Construcția de locuințe
An de an Primăria Timișoara alocă o sumă consistentă din bugetul local, atât pentru construirea de locuințe cât și pentru viabilizarea terenurilor care sunt destinate construcției de locuințe.

Cei vizați sunt atât categoriile sociale defavorizate, tinerii, dar și cei care își pot permite ridicarea unei case, Primăria realizând pentru anumite zone destinate construcției de case, lucrări de infrastructură (căi de acces, apă, canalizare, gaz etc.)

Din păcate, doar din eforturi proprii, fără sprijin, Primăria Timișoara nu poate rezolva problema locuințelor pentru toți cei care au nevoie de un acoperiș deasupra capului.


Zona Ovidiu Balea


Având în vedere deficitul mare de locuințe, Primăria Municipiului Timișoara a identificat în cartierul Ovidiu Balea un teren unde Agenția Națională de Locuințe urmează a construi case și blocuri cu credit ipotecar și închiriere pentru tineri. Astfel, în această zonă se vor construi 820 de unități locative 567 de case cu 3, 4 și 5 camere și blocuri în regim de P+3E+M. Pentru viabilizarea terenului Primăria a întocmit studiul de fezabilitate și a estimat o valoare totală a lucrărilor de asigurare cu utilități de 187 de miliarde de lei. Consiliul Local Timișoara a aprobat documentația care a fost avizată și de către Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințe. Conform înțelegerilor stabilite între reprezentanții Guvernului și municipalitatea timișoreană, lucrările la partea de drumuri din viitorul cartier (120 miliarde de lei) urmează a fi asigurată de către Guvern iar bugetul local să asigure diferența de 67 de miliarde de lei pentru executarea lucrărilor ce reprezintă asigurarea utilităților publice (apă, canal, electrice, gaz, telefonie, etc). În condițiile în care Primăria Timișoara este pregătită pentru finanțarea lucrărilor ce-i revin așteptăm ca ministerul de resort să aloce fondurile necesare astfel încât lucrările de execuție să poată fi demarate în cel mai scurt timp posibil. În acest sens am transmis adrese către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului precum și către Agenția Națională a Drumurilor.


Locuințe prin ANL


Pe strada Câmpului din Ti­mișoara a demarat construcția de ca­se prin programul ANL. Se vor construi 24 de case cu credit ipotecar, care vor fi finalizate până la sfârșitul anului viitor. Fie­care casă va avea parter, etaj și mansardă, cu un living spațios, cinci dormitoare și trei băi. Ți­nând cont de faptul că terenul și utilitățile sunt asigurate de Primărie, costul caselor este cu aproximativ 20% mai mic decât prețurile practicate pe piața imobiliară timișoreană. Avansul minim pe care bene­ficiarii trebuie să-l plătească este de 20% din valoarea casei.


Locuințe pentru tineri și tineri căsătoriți


În 27 iunie 2003 a fost dat în folosință primul bloc de locuințe pentru tineri și tineri căsătoriți, până în 35 de ani, destinat închirierii, prin pro­gra­mul ANL. În blocul compus din 6 apartamente cu 2 camere și 18 garsoniere, s-au mutat 24 de tineri și familii de tineri. Imobilul se află pe strada Miloia.

Cel de al doilea bloc, tot de pe strada Miloia a fost inaugurat în luna ianuarie a acestui an. Con­strucția este compusă din 96 de unități locative, din care 24 de apartamente cu 2 camere și 72 de apartamente cu o singură ca­meră. Până acum, Primăria Ti­mi­șoara a asigurat utilitățile ne­ce­sa­re zonei (apă, canal, gaz etc.), lucrări care au o valoare to­ta­lă de 1,8 miliarde de lei.

Anul acesta în zona Miloia vor fi construite 168 de apar­ta­men­te.

Locuințe sociale


În acest an, Primăria va începe lucrările de reabilitare la cel de-al cincilea bloc (căminul nr. 4), de pe stra­da Polonă. În acest sens, mu­nicipalitatea a alocat 4,5 mi­liarde de lei. Blocul va avea aceeași struc­tură ca cel inaugurat în oc­tom­brie anul trecut. Tot anul acesta se vor realiza amenajări exterioare (în principal, re­facerea sistemului de cana­li­za­re), pe strada Polonă, alocându-se de la bugetul local 4,5 miliarde de lei. De asemenea, în cursul aces­tui an se vor investi 2 mi­liar­de de lei pentru realizarea utili­tă­ților (termoficare, apă, canal, curent electric etc.) la căminul 61/B de pe strada Ialomnița. Din seria locuințelor sociale de pe strada Polonă, primul bloc care a fost dat în folosință, în 1998, are 60 de apartamente: 50 de apar­tamente cu o ca­meră și 10 cu două ca­mere. În sep­tembrie 2001, un alt bloc cu lo­cuin­țe sociale a fost inau­gurat, având 18 apartamente cu o ca­meră și trei cu trei camere, ur­mat în aprilie 2002 de un nou imobil, cu aceeași structură.

În data de 10 octombrie 2003 a fost dat în folosință al patrulea bloc de locuințe sociale, din această serie. Imobilul situat pe strada Po­­lo­nă numărul 2, are 21 de apar­tamente și este un fost cămin. Din cele 21 de apar­tamente, 3 au două camere și 18 sunt apartamente cu o singură ca­meră.

În afară de lucrări de rea­me­najare, consolidare, au mai fost exe­cutate și lucrări de man­sardare. Toate costurile, în valoare de 5 miliarde de lei, au fost acoperite de către Primărie din fon­duri proprii. Acest cămin a fost achi­ziționat de la SC „ALPHA” SA de către Primărie, în anul 2000 pen­tru suma de 650 de milioane de lei.

La toate aceste blocuri s-au efec­tuat lucrări de reamenajare, con­solidare și man­sar­dare. Aceste imo­bile sunt foste că­mine achizi­țio­nate de Primăria Ti­mișoara de la diferite so­cietăți comerciale, în vederea rea­bilitării și transformării în locuințe so­ciale, conform Legii nr. 114/1996. Valoarea cheltuită din bu­getul local pentru achiziție, rea­bilitare și pu­nerea în funcțiune a tu­turor apar­tamentelor este de peste 11 miliarde de lei. Toate aceste blocuri bene­ficiază de centrală termică proprie, realizată din fondurile Primăriei.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13639521