Consiliul Consultativ de Cartier Ghiroda – Realizări și proiecte
Continuăm publicarea articolelor care vizează descrierea proiectelor de investiții, pe care municipalitatea timișoreană le va desfășura, în cursul acestui an, în fiecare cartier al orașului nostru, dar și realizările ultimilor ani. Numărul acesta: Consiliului Consultativ de Cartier Ghiroda.

Zona acoperită: Kogălniceanu -  Telegrafului – Dorobanților – Modern – Crișan – Ghiroda;;
Data constituirii: 11 februarie 2004;
Conducere: Președinte - Gheorghe Triponescu
Vicepreședinte - Delia Gutfreind
Secretar - Paula Bonda
Persoană de contact: Adrian Schiffbeck, tel 204886, e-mail: adrians@primariatm.ro

Propuneri pe 2005

Refacerea zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodărești de pe strada Mihail Kogălniceanu, Calea Dorobanților, în toamna acestui an;
Amenajarea unor zone de recreere pentru persoanele în vârstă care frecventează Cantina de ajutor social de pe strada Telegrafului;
Realizarea documentațiilor tehnice pentru amenajarea unui Parc de Cartier pe strada Uzinei;
Efectuarea de lucrări de reparații la locurile de joacă de pe strada Renașterii și strada Tibiscum;
Efectuarea  lucrărilor  de defrișare și corecție a arborilor pe aliniamentele stradale;
Completarea aliniamentelor stradale prin plantarea de arbori și arbuști ornamentali;
Montarea de gard împrejmuitor pe liziera Pădurii Verzi, în zona Calea Ghirodei, pentru prevenirea sustragerii de masă lemnoasă și depozitări ilegale de deșeuri;
Realizarea lucrărilor  curente de întreținere a spațiilor verzi din ambele cartiere;
Repararea coșurilor stradale  pentru hârtie și înlocuirea celor degradate;
Lucrări de salubrizare stradală  conform Programului de salubrizare și a Graficului de execuție a lucrărilor;
Verificarea periodică a  modului în care se realizează  colectarea  deșeurilor menajere de la populație, serviciu prestat de S.C. „RETIM” SA;
Acțiuni de salubrizare  generală  a zonelor de locuințe  în cadrul acțiunii „CURĂȚENIA DE PRIMĂVARA  și TOAMNĂ 2005”
Lucrări de salubrizare și igienizare terenuri - domeniu public, inclusiv cu concursul detașamentelor de lucrători din cadrul Penitenciarului Timișoara;
Acțiuni de colectare a deșeurilor  depozitate  ilegal, constituite în rampe clandestine de gunoi;
Acțiuni de colectare  periodică  a deșeurilor  vegetale de pe domeniul public;
Realizarea lucrărilor de deratizare a domeniului public și dezinsecție atât prin mijloace terestre cât și mijloace aeriene;
Acțiuni de  prindere a câinilor fără stăpâni;
Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor formulate de cetățenii din cele două cartiere în domeniul de activitate al serviciului;
Verificarea  amplasamentelor pentru lucrările edilitar – gospodărești care afectează zonele verzi și material dendro-floricol;
Programul celor 10 traversări, prin care s-au stabilit ca prioritare 6 traversări atât peste Canalul Bega cât și peste (sub) calea ferată, printre care și podul peste Canalul Bega de pe strada Bobâlna, pentru care s-a lansat TEMA DE PROIECTARE în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru construirea acestuia. Prin realizarea acestui pod se va face legătura între cele 2 șosele de centură, Calea Aradului – Calea Șagului
Studiu de Fezabilitate pentru realizarea Inelului IV al Timișoarei, realizat în 2004 și care leagă Calea Lugojului cu Calea Buziașului, traversând Canalul Bega pe podul mai sus amintit.
Pe străzile: Kogălniceanu, Dorobanților, Șa­gu­na, Dacilor și Mihalache  pe care se derulează în prezent lucrări de modernizare a infrastructurii, se vor monta corpuri de iluminat noi în măsura în care lucrările de modernizare o permit.
Lucrări de reparații capitale la drumuri pe străzile: Rozelor, Moldovei, Garofiței, Zimnicea, Calea Ghirodei, Romul Ladea, Micșunelelor;
Lucrări de stabilizare și așternere a unui covor asfaltic: str. Caprei, str. Cărăbușului, str. Cocos­târ­cului, str. Lemnari, str. Mătrăgunei, str. Sparta­chiadei, str. Țepeș-Vodă, str. Gh. Țițeica, str. Lun­cani;
Lucrări de întreținere (plombări) pe străzile: Urseni, Mistral, Calea Ghirodei, Calea Do­ro­banților;
Lucrări de investiții: str. Șaguna – Calea Dorobanților inclusiv consolidare Pod M. Viteazu;
Se vor continua lucrările de decolmatare a canalelor pluviale deschise pe mai multe străzi din cartier; în acest an vom executa canalizarea menajeră pentru o mare parte din cartier –zona străzii Țepeș Vodă . Lucrările vor demara efectiv în această lună și se vor finaliza în acest an;
A fost înaintat Consiliului Local Timișoara studiul de fezabilitate pentru canalizarea cartierului Ghiroda – etapa II-a  - zona Vălișoara – str. Pelicanului. Se va aproba în această lună. Lucrările vor demara anul viitor;
Primăria Ghiroda va introduce canalizare pe Aleea Ghirodei în acest an, pe un proiect finanțat prin fonduri SAPARD. Odată realizat acest canal se vor crea  condiții tehnice pentru canalizarea străzilor adiacente ( Lunii, Mătrăgunei, Cărăbușului etc.);
Se va fora o fântână publică pe Aleea Ghirodei în anul 2006. În acest an nu au fost alocate fonduri pentru forarea de fântâni publice. Problema este cu găsirea unui amplasament (domeniu public-un loc mai larg);
Se va întocmi un studiu de evacuare a apelor pluviale din zona Ghiroda - Aeroport întocmit de Apele Române - termen 31 mai 2005. Prin acest studiu se vor propune soluții pentru evitarea inundațiilor din zona Bobâlna – Pădurea Verde.
Reabilitare 80 ml rețea termică secundară PT (punct termic) 74A str. Telegrafului, str. Kogălniceanu;
Reabilitare 90 ml rețea termică secundară PT 75 str. Dorobanților E4, D5;
Reabilitare 105 ml rețea termică secundară PT 72 str. Lugojului 14-16, Simion Barnuțiu 11A;
Finalizare etapa II modernizare PT 75;
Investiții la Grădinița PN. 16 – branșament gaz și centrală termică;
Reparații la Școala Gen.4 (corp pe str. Flacăra), la tâmplărie;
Investiții și reparații la Cantina de Ajutor Social, str. Telegrafului nr.8 și la Centrul de Zi pentru Bătrâni, str. Telegrafului nr.8.

Realizări
CCC Ghiroda s-a constituit în 11 februarie 2004 având 10 membri. A avut trimestrial ședințe. Primăria Timișoara a realizat la sugestia membrilor CCC Ghiroda, în cursul anului 2004, următoarele:
1. Parapet la curba de la Uzina de apă;
2. S-au asfaltat următoarele străzi: Vălișoara, Luncani, Gh. Țițeica, Mătră­gunei, Cărăbușului, Bobâlna parțial, Caprei, Cocostârcului.
3. S-au reabilitat șanțurile pentru apa pluvială pe străzile: Țepeș Vodă, Flacăra, Bobâlna, Mătrăgunei, Brumărele, Luncii.
4. S-a realizat parc de joacă pentru copii, la capătul străzii Țepeș Vodă.
5. S-a forat fântână pe strada Țepeș Vodă.
6. S-a reabilitat aleea care duce la cimitirul cartierului.

Prioritățile propuse de CCC Ghiroda pentru 2005:
1. Începerea lucrărilor de canalizare, în prima fază, din cartier;
2. Începerea studiului de fezabilitate pentru etapa a doua, a cartierului Ghiroda;
3. Refacerea aleii pe lângă Pădurea Verde care duce la stația de tramvai Modern;
4. Înaintea de începerea etapei II de canalizare, inventarierea străzilor fără rețea de apă și introducerea apei pe aceste străzi;
5. Reabilitarea iluminatului public pe străzile cartierului;
6. Reabilitarea străzii Orăștie;
7. Forarea unei fântâni pe strada Calea Ghirodei;
8. Montarea de coșuri pentru gunoi în cartier (preferabil în stațiile de autobuz);
9. Reabilitarea școlii și grădiniței din cartier;
10. Amenajarea unor copertine la stațiile de autobuz din cartier.

Președinte Consiliu Consultativ de Cartier Ghiroda,
Gheorghe Triponescu

Consiliu de cartier în Calea Martirilor

Joi, 31 martie, începând cu ora 17,30, a avut loc ședința de constituire a consiliului de cartier Calea Martirilor - Piața Crucii.
Conducerea este asigurată de: președinte: Viktor Cserb, vicepreședinți: Aurel Alexi (zona P-ța Crucii), Petru Bujor (zona Calea Martirilor), secretar: Emil Sebeșan.
Acesta este al 12-lea consiliu de cartier care se înființează în municipiul de pe Bega, de la începutul anului trecut, fiind penultimul din cele 13 existente.
Prima întâlnire
În data de 12 mai 2005, la ora 17, va avea loc o nouă întâlnire a consiliului de cartier din zona Piața Crucii - Calea Martirilor - Lidia, consiliu constituit la sfârșitul lunii martie. La această întâlnire sunt invitați să participe toți membrii, pentru a fi stabilite primele cadre organizatorice și metode de funcționare. Întâlnirea va avea loc la Grupul Școlar de Chimie Industrială Azur, de pe Calea Martirilor nr. 64 din Timișoara.
Președinte consiliu de cartier,
Viktor Cserb


Lucrări ample de canalizare în Ghiroda Nouă
Reprezentanți ai Primăriei Timișoara (Direcția Edilitară și Biroul Relații Publice) s-au întâlnit, în cartierul Ghiroda Nouă, cu cetățenii din zonă, întâlnirea fiind organizată la inițiativa consiliului de cartier.
Oamenii au ridicat ca prioritate rezolvarea problemei canalizării. În acest sens, li s-a adus la cunoștință că anul acesta se va executa canalizarea menajeră pentru o mare parte din cartier - zona străzii Țepeș Vodă. Tot în cursul acestui an, în colaborare cu Primăria Ghiroda, care are un proiect finanțat prin SAPARD, va fi introdusă canalizarea pe Aleea Ghirodei și se vor crea astfel condițiile tehnice pentru canalizarea străzilor adiacente. Pentru etapa a doua a canalizării cartierului, care cuprinde zona Vălișoara - str. Pelicanului, a fost înaintat Consiliului Local Timișoara studiul de fezabilitate, urmând ca lucrările să înceapă anul viitor.
În perioada imediat următoare, se va întocmi un studiu de evacuare a apelor pluviale din zona Ghiroda - Aeroport, prin care se vor propune soluții pentru evitarea inundațiilor din zona Bobâlna - Pădurea Verde.
Problemele care au mai fost ridicate de cetățeni - cu privire la iluminatul public, repararea unor străzi, amenajarea de refugii în stațiile mijloacelor de transport, sau posibilitatea amenajării unui post de poliție în zonă - vor fi analizate de către Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei, spre a se găsi soluții pentru rezolvarea acestora.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13327843