În atenția proprietarilor de culturi agricole
Având în vedere adresa Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Timișoara nr. 5324/20.08.2012 (înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. CV12012-34/03.09.2012), pe această cale aducem la cunoștință proprietarilor culturilor agricole de pe raza Municipiului Timișoara, obligațiile ce le revin, pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exmplarele din speciile de faună de interes cinegetic și modalitatea prin care se acordă despăgubiri, potrivit H.G. nr. 1679 din 10 decembrie 2008, privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, cu modificările și completările ulterioare:

art. 1 Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole și silvice au următoarele obligații:
          a) să declare și să înregistreze suprafețele pe care sunt înființate culturile agricole, potrivit legii;
          c)  să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole și/sau vegetației forestiere, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hrană de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic;
          d)  să amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic (fixe sau mișcătoare), fizice ori chimice, permise de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împiedica pătrunderea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic în interiorul culturilor. Precum și obligativitatea efectuării pazei culturilor, lucru specificat în anexa 1 din amintitul act normativ.
În cazul producerii unei pagube, proprietarul de culturi agricole, va proceda așa cum este prevăzut la art. 4, respectiv:

art. 4
(1) Constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăriei localității pe teritoriul căreia s-a produs paguba.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 24 de ore de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba.
 
PRIMAR,
NICOLAE ROBU
 
                                                                                                                                                                            

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397354