Reuniunea anuală cu consiliile de cartier

S-au discutat propunerile de investiții pentru anul viitor pe zone ale orașului, fiind analizate prioritățile propuse de a fi realizate în 2008.

Ca în fiecare an, Primăria Municipiului Timișoara a organizat o întâlnire cu reprezentanții Consiliilor Consultative de Cartier pentru stabilirea priorităților anului următor, înainte de votarea bugetului local. La reuniune a luat parte primarul Gheorghe Ciuhandu și directorii direcțiilor specializate ale municipalității, președinții consiliilor de cartier prezentând listele de lucrări necesare pentru corelarea cu listele de investiții ale Primăriei. Reprezentanții cartierelor au prezentat liste docu-mentate și cuprinzătoare. În urma analizei, Primăria are pentru fiecare cartier câte o listă de propuneri, din care mai multe ajung să fie cuprinse în bugetul local votat de Consiliul Local Timișoara și să se realizeze efectiv.

Cartierul Cetate-centrul civic

Situația investițiilor planificate pe 2008 la Primărie cuprinde: rea-menajarea parcurilor: Poporului, Rozelor, Justiției, Alpinet, Central, Vasile Pârvan, Catedralei, amenajarea zonei verzi de pe strada Pestalozzi, modernizarea locului de joacă din Piața I.C. Brătianu. La drumuri se propune amenajarea legăturii Gheorghe Lazăr-Brediceanu, lărgirea pasajului Popa Șapcă. Este preconizată construcția unei școli cu clasele I-IV cu profil german la Grădinița 22 sau în Piața Unirii, reabilitarea și mansardarea clădirii Liceului N. Lenau în cofinanțare cu Banca Mondială, reabilitarea Liceului C.D. Loga, tot în confinanțare cu Banca Mondială. 

Cartierul Campus Universitar-Medicinei

Lista lucrărilor propuse cuprinde modernizarea Parcului Studențesc, scuarului Bihor, reabilitarea locurilor de joacă de la grădinițele 22 și 45. La străzi sunt: Horea Creangă și Gloriei, iar o lucrare nouă ar fi pista pentru bi-cicliști Tipografilor-Ghiroda Nouă-Martirilor-Iosefin-Fratelia-Steaua. La unitățile de învățământ: reabilitarea Liceului J.L. Calderon în confinanțare cu Banca Mondială, branșament de gaz la Grădinița 48, repararea acoperișului la Grădinița 53, reabilitarea Grădiniței 5 și branșament la gaz, extinderea Grădiniței 22, amenajări la Stadionul Dan Păltinișanu.

Zona Tipografilor-Oituz-Piața 700

Lucrările programate ar fi: ame-najarea străzii Virtuții, reabilitarea acoperișului și construirea unei anexe la Școala generală 16, extindere și reabilitare imobil la grădinița 33.

Cartierul Calea Sever Bocu

Sunt preconizate a fi reabilitate locurile de joacă din Grădina Zoologică și de pe strada Silistra, modernizarea străzilor Armoniei și Copernic, pasajul suprateran de pe Demetriade, Constructorilor-Henriette Delavrancea Gibon, mansardarea Grădiniței 20, amenajare școală și cantină la Școala generală 7, amenajarea sediului Poliției Comunitare la fostul Club 1 Mai, realizarea de locuințe sociale pentru evacuați la sediul RATT.

Zona Ghiroda Nouă

Investițiile propuse pentru anul viitor sunt reabilitarea locurilor de joacă de pe splaiul Peneș Curcanul și strada Mistral, amenajarea străzilor Bastilia-Intrarea Fortăreței-Zürich, podul peste Bega în zona Bobâlna, consolidarea podului de la Uzina de apă, execuția canalizării pe Aleea Ghirodei, străzile adiacente și Bobâlna, forare de fântână pe strada M. Kogălniceanu, amenajarea școlii de pe Telegrafului, mansardări la grădinițele 16 și 48.

Cartierul Plopi-Kuncz

Lucrările propuse sunt: continuarea amenajării parcului Zona Uzinei, reabilitarea locurilor de joacă de la Grădinița 5 și Școala generală 4, amenajarea străzilor Chimiștilor, Efta Botoca-Mariana Drăghicescu, zona Câmpului. La apă-canal: execuție sistem major canal-etapa a II-a pe străzile: Albăstrele, Timireazev, Canal Bega, Căciulata, și canalizare pe: Calistrat Hogaș, G. Topârceanu, Cocorilor, Grădinarilor, Jules Verne, Magheru, zona Plopi sud-străzile II-V, Colonia Radio, canalizare pe toate străzile secundare din Kuncz. Se va executa rețeaua de apă pe strada Grădinarilor și va fi forată o fântână pe Iorgovanului. La unități de învățământ sunt prevăzute următoarele investiții: construirea unei săli de sport la Școala Generală 1, branșament gaz și centrală termică la Școala generală 4, reabilitare sală de sport și bazin de înot la Liceul Electrotimiș cu finanțare de la Guvern și reabilitare corpuri școală prin bugetul local, construcție campus școlar pe strada Recoltei.

Zona Ciarda Roșie

Are pe lista Primăriei: reabilitarea locului de joacă de pe strada Humulești, amenajarea  străzii Olarilor, execuție canal: Musicescu, tronsonul dintre Calea Urseni și Hotel Arizona, Mureș, Claude Debussy, Grigore Antipa, J. Hayden, zona Louis Țurcanu, sistem major Ciarda Roșie-etapa a II-a: Calea Buziașului, Humulești, Matei Millo, DN Cocea, Legumiculturii, Podllipby, zona Magnoliei. Rețele de apă sunt prevăzute a fi executate pe străzile Mureș, Claude Debussy, Anina, J. Hayden, zona Louis Țurcanu, Hațeg, iar forarea unei fântâni va fi realizată pe Humulești, la intersecția cu DN Cocea. La școli Primăria are în program reabilitarea termică și realizarea unei săli de sport la Școala generală 20 și reabilitarea termică a Grădiniței nr. 6.                 

Zona Soarelui-Stadion

Investițiile preconizate ar fi, pe partea de mediu, modernizarea Parcului Stadion și reabilitarea locului de joacă de la Grădinița 28.

Zona Calea Martirilor

Se propune de către administrația locală modernizarea scuarurilor Adolescenților și Arcidava, a Parcului Triade și zonei verzi de pe Liviu Rebreanu, reabilitarea locurilor de joacă de la Școala ajutătoare Iris de pe strada Cosminului, a celui de pe strada Mureș colț cu Martirilor și a celui din scuarul Adolescenței. La drumuri: gen. Stavrescu, Mureș, Anișoara Odeanu, Pius Brînzeu, Aida, Berzei, Jose Silva, intrările Ursului și Lupului, intersecția Arieș-Martirilor sunt zonele prevăzute a fi refăcute radical, iar canalizarea va fi introdusă pe Ana Lugojana, Cehov, Anul 1848, Muncitorilor și strada Apicultorilor. Branșamente de gaz vor fi executate la Grădinița 19 și Liceul sportiv, iar reparații capitale la Sala Olimpia.

Zona Calea Șagului

Investițiile propuse pentru această zonă  sunt modernizarea spațiilor verzi de pe Calea Șagului și a parcului Szekely Laszlo-Doina, reabilitarea locurilor de joacă de pe străzile Hărniciei și Ioachim Miloia, și cele de la grădinițele 21 și 29. Mai sunt în program investiții de anvergură precum amenajarea Pieței Hunedoara, forarea unei fântâni pe Calea Șagului la intersecția cu Rebreanu, mansardarea grădiniței 1, crearea unui campus școlar la Școala Generală 9, branșamentul la gaz la Grădinița nr. 7 și viabilizarea unui teren pe strada Miloia pentru locuințe ANL.

Zona Iosefin-Dâmbovița

Investițiile propuse sunt reconstrucția ecologică a bălților Lămâița și Lacului, reabilitarea locului de joacă de la Grădinița 10. Pe partea de drumuri - consolidarea podului Eroilor, a străzilor Dâmbovița și Dragalina, pasajului Jiul, modernizarea sensului giratoriu 16 Decembrie - Maniu - Prislop. Va fi forată și o fântână în zona Vasia Vasilescu. Branșamentul la gaz se va executa la Grădinița 30, Grădinița 10 urmând a fi reabilitată din punct de vedere termic.

Cartierul Freidorf

Are pe listă reabilitarea locului de joacă de pe strada Slavici, iar la drumuri figurează pentru modernizare străzile Octav Băncilă și Agronomiei. Lucrările la canalizare vor continua în tot cartierul, începând de pe strada Polonă. Apa este preconizat a fi introdusă pe strada Muncii, iar o fântână publică se va fora pe Ion Slavici. Mai sunt prevăzute: reabilitarea rețelelor termice la Liceul Auto, branșamente de gaz la Școala generală 29 și Grădinițele 7 și 15, amenajări exterioare la locuințe în zona Polonă.

Zona Steaua-Fratelia

Sunt pe listă consolidarea pasajului din Calea Șagului, amenajarea străzilor Galileo Galilei, Herculane, Progresul, Bârsei, Vânătorilor, Musicescu, man-sardarea și construcția unei săli de sport la Școala Generală 15, amenajarea unui sediu al Poliției Comunitare pe strada Herculane, în incinta școlii.

Zona Blașcovici

Are ca propuneri de investiții modernizarea scuarurilor Arhanghelilor Mi-hail și Gavril și Păun Pincio, rea-bilitarea locului de joacă de la Grădinița 14, amenajarea străzii Veronica Micle, canalizare și apă pe străzile Corina Irineu și Moise Doboșan, branșament gaz și centrală termică la Școala generală 19.

Cartierul Ronaț

Investițiile propuse: modernizarea locurilor de joacă de la Școala generală 11 de pe Tacit și Războieni, amenajarea stră-zilor Trifoiului, Bruxelles, Bîrzava, Călimănești, canalizare și apă pe străzile: Rarău, Tazlău, Donici, Peli-nu-lui și Războieni, reabilitare termică la Gră-dinița 4.

Zona Mehala

Are pe listă reabilitarea locului de joacă de pe strada Pompiliu Ștefu, amenajarea străzilor Ion Rațiu și Busuioc, apă și canalizare pe străzile: Mircea Cerneaski, Coșarilor, Cetatea Albă și o fântână nouă pe strada Mircea cel Bătrân, amenajare curte la Școala Generală 19.

Cartierul Circumvalațiunii

Propunerile Primăriei Timișoara cuprind amenajarea Parcului Bucovina, reabilitarea locurilor de joacă din Bucovina, cel de pe strada Brândușei, de la Școala Generală 24 și Grădinițele 27 și 36. La drumuri figurează modernizarea intersecției Gheorghe Lazăr - Circumvalațiunii, amenajarea străzilor Bucovina, Grigore Alexandrescu, iar Cloșca și Torontalului se preconizează a fi lărgite la câte patru benzi. Mai sunt în program reabilitări termice la Școlile Generale 24 și 26, reabilitarea termică și a acoperișului la Școala Generală 18, mansardare și extindere la Grădinița nr. 26.   

Calea Aradului

Propunerile de investiții cuprind reabilitarea locurilor de joacă de pe străzile Orșova, Răduleț, Calea Aradului, din Piața Consiliul Europei, amenajarea drumurilor în zona Marginii, pe Liege și forarea unei fântâni pe strada Leandrului.    

Pe lângă prezentarea acestor prevederi din programul anual de investiții pentru 2008 aflat la stadiul de propuneri din partea Direcțiilor de specialitate ale Primăriei, s-au preluat de la reprezentanții cetățenilor problemele majore ridicate de către aceștia. Se va încerca o corelare a planificărilor venite din ambele părți, în așa fel încât treptat cetățenii să aibă confortul dorit în cartiere. Pe de altă parte, trimestrial, anul viitor vor avea loc, la fel ca și în 2007, întâlniri între conducerea Primăriei și consiliile consultative de cartier, pentru a fi monitorizat stadiul investițiilor care se derulează în fiecare zonă în parte.                     

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 08.04.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13517907