Reîntinerirea arborilor

Până în anul 2010 în Timișoara se vor planta 30.000 de arbori.

Plantări
Arborele este o ființă care se naște, crește, respiră și moare. Vârsta arborilor reprezintă un ele­ment important care generează exe­­cutarea de lucrări de specialitate obligatorii asupra coronamentului acestora. Conform datelor existente în Cadastrul Verde al Municipiului Timișoara repartiția pe clase de vârstă a exemplarelor de arbori se prezintă astfel: 

- Clasa I (vârsta 1-20 ani)…48% (aproximativ 96.000 buc. arbori);
- Clasa a II-a (vârsta 21-40 ani) 36%...(aproximativ 72.000 buc. arbori);
- Clasa a III-a (vârsta 41-60 ani)…10% (aproximativ 20.000 buc. arbori);
- Clasa a IV-a (vârsta 61-80 ani)…4% (aproximativ 8.000 buc. arbori);
- Clasa a V-a (vârsta 81-1000 ani)…sub1% (aproximativ 1.000 buc. arbori);
- Clasa a VI-a (vârsta 101 ani și peste)...sub1% (aproximativ 140 buc. arbori);

Corecții controlate
Fiecare clasă de vârstă necesită executarea a diferite lucrări de tăieri a coroanelor. Astfel dirijarea creșterii speciilor lemnoase prin tăieri se face diferențiat, urmărindu-se în primii ani, continuarea formării coroanei începută în pepiniere, apoi reglarea creșterii și înfloririi, iar către declinul plantelor, regenerarea acestora. În consecință, în decursul vieții arborilor și arbuștilor plantați în amenajările peisagistice se execută: tăieri de formare, tăieri de întreținere și tăieri de regenerare a coroanelor. Aceste lucrări se execută mai ales la speciile de foioase (arborii cu frunze caduce) și numai în cazuri limitate la conifere.

Tăieri de formare
Tăierile de formare cuprind operații menite să echilibreze creșterea plantelor după stabilizarea în locul de plantare. De asemenea, prin aceste tăieri de formare se favorizează și se accelerează creșterea și dezvoltarea normală, caracteristică fiecărei specii în parte. La arborii foioși se suprimă ramurile duble, cele prea apropiate sau prea numeroase. Prin tăieri se respectă forma naturală de creștere a speciilor. La coroanele cu ax se asigură dominanța acestora prin scurtarea ramurilor care tind să-l concureze. Indiferent de silueta proiectată se urmărește formarea unui schelet viguros și echilibrat al coroanei. Ulterior, prin tăieri regulate în timpul repausului și în timpul vegetației, se modelează forma dorită, operând asupra ultimelor ramificații, în scopul obținerii unui număr sporit de lăstari, repartizați cât mai uniform. Tăierile de iarnă se fac după trecerea gerurilor mari, înaintea intrării în vegetație, iar cele de vară în iunie după ce creșterile anuale s-au maturat suficient.

Tăieri de întreținere
Tăierile de întreținere au ca scop con­trolul evoluției arborilor și se aplică pe toată perioada de vegetație a plantelor. Ele au ca scop principal suprimarea ramurilor moarte sau parțial uscate, a lăstarilor lacomi de pe trunchi și ramuri, scurtarea ramurilor, eliminarea drajonilor. În coroanele prea dese se fac unele tăieri de rărire pentru o mai bună penetrare a luminii. Arborii foioși plantați în aliniamente, mai ales pe străzi, necesită mai multe intervenții în diferite scopuri:

- înălțarea coroanelor față de nivelul solului;
- stimularea creșterii vârfului;
- refacerea vârfului în caz de dis­trugere.

Înălțarea coroanei arborilor este impusă de necesitatea circulației vehiculelor și ale iluminatului străzilor. Pe măsura creșterii în înălțime a arbo­rilor, se execută eliminarea ramurilor inferioare ale coroanelor. Pierderea vârfului coroanei sau al unor ramuri importante ale scheletului ca urmare a unor accidente sau intemperii, impune necesitatea efectuării unor tăieri de refacere.

Tăieri de necesitate
Constau în limi­tarea creșterii arborilor, impusă de poziția anumitor factori de con­strân­gere respectiv apropierea de clă­diri, instalații electrice, degradări cauzate de depunerile de zăpadă, furtuni, descărcări electrice etc. Tăierile de necesitate mai includ și operații de eliminare a ramurilor cu poziție defectuoasă, precum și scurtarea ramu­rilor lacome.

Tăieri de regenerare
Sunt impuse de declinul natural al vegetației, accelerat și de degradări cauzate de depu­nerile de zăpadă, furtuni etc. Restaurarea arborilor și arbuștilor poate fi începută când starea lor generală nu a ajuns la un nivel irecuperabil. Tăierile de regenerare constau în reducerea severă a șarpantelor (ramurile cele mai groase), urmând să fie reactivată creșterea. În plantațiile bătrâne este necesară eliminarea ramurilor uscate, care dau un aspect neplăcut și care constituie un pericol pentru pietoni și vehicule. Operația de extragere a ramurilor uscate este bine să se facă înainte de căderea frunzelor, când aceste ramuri se pot identifica cu ușurință.

Defrișările de arbori constau în tăierea trunchiului acestora, lucrare însoțită de scoaterea rădăcinii. Aceste lucrări se efectuează în cazul în care arborii sunt complet uscați, când se constată prezența de fisuri ale trunchiului acestora sau în cazul în care trunchiul este scorburos și este afectat cilindrul central.

Lucrări de reîntinerire a arborilor
Dezvoltarea rădăcinilor se face în concordanță cu dezvoltarea coroanei. În Timișoara există în aliniemantele stradale, arbori care au o dezvoltare aeriană masivă și nu mai au suportul necesar în rădăcinile proprii. În acest caz este necesară efectuarea operației de reducere a co­roanelor arborilor. De asemenea, când se constată că seva nu ajunge decât foarte greu la extremitatea ra­murilor bătrâne, când lungimea creșterilor anuale este foarte redusă, se va proceda la reîntinerirea arborilor, reducând numărul ramurilor bătrâne și scurtându-le pe cele rămase. Astfel, seva va avea de alimentat un număr mai redus de ramuri și vor răsări lăstari tineri, viguroși, care pot contribui la formarea unei noi coroane.

Plantări de material dendrologic
În vederea creșterii biodiversității, Primăria a elaborat un program de plantări de material dendrologic prin care se vor planta până în anul 2010 peste 30.000 arbori din speciile: Liriodendron tulipifera „Fastigiata”, Malus sp. „Rudolf”, Acer platanoides „Globosa”, Acer negundo „Flamingo”, Acer platanoides „Crimson Kings” Prunus fruticosa „Globosa”, Salix babilonica, Robinia pseudaccacia „Umbraculifera”, Tilia platyphylos „Umbraculifera”, Albizzia juli­brissin, Quercus rubra etc.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397261