Reamenajarea spațiilor verzi și reabilitarea monumentelor istorice

Primăria Timișoara a demarat lucrări de reamenajare a spațiilor verzi și de reabilitare a monumentelor istorice din Timișoara, într-o nouă concepție, aplicând principiile armoniei, unității, proporționalității, echilibrului și contrastelor.

O asemenea lucrare s-a realizat în spațiul verde situat în fața com­plexului comercial din Calea Lipovei, unde este amplasat mo­numentul "EROICA”, închinat eroilor căzuți în timpul Revoluției din Decembrie 1989.

Noua concepție de reamenajare prevede împărțirea zonei în două spații independente, dar care împreună formează un tot unitar. Astfel, s-a amenajat o alee dalată care traversează pe lățime scuarul, de la est la vest, fiind perpendiculară pe lungimea scuarului. În par­tea de nord a aleii se află amplasat monumentul care re­prezintă centrul compozițional căruia i se subordonează întreaga amenajare. Acesta a fost pus în valoare prin resta­u­rarea soclului, încercuirea acestuia cu un rondou mozaicat, for­mat din două cercuri con­cen­trice (flori și mozaic). S-au uti­lizat forme ondulate mozaicate, care înconjoară statuia și fac legătura între toate elementele compoziției pe care le subor­donează statuii. În partea de sud a aleii s-a realizat, în og­lindă, un element arhitectural din cărămidă aparentă și plante decorative, dându-i-se astfel o notă de indivi­dua­litate, care să echilibreze întregul spațiu.

Din punct de vedere al dotărilor utilitare au fost mon­tate bănci, coșuri de gunoi și un gard din fier forjat care, împreună cu gardul viu deja existent, împrejmuiesc întreaga suprafață. Acest proiect a fost conceput și realizat de Primăria Timișoara în colaborare cu SC BINDALIM SRL, valoarea to­tală fiind de 270 milioane lei vechi.

Primăria Timișoara, prin reamenajarea aces­tui scuar, care pune în valoare încăr­că­tura istorică și emoțională a locației, dorește ca în viitor cetățenii să aloce mai multă aten­ție acestor an­sambluri arhitectural peisagistice, inte­grân­du-le în viața lor de zi cu zi, acordându-le protecția de care au nevoie.

 

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397241