Formare profesionalã prin cursuri de instruire pentru timișoreni
Municipalitatea și o Fundație privată susțin reintegrarea socială a persoanelor defavorizate printr-un proiect comun demarat recent.

Încetarea sau redu­cerea activi­tății multor firme a dus la creșterea ratei șo­majului, numeroși cetățeni fiind afectați de posibilitățile limitate de an­­gajare în domeniul în care s-au spe­cializat. Lipsa programelor eficiente de integrare pe piața muncii pentru tinerii absolvenți de liceu și de facultate a crescut nu­mărul persoanelor care intră în pro­grame sociale.
În sprijinul persoanelor defavorizate, Primăria Timișoara, în colaborare cu Fundația “Centrul de Afaceri și Meserii Eurotraining” au inițiat un proiect în vederea facilitării accesului la programe de calificare/recalificare profesională. Cetățenii vor fi informați cu privire la posibilitatea de a se califica/recalifica în domenii cu cerință pe piața muncii: bucătar, ospătar, recepționer etc.
De asemenea, proiectul prevede instruirea a minim 10 reprezentanți ai consiliilor de cartier asupra ma­na­­gementului de proiect. Prin in­struirea lor se urmărește inițierea de proiecte prin care să fie soluționate probleme concrete ale celor 19 cartiere timișorene.

Beneficii pentru 50 de persoane
Proiectul se va desfășura în perioada iunie 2010 - mai 2011 și presupune două activități principale.
Primăria Timișoara va face posibilă informarea grupului țintă prin par­tenerii săi: Consiliile Consultative de Cartier, ADP, RATT, S.C. Piețe S.A. A doua activitate este formarea propriu-zisă a persoanelor selectate. Fundația “Centrul de Afaceri și Me­­­­serii Eurotraining” va asigura ca­lificarea/inițierea/specializarea a 50 de persoane defavorizate și care nu au un loc de muncă. Acestor persoane li se va asigura calificarea în una din cele peste 53 meserii pe care le organizăm. Cele 50 de persoane vor fi consiliate cu privire la cele mai căutate meserii de pe piața muncii din Timișoara și, de ce nu, asupra celor mai căutate meserii din spațiul Uniunii Europene. Fundația organizează cursuri pe urmă­toarele domenii de activitate: turism, alimentație, construcții, servicii, co­merț, înfrumusețare.
Membrii consiliilor consultative cunosc nevoile din cartiere și vor avea un rol-cheie în identificarea persoanelor defavorizate care au nevoie de cursuri de calificare în vederea ridicării nivelului de trai.
Fiecarui absolvent i se va elibera o diplomă cu recunoaștere națională și europeană, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Per­soanele defavorizate au ocazia de a se reintegra social și de a răzbate prin propriile forțe, fără a apela la ajutoare sociale. Fundația se adresează tuturor timișorenilor care doresc șă-și însușească deprinderi noi și să investească în perfecționarea lor.

Daniela Chesaru
Director Departament Formare
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13677627