Propuneri din cartiere (II)

Mare parte din inițiativele consiliilor consultative se regăsesc în lista de investiții pe anul 2009. Continuăm să vă prezentăm propunerile consiliilor de cartier care se vor regăsi pe lista de investiții a Primăriei Municipiului Timișoara în cursul acestui an.

Pentru construirea unei săli de sport la Școala Gen. 15 din Steaua-Fratelia, a fost emis certificatul de urbanism și se va demara procedura de achiziție a proiectului tehnic (documentație de avizare și autorizare). Pentru sediul Poliției Comunitare s-a emis Autorizația de Construire, urmând a se demara procedura de achiziție a unui contract de lucrări în 2009. În privința drumurilor, în programul de investiții a fost propusă amenajarea de parcări sub pasajul Calea Șagului. În tema de proiectare vor mai fi solicitate panouri fonice și o rețea de iluminat aferentă parcărilor. Măsurile sunt corelate cu ceea ce s-a propus din partea consiliului consultativ Steaua-Fratelia. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și termoficare, sunt programate lucrări de reparații carosabil pe străzile Arh. V. Vlad, Steaua (între Izlaz și Arh. V. Vlad), Izlaz, H. Sporer. Pe str. Progresul lucrările de amenajare vor fi finalizate în curând. Strada Vânătorilor este propusă a se amenaja anul acesta. Asfaltarea trotuarului pe str. Herculane a fost introdusă în programul de reparații. La locul de joacă de la grădinița PP 23 - str. Musicescu s-au realizat lucrări de întreținere, urmând să fie demarată reamenajarea sa. În primăvară se va amenaja spațiul de joacă din fața clădirii grădiniței, acesta extinzându-se și în spatele curții.

Verificarea societăților poluatoare

Referitor la poluarea produsă de unele societăți comerciale din zona Steaua, Colterm derulează un program PHARE 2007 privind eficientizarea activității la instalațiile mari de ardere, care cuprinde și măsuri de desulfurare și denoxare. Direcția de Mediu a dispus realizarea unor măsurători calitative și cantitative privind aerul din zonă - efectuate de specialiști din cadrul Universității Politehnice. Societatea Pro Air Clean derulează activități de neutralizare prin incinerare a poluanților care intră în categoria celor periculoși. Dat fiind specificul activității, societatea dispune de autorizație de mediu, emisă de autoritatea competentă - Agenția pentru Protecția Mediului Timiș. Societatea este periodic monitorizată și controlată de comisari ai Gărzii de Mediu Timiș, în urma controalelor nerezultând depășiri ale concentrațiilor maxime admise. Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Timișoara prin consilierii de specialitate va realiza măsurători privind concentrațiile de compuși organici volatili la instalațiile în funcțiune.

Extinderea rețelei de apă-canal pe strada Cercului este cuprinsă în Studiul de Fezabilitate ce va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local. Lucrările vor demara anul acesta. Problema reabilitării rețelei de canal pe strada Aluniș a fost transmisă SC AQUATIM SA pentru includerea în programul propriu. Pentru fântâna din cartierul Fratelia (str. E. Zola intersecție cu str. V. Hugo) a fost predat amplasamentul către constructor în vederea execuției.

Amenajarea și împrejmuirea parcului de pe strada Măslinului din zona Blașcovici - respectiv realizarea de terenuri de fotbal și baschet cu suprafață de tartan - au făcut obiectul unui studiu de fezabilitate și unui caiet de sarcini, urmând să se organizeze licitația publică de atribuire a construcției. În ce privește amenajarea unui parc sau a unei parcări ecologice între blocurile de pe Aleea Ciobanului - str. Cosmonauților și pe str. Dunărea, se vor demara acțiunile de depistare a proprietarului terenului. Dacă acesta este în proprietatea Primăriei se vor face demersuri pentru amenajarea ca parc sau ca parcare ecologică. Consiliul de cartier a fost informat că este necesară o cerere oficială în scris și un tabel nominal cu acceptul riveranilor locației.

Continuă forarea de fântâni publice

În cartierul Ronaț, majoritatea străzilor din zona Veteranilor au fost amenajate. La inițiativa consiliului consultativ au fost montate pe străzi bănci pentru popasul trecătorilor. Investiția „Extindere rețea apă-canal cartier Ronaț - zona Comoarei” a fost aprobată de Consiliul Local, iar execuția va demara în cursul acestui an. Extinderea rețelei de apă în zona Pavilioane a fost de asemenea aprobată, urmând ca tot anul acesta să fie efectuate lucrările. Forarea unei fântâni în cartier (str. Schwicher intersecție cu strada Călimănești) a fost cuprinsă în studiul de fezabilitate ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local. Investiția privind iluminatul public în zona Veteranilor a fost demarată, obținându-se Autorizația de Construire pentru străzile Semicerc, Nădășan și E. Tudoran. Vor fi demarate în curând lucrările de execuție propriu-zise.

La Școala Gen. 19 (corp P-ța A. Iancu) din cartierul Mehala s-a inclus în programul de reparații pe 2009 asfaltarea terenului din curte. În ceea ce privește fațada, unitatea de învățământ a solicitat continuarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei PVC la clădirea din Bv. Cetății nr. 24. Amenajarea terenului de sport cu suprafață sintetică la Școala gen. 19 (corp bv. Cetății) este în curs de finalizare. În ceea ce privește drumurile, pe str. Grigore Alexandrescu au început lucrările de modernizare, iar strada va fi asfaltată de la Cal. Bogdăneștilor până la Cal. Torontalului. Pentru obiectivul „Amenajare str. Moise Doboșan”, este în curs de elaborare documentația tehnico-economică, iar în programul de investiții pe anul 2009 este propusă asfaltarea străzii. Urmare și a propunerilor venite din partea consiliului de cartier, este prevăzută montarea semafoarelor electrice la intersecțiile străzilor Cloșca - Munteniei si bd. Cetății - Hașdeu - Bogdăneștilor.

Extinderea rețelei de canal pe toată strada Moise Doboșan este finalizată, iar lucrările privind extinderea rețelei de canalizare pe străzile Alexandrescu, Aleea Viilor (parțial), Popovici Bănățeanul și Crișan (parțial) sunt în faza de achiziție publică pentru adjudecarea constructorului. Licitația a avut loc în 22 decembrie 2008. Pentru str. Mesteacănului și Mircea cel Bătrân, investiția „Extindere rețele apă-canal - zona Mesteacănul” a fost cuprinsă pe lista de investiții aferentă acestui an. Problema reabilitării rețelei de apă pe străzile Mesteacănul și Alexandrescu a fost transmisă SC AQUATIM SA pentru includerea în programul de investiții din surse proprii aferent anului 2009.

La Școala Gen.18 din Circumvalațiunii s-a realizat documentația tehnică pentru achiziția unui contract de lucrări până în luna martie. Va fi reabilitat acoperișul, se va monta tâmplărie PVC și vor fi reparate instalațiile termice. Lucrările de modernizare ale trotuarelor de pe Calea Circumvalațiunii au fost realizate. Punerea în funcțiune a semafoarelor de la intersecția Zborului cu Circumvalațiunii se va face în momentul corelării acestora cu semafoarele existente pe Calea Circumvalațiunii, în vederea asigurării fluenței traficului rutier pe această arteră. Corectarea coronamentului pomilor și tăierea celor uscați în zona străzilor Amforei, Labirint și Bogdăneștilor este cuprinsă în programul de tăieri urmând a se efectua conform graficului de lucrări. În această zonă, în cursul anului 2008 au mai fost efectuate tăieri de corecție a arborilor.

Amenajarea șanțurilor pluviale pe străzile Vălișoara, Mogoșoaia, Amado și Obreja din cartierul Ghiroda Nouă va fi cuprinsă în programul de lucrări aferent primelor luni din 2009. Realizarea iluminatului public în zona Bobâlna - str. Rozelor constituie obiectul unei lucrări de extindere rețele de iluminat public. Lucrarea a fost cuprinsă pe lista de priorități cu executare propriu-zisă tot în cursul acestui an.

Următoarea întâlnire între conducerea Primăriei Timișoara și reprezentanții consiliilor consul­tative din oraș va avea loc în primăvara acestui an, când se va evalua concret stadiul în care se găsesc lucrările ce urmează a fi efectuate în cartiere.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13640113