosință a terenului aflat în proprietatea Universității de Științe Agricole, Timișoara, între Calea Torontalului și Calea Aradului.

Strategia urbană aplicată în Planul Urbanistic Zonal cu caracter di­rector Timișoara Nord este în con­cordanță cu strategia de dezvoltare eco­nomică și socială a zonei Timi­șoara, aprobată de Consiliul Local în 1999.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13678073