Împotriva poluării aerului

Se acționează în sensul reducerii cauzelor care afectează calitatea aerului din municipiu. Primăria a realizat în perioada 2000-2008, anual, cercetări ample ale calității aerului, studiile reliefând o poluare de fond, specifică marilor aglomerări urbane, cu o creștere constantă an de an.

În urma măsurătorilor au rezultat depășiri ale valorilor limită impuse.

Astfel, în zonele Gara de Nord, Lipovei, Parcul Botanic, Centrul Bancar s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxime admise la pulberile sedimentabile.

S-a remarcat o frecvență sporită a depășirilor îndeosebi la sfârșitul verii, în lunile august - octombrie.

Amplitudinea lucrărilor de in­­fras­tructură urbană (lucrări de re­abilitare, apă, gaz, telecomunicații, rutier)generează cantități mari de pământ, resturi din materiale de construcții, etc.

În conformitate cu Hotărârea de Consiliu Local nr. 371/2007 se sanc­ționează depozitarea pe domeniului public a materialelor de construcții care nu sunt colectate în recipiente standardizate (este interzisă depozitarea direct pe sol a materialelor) și fără un acord prealabil.

Valoarea amenzilor pentru ne­respectarea prevederilor privind de­pozitarea materialelor de construcții depășește 2.500 lei.

Primăria acceptă depunerea tempo­rară a pământului rezultat din săpare, pe plat­forme special amenajate în acest sens, pentru cantități mai mari de 100mp, în apropierea locației.

Pentru amplasarea platformelor, executanții trebuie să solicite în prealabil avizul Direcției de Mediu și al Comisiei de Circulație.

Program de măsuri

- spălarea rigolelor carosabilului, con­trolul privind modul în care se res­pectă prevederile referitoare la organi­ză­rile de Șantier - responsabilitatea Ser­­viciului Salubrizare;

- refacerea și gazonarea zonelor verzi aferente căilor publice și intersecțiilor - res­pon­sabilitatea Serviciului Spații Verzi;

- verificarea modului în care se res­­pectă transportul materialelor de con­strucții, deșeuri, pământ prin organi­zarea de filtre de control la intrările și ieșirile din oraș - responsabilitatea Ser­viciului Transport;

- supravegherea intersecțiilor majore în vederea depistării autovehiculelor care nu respectă prevederile legale de transport (încărcarea la capacitate, dotarea cu prelată etc.) și împrăștie materiale, deșeuri, balastru, etc, pe trama stradală - responsabilitatea Direcției Poli­ția Comunitară și Serviciului Transport.

Primăria, împreună cu repre­zentanții Consi­liilor de Cartier, va efectua periodic con­troale în vederea depistării surselor de po­luare a aerului și aplicarea prevederilor le­gislației în vigoare.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397234