Parcul "Frații Constantin”

În perioada 19.09 - 03.10.2005, inspectorii Serviciului Administrare Mediu Urban au realizat un sondaj în zona delimitată de străzile Uzinei - Mistral - Cometei - Moldovei - Mătăsarilor, pentru a afla părerea locuitorilor acestei zone, în legătură cu funcționarea Parcului „Frații Constantin”.

Eșantionul de persoane in­tervievate a fost de 92 de persoane adulte, raportul între sexe, respectiv între vârste (tineri - 24, vârstă medie - 32 și vârstnici - 36) fiind relativ egal. În urma centralizării datelor din chestionare, s-a constatat că în zo­nă există un număr mare de copii.

Rezultatele chestionării pri­vi­toare la locul de odihnă și agrement din Parcul “Frații Constantin” au con­turat concluzia că locuitorii zonei, în majoritatea lor, sunt de acord cu func­ționarea acestui obiectiv. Totodată, majoritatea celor intervievați con­sideră că este de datoria fiecărui ce­tățean să participe la acțiunile de întreținere a parcului și a zonei verzi din vecinătatea acestuia. Sondajul a mai avut ca țintă și re­levarea nemul­țumirilor locuitorilor zonei dar și a unor propuneri privind îmbună­tă­ți­rea aspectului, siguranței în ex­ploatare dar și a pazei obiec­ti­vului.

Astfel că, Primăria Timișoara va rea­liza, în cursul anului 2006, lucrările de reamenajare a Parcului “Frații Con­stantin” prin montarea de noi pie­se de mobilier urban, noi echi­pa­mente de joacă pentru copii și plantarea de material dendrologic, ast­fel încât obiectivul să cores­pun­dă atât din punct de vedere estetic cât și funcțional cu respectarea normelor privitoare la siguranța în exploatare a echipamentelor de joacă.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13851908