Parcuri timișorene în circuitul european

Oraș cosmopolit, renumit pe plan european prin spiritul multicultural și multiconfesional, prin extraordinara conviețuire multietnică, Timișoara merită să-și sporească renumele și prin includerea parcurilor sale deosebite în mari circuite culturale internaționale.

În vederea includerii Ti­mi­șoa­rei în rândul marilor orașe eu­ro­pene și din punct de vedere al spa­țiilor verzi, Institutul European din Luxemburg (reprezentat de doam­na Jeanine Manzares Mi­lian), Rom­capital Business (re­pre­zen­ta­tă de doamna Valeria Bota) și Pri­măria Municipiului Timișoara anun­ță demararea lucrărilor care vizează proiectul de reamenajare și integrare în circuitul european al parcurilor din Timișoara.

Renumit pe plan național ca oraș al florilor, Timișoara își va face cunoscut acest nume la nivel european, unde imaginea sa va fi potențată în vederea atingerii unui maxim. Reprezentative în acest sens vor fi două parcuri-emblemă ale Timișoarei, care dețin o bogată încărcătură emoțională și istorică pentru zona Banatului: Parcul Rozelor și Parcul Regina Maria.

Pentru îndeplinirea proiec­tului vor fi urmate două etape de desfășurare, pe durata a trei ani. Prima etapă a proiectului va fi de­rulată la nivel local, prin orga­nizarea de activități economice, culturale și educaționale care ur­măresc atra­gerea de fonduri în vederea ame­najării parcurilor menționate și creșterea nivelului de pregătire a personalului implicat în proiect. În cea de a doua etapă a proiectului va fi pus în valoare potențialul atins prin atragerea de fonduri eu­ropene în parteneriat cu instituții europene prestigioase, care vor constitui demararea procesului de înscriere a Parcului Rozelor și a Parcului Regina Maria în circuitele culturale europene, alături de alte parcuri renumite din diferite zone ale continentului.

"Prima etapă a proiectului va fi derulată la nivel local, prin organizarea de activități economice, culturale și educaționale care urmăresc atragerea de fonduri în vederea amenajării parcurilor menționate și creșterea nivelului de pregătire a personalului implicat în proiect."

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13851842