Transparența decizională în anul 2008

Municipalitatea a supus anul trecut dezbaterii publice o serie de proiecte de larg interes pentru cetățeni. În conformitate cu Legea nr. 52/2003 a Transparenței Decizionale în Administrația Publică, în cursul anu­lui 2008 au fost organizate la nivelul Pri­măriei Municipiului Timișoara 6 întâlniri pentru dezbaterea publică a șapte proiecte de hotărâre. Două dintre dezbateri au fost solicitate Primăriei de către Federația Asociațiilor de Locatari, celelalte fiind organizate la inițiativa mu­nicipalității. Au fost supuse discuțiilor proiecte care se refereau la: bugetul local pe anul 2008, impozitele și taxele locale pentru 2009, bugetele de venituri și cheltuieli ale unor regii și societăți comerciale, metodologia de atestare pentru funcția de administrator de imobile, regulamentul tehnic de realizare a balcoanelor la blocurile de locuințe, factorii de mediu din zona metropolitană și tarifele la serviciile de salubrizare.

Au mai fost organizate cinci dez­bateri publice privitoare la mai multe documentații de urbanism, pentru a consulta cetățenii din zonele unde urmau să fie edificate anumite con­strucții.

Problemele de mediu revin în atenție

Pe lângă mediatizarea întâlnirilor prin afișarea anunțurilor, publicarea acestora pe site-ul Primăriei și în presa locală, au fost invitate în mod special persoanele fizice și organizațiile direct interesate de subiectele discutate. La dezbateri au participat în total peste 400 de persoane, o prezență numeroasă înregistrându-se la discuțiile referitoare la regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană.

În cadrul dezbaterilor organizate în baza Legii 52/2003, precum și ca urmare a consultării de către timișoreni a proiectelor înaintate Consiliului Local, Biroul Relații Publice din cadrul Direcției de Comunicare a centralizat anul trecut 53 de recomandări scrise și verbale. În urma analizării acestora la nivelul Direcțiilor de specialitate din Primărie și al Consiliului Local, 7 propuneri au fost incluse în textele proiectelor și în hotărârile adoptate.

În ceea ce privește ședințele în plen ale Consiliului Local, toate cele 19 ședințe ale consilierilor municipali au fost publice. De asemenea, nu au existat cazuri în care municipalitatea să fie acționată în instanță pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003.

Primele publicații scrise de cetățeni

Parteneriatul Primăriei Timișoara cu cetățenii și asociațiile acestora s-a dezvoltat prin relația cu organizațiile ne­guvernamentale și consiliile con­sultative de cartier. Pe agenda cul­turală a municipiului Timișoara au fost incluse în anul 2008 o serie de manifestări cultural-educative ale asociațiilor și fundațiilor, care au fost co-finanțate din bugetul local. De asemenea, au fost încheiate parteneriate pentru stimularea implicării cetățenilor în luarea deciziilor, spre exemplu asocierea Municipiului Timișoara cu Fundația Vest pentru Jurnalism Regional și Euroregional, aprobată prin HCL nr. 49/29.01.2008. Obiectivul acestei asocieri, continuată în 2009, a fost și o mai bună informare a lo­cuitorilor Timișoarei asupra ac­tivității administrației publice - prin transmiterea în direct la radio a ședințelor de Consiliu Local, întâlnirilor cu consiliile de cartier și dezbaterilor publice de larg interes.

Consiliile consultative de cartier și-au prezentat prioritățile de lucrări în vederea includerii în programul anual de investiții, trimestrial având loc întâlniri cu conducerea Primăriei pe această temă. O serie de propuneri ale cetățenilor din cartiere formulate în 2008 se regăsesc în proiectul de buget al municipalității pentru 2009.

Consiliile consultative au organizat în 2008 cu sprijinul municipalității șapte sărbători ale cartierelor, față de șase astfel de evenimente în 2007. Primăria Municipiului Timișoara a sprijinit editarea primelor ziare de cartier (au fost tipărite două ediții din publicația periodică a celor din Iosefin-Dâmbovița). Vom colabora și la alte inițiative de acest gen ale locuitorilor din cartiere, pentru a dezvolta noi mijloace de exprimare, informare și comunicare cu cetățenii.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13837048