Investiții în cartiere în 2010
Primăria va aloca fonduri în buget și în funcție de solicitările consiliilor consultative.
Recent a avut loc întâlnirea repre­zen­tanților consiliilor consultative de cartier din Timișoara cu primarul orașului, dl. Gheorghe Ciuhandu, și directorii Direcțiilor de specialitate din cadrul municipalității, discuțiile vizând propunerile de investiții și lucrări majore care ar urma să se desfășoare în cartiere anul viitor. Mai jos vă prezentăm prima parte a rezultatelor acestor discuții, respectiv ceea ce se va realiza concret în cursul anului 2010 ca urmare a propunerilor venite din partea con­siliilor consultative.
Finalizarea canalizării
În Ciarda Roșie au fost aprobate de către Consiliul Lo­cal și vor fi executate în 2010 ur­mătoarele investiții: - extinderi re­țele canal zona Calea Buziașului (str. Calea Buziașului (parțial), Ioan Simu (parțial) și str. Th. Pallady (integral); extinderi rețele canal - zona Urseni (str. Calea Urseni (parțial), Dimitrie Dinicu (integral), Nicolae Stoica de Hațeg (integral), Neajlov (integral), Lută Ioviță (integral); extinderi rețele apă – pe tronsoanele de străzi fără rețea de apă (str. Calea Buziașului (parțial), Grigore Antipa (parțial), Palady Theodor (parțial), Neajlov (parțial), Dinicu Dimitrie (parțial), Iuliu Podlibny (parțial), Calea Urseni (prelungire), Legumiculturii (parțial). Se află în stadiu de proiectare extinderi de rețele de apă-canal pe următoarele străzi: J.J. Ehlei, Stoica de Hațeg (parțial), Dimitrie Dinicu (parțial), Neajlov (parțial), Urseni (parțial), Sabin Manuilă, Anton Galopența, Joseph Strauss, Legumiculturii, V. Voiculescu, I. Stoia Udrea, G. Bizet, G. Hoendel. Prin realizarea acestor investiții, cu finalizare în 2010, carti­erul Ciarda Roșie va beneficia integral de utilitățile de apă-canal. Este în curs de desfășurare achiziția publică pentru documentația tehnico-economică aferentă amenajării străzilor Petuniei și Magnoliei. La Grădinița PN nr. 6 s-au efectuat in 2009 lucrări de tâmplărie PVC și zugrăveli. Școala Generală nr. 20 se va reabilita în anul 2010, iar la Grădinița PP nr. 38 se vor efectua lucrări de re­pa­rații, construcții, înlocuirea tâm­plăriei de lemn cu tâmplărie PVC și metalică și reparații șarpantă. În spa­tele magazinului Novatim nu a fost autorizată funcționarea unei piețe agroalimentare; pentru aprovizionarea cetățenilor cu pro­duse proaspete de sezon, în oraș func­ționează opt piețe agroalimentare care aparțin Consiliului Local și care sunt administrate de S.C. Piețe S.A., și două piețe agroalimentare private; solicitarea de a se amenaja o piață în acel loc va rămâne în aten­ția Primăriei, în vederea realizării unei eventuale piețe volante (după efectuarea unor studii de caz și apli­carea unor chestionare cetățenilor care locuiesc în zonă). În Calea Șagului, pe str. Glad, lucrările de înlocuire a rețelelor termice secundare se vor face din surse proprii ale S.C. COLTERM S.A. Anul acesta a avut loc licitația publică pentru documentația tehnică necesară în vederea amenajării unui loc de joacă pe terenul viran din zona Intrării Râului, lângă Școala Generală nr. 2.
Iluminat public
Extinderea rețelelor de apă se află în curs de achiziție a constructorului în Ghiroda Nouă. Lucrările vor demara la începutul anului viitor. Amenajarea de șanțuri pluviale pe str. Ismail a fost introdusă în pro­gramul de lucrări de decolmatare, iar lucrările se vor executa în acest an dacă condițiile meteo o vor mai permite. Traseul liniei autobuzului 28 a fost modificat recent ca urmare a solicitării consiliului de cartier și va fi reanalizat în vederea modificării de ansamblu după reabilitarea podului peste canalul Behela. A fost obținută autorizația de construire pentru extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Rozelor, str. Bobâlna, Ghiroda str. 1 și str. 3, urmând a se demara executarea ei în cel mai scurt timp. Executarea unei lucrări de extindere a rețelei de iluminat public în parcarea din zona de blocuri T33 de pe str. I. Creangă a fost cuprinsă pe lista de investiții. Forarea unei fântâni în Calea Aradului va fi cuprinsă într-un studiu de fezabilitate ce va fi înaintat CLT spre aprobare. La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara a fost demarată o acțiune de găsire a unei soluții pentru trecerea în subteran a cablurilor de date și voce, inclusiv a celor din Calea Martirilor. O primă etapă a constat în aprobarea unei Hotărâri de Consiliu care prevede ca pe viitor autorizațiile de construire pentru rețelele de cabluri de date și voce să fie emise numai pentru trasee subterane. Forarea unei fântâni în cartier va fi cuprinsă într-un studiu de fezabilitate ce va fi înaintat CLT spre aprobare. Studiul de fezabilitate aferent amenajării străzii Muzicescu a fost aprobat de către Consiliul Local. În cursul anului 2010, în funcție de disponibilitățile financiare, se va comanda proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții, urmând execuția acestei lucrări. Asfaltarea străzii Anul 1848 se va face după înlocuirea rețelei de alimentare cu apă. Primăria va mai dispune montarea tăblițelor cu denumirea străzii în intersecțiile unde acestea lipsesc. Pe pasarela peste canalul Bega de la parcul Copiilor - în zona Campus-Medicinei - se vor înlocui corpurile de iluminat, care în repetate rânduri au fost vandalizate. Circulația rutieră în zonă a fost reglementată prin instituirea de sensuri unice, protejarea trotuarelor cu borne metalice în zo­nele cu trafic pietonal intens, precum și instituirea unor restricții de tonaj și de viteză. Se va avea în vedere și pe viitor îmbunătățirea siguranței rutiere și pietonale.
Panouri fonoabsorbante
În cartierul Steaua-Fratelia, extin­derea rețelei de canal pe str. Cercului și Muzicescu (parțial) se află în curs de achiziție a constructorului. Lucrările vor demara la începutul anului viitor. Extinderea rețelei de apă pe str. Cer­cu­lui, reabilitarea canalizării pe strada Aluniș și extinderea rețelei de apă pe str. Maior Titus Mureșan, precum și forarea a două fântâni în cartier, vor fi cuprinse într-un studiu de fezabilitate ce va fi înaintat CLT spre aprobare. Montarea de panouri fonoabsorbante (conform hărții de zgomot) pe podul din Calea Șagului se va realiza după finalizarea lucrărilor de amenajare a acestuia. Terenurile dintre blocurile nr. 53,15,39 din Zona Steaua nu aparțin domeniului public al municipiului Timișoara. Menționăm că Primăria Municipiului Timișoara a repartizat material den­drologic pentru amenajarea zonelor verzi aferente imobilelor. Lucrările de asfaltare a drumului pe str. Vâ­nă­torilor se vor executa în anul 2010. Anul viitor, după obținerea Au­torizației de Construire, se va demara construcția Sălii de Sport la Școala Generală nr. 15.
(Va urma)
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13667155