Propuneri din cartier
Consiliul consultativ din zona Soarelui-Stadion face demersuri pentru un mediu mai curat în cartier.
La întâlnirea care a avut loc recent la Liceul Waldorf din Timișoara a consiliului consultativ de cartier din zona Soarelui-Stadion, au fost aduse în discuție o serie de aspecte privitoare la planificarea teritorială și problema spațiilor verzi în cartier. Au participat directorii Direcțiilor de Mediu și Urbanism din cadrul Primăriei Timișoara - d-nii Vasile Ciupa și Sorin Ciurariu, șeful Com­­­partimentului Instruire al Po­­liției Comunitare, dl. Adrian Bu­zatu, reprezentanți ai cabinetelor par­­lamentarilor (d-nii Marius Dugulescu și Nicolae Robu) aleși în co­legiul uninominal al acestei zone, precum și consilierii locali Ovidiu Ciuhandu și Ciprian Bogdan.
Principalele solicitări ale consiliului consultativ s-au referit la identificarea unor terenuri unde să fie realizate pe viitor trei noi parcuri, trei parcări ecologice, dar și la construirea unei noi grădinițe și a unui oficiu poștal în Zona Soarelui.
Bazin și sală polivalentă
În acest cartier există aproximativ 22 ha de teren. Foarte multe suprafețe sunt în proprietate privată, altele aparținând Statului Român și fiind administrate de diverse instituții. Anul acesta a existat intenția achiziționării unor terenuri în vederea realizării de spații verzi, însă investiția nu s-a putut materializa din motive financiare. În Timișoara au fost reamenajate cinci parcuri. Pentru 2010 este prevăzută în Zona Soarelui modernizarea parcului de pe bd. Sudului, urmând a se realiza și pro­iectul tehnic pentru amenajarea Parcului Soarelui (păduricea). Ce­tățenii au solicitat și includerea unei canisite, care să fie prevăzută cu spații separate destinate animalelor de talie mică și mare. S-a propus ca în parc să existe alei ame­najate pentru plim­bări cu bicicleta și pentru jogging. Se caută soluții pentru îm­­­prejmuirea te­­­renului din per­imetrul bi­sericii din car­tier. Piața agroa­limentară din zo­nă va fi pre­luată de municipalitate, urmând a fi reamena­jată. Este în curs de ela­­borare, studiul de fezabilitate pentru amenajarea par­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cului de lângă Sta­­­­dionul Dan Păl­ti­­­­­­­nișan, lucrările ur­mând să înceapă anul viitor. Tot în zo­­­na stadionului este prevăzută con­­­­strucția, până în anul 2011, de către Com­pania Na­țională de Investiții, a unui bazin o­limpic și a unei să­­li polivalente, pe su­­prafața rezultată fiind prevăzute spa­­ții de recreere. În curând, în Zo­na Soarelui vor fi am­pla­sate cutii poș­tale ale consiliului con­­sultativ de cartier, pentru preluarea tu­turor sugestiilor și sesizărilor cetățenilor.
Amenajarea spațiilor virane
În ceea ce privește zonele de blo­curi din cartier, un grup de studenți la Facultatea de Arhitectură a propus consiliului consultativ de cartier (în urma identificării acestuia de pe blog-ul de pe internet) un proiect prin care se propune re­­amenajarea spațiilor virane exis­tente și transformarea acestora în lo­­curi de joacă, parcări și spații verzi. Propunerea se referă la zona bulevardului Sudului (partea pe care se află biserica, Școala generală nr. 30 și piața agroalimentară). S-a propus fluidizarea traficului prin sensuri unice (măsură realizată parțial), dar și construirea de parcări în­gropate cu spațiu verde deasupra.
Direcția de Urbanism a Primăriei Ti­mișoara colaborează, de asemenea, cu Primăria din Faenza, pentru ela­­borarea unui proiect care să resus­citeze zona noastră.
Se va lua în considerare posibi­litatea construirii unei grădinițe noi. Va fi pregătit un studiu de fezabilitate care să fie adus până la sfârșitul anului în atenția Consiliului Local.
Se vor face demersuri pe lângă Di­recția Regională de Poștă Ti­mișoara în vederea găsirii unei soluții pentru înființarea unui oficiu poștal în cartier.
Președinte C.C.C. Zona Soarelui,
Adina Țepeluș
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397530