Sistem Informatic de Management și Comunicații Integrat
01 Martie 2004
Primăria Municipiului Timișoara va demara realizarea unui SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT ȘI COMUNICAȚII INTEGRAT la nivelul întregii administrații publice municipale, a regiilor subordonate și a altor unități asociate.

În vederea realizării acestui proiect se vor urmări diverse posibilități, precum crearea unui Consorțiu (având ca exemplu cazul de succes al realizării sistemului GIS), încheierea de parteneriate public – private în baza legislației specifice, sau atragerea de investitori privați.
Publicat in Proiecte importante ale municipalitatii
Șoseaua de centură a Timișoarei
01 Martie 2004
Realizarea șoselei de centură a orașului e concepută pe trei tron­soane distincte, care se află în di­ferite stadii de proiectare și de execuție. Deoarece ea va fi in­clu­să în sistemul de transport pa­­neu­ropean trebuie să respecte reglementările europene în do­meniu. Astfel, șoseaua de cen­tu­ră a Timișoarei este concepută pen­tru viteza de 110 km/h și va avea profil de au­to­stradă. Asta în­­seamnă că pe am­bele părți vor fi prevăzute spații verzi, iar pe o dis­tanță de 100 de metri din axul șoselei nu este per­mis să se construiască nimic. În pri­ma etapă, șoseaua de centură va avea doar două benzi, urmând ca, în funcție de finan­țarea pe care o vom obține, lucra­rea să se ex­tin­dă.
Publicat in Proiecte importante ale municipalitatii
Conservarea clădirilor din patrimoniul istoric
01 Februarie 2004
Numai anul acesta Primăria Municipiului Timișoara investește aproximativ 15 miliarde de lei în cadrul unui program de refacere și reparații a câtorva clădiri monument din orașul nostru.

Acest proiect privind renovarea fondului construit, cu valoare istorică și culturală a fost cuprins în Conceptul Strategic de Dezvoltare a Zonei Timișoara și prevede mai multe etape.
Publicat in Proiecte importante ale municipalitatii
Timișoara extinsă în partea de nord
01 Aprilie 2004
Ținând cont de dezvoltarea so­cială și economică a mu­nicipiului Timișoara, de apariția centurii care este parțial în construcție, parțial în faza de proiectare (studiu de fezabilitate în doua variante) și de nume­roasele cereri de introducere în in­travilan a unor terenuri aflate în extravilanul localității pentru con­s­truire în partea de nord a ora­șului, se presupune că dezvoltarea ur­banistică în viitorul apropiat se va extinde până la această Cen­tu­ră, care va deveni astfel noua li­mită de nord a așezării urbane, ex­tinse.
Publicat in Proiecte importante ale municipalitatii
PROIECTE 2005
01 Martie 2005
În zona Consiliului de Cartier Freidorf: Parc Industrial – Zona Polonă – Slavici – Freidorf – Andreescu, Primăria Municipiului Timișoara va desfășura și va coordona următoarele activități:

Realizarea de lucrări de curățire și reamenajare a Parcului Petofi, repararea băncilor și coșurilor de hârtie, completarea cu obiecte de mobilier urban;
Lucrări curente de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din zonă;
Repararea coșurilor stradale pentru hârtie și înlocuirea celor degradate;
Realizarea lucrărilor de deratizare a domeniului public și dezinsecție atât prin mijloace terestre cât și mijloace aeriene;
Publicat in Proiecte importante ale municipalitatii
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13674955