Întreținerea spațiilor verzi

Ca urmare a verificărilor efectuate de către inspectorii Serviciului Administrare Mediu Urban în lunile iunie, iulie, august, dar și a sesizărilor venite din partea cetățenilor, s-au constatat deficiențe în ceea ce privește prestarea atât a serviciilor de întreținere a spațiilor verzi cât și a celor de salubrizare.

Aceste deficiențe constau în neexecutarea lucrărilor specifice pe anumite străzi, dar și în efectuarea lor la un nivel calitativ nesatisfăcător de către operatorii acestor servicii: SC HORTI­CULTURA SA, SC DRUFEC CONS CF SRL, SC RETIM SA, SC RSG SA.

Deși Primăria Timișoara a solicitat în scris acestora, în prima fază, remedierea acestor incon­veniențe, care au dus la neres­pectarea clauzelor contrac­tuale, solicitările instituției noastre nu au fost luate în considerare, recur­gându-se în prima fază la necon­firmarea lucră­rilor executate necores­pun­zător, apoi la neacor­darea garanțiilor de bună execuție.

Deoarece străzile din cartierele Lipovei, Ion Ionescu de la Brad, Aradului, Circumvalațiunii, Matei Basarab, Bucovina, Mircea cel Bătrân, Bogdăneștilor nu corespund din punct de vedere al standardelor de salubrizare stradală, operatorului care prestează acest serviciu în zonele respective - SC RSG SA, nu i s-au confirmat lucrări în valoare de 500.000.000 ROL (50.000 RON) și nu i s-a acceptat deblocarea contului reprezentând garanția de bună execuție pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare.

Nerespectarea în continuare de către operatorii serviciilor amintite mai sus a clauzelor contractuale, va duce și la apli­carea unor sancțiuni contra­ven­ționale conform HCL nr. 349/2002, capitolul II, art. 4, lit. "b” “neefec­tuarea curățeniei străzilor, parcurilor și a altor zone publice de către operatorul de serviciu public”, sancțiune cuprinsă între 2.000.000 - 4.000.000 ROL (200 - 400 RON).

Subliniem faptul că prestarea serviciilor de întreținere a spațiilor verzi și de salubrizare este susținută finan­ciar de către Primăria Timișoara din bani comunitari, lucră­rile fiind prestate în be­neficiul locui­to­rilor muni­ci­piului nostru, că­rora instituția noastră dorește să le asigure un mediu curat și să­nătos.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13851771