Proiect de reabilitare în centrul istoric

Primarul Municipiului Timișoara a semnat, la data de 29.12.2011, contractul de finanțare nerambursabilă nr.2748 pentru proiectul “REABILITAREA SPAȚIILOR PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA”, elaborat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere” .
 
VALOAREA PROIECTULUI este de 53.005.711,38 lei la care se adaugă TVA (12.582.466,32 lei) și urmează a fi implementat pe o perioadă de 39 luni, începând cu data de 30.12.2011. Data estimată pentru începerea lucrărilor de execuție este iunie 2012 și urmează a fi realizate pe o perioadă de 32 de luni până estimativ luna decembrie 2014.
 
Din valoarea totală a proiectului de 65.588.177,70 LEI:

 • contribuția  eligibilă UE:  42.013.145,55 lei
 • contribuție eligibilă stat:  9.228.774.35 lei
 • contribuția Municipiului Timișoara este de 1.936.120,60 lei (aprox. 3%) din care:
  • 1.045.753,47 lei eligibilă
  • 718.038,01 lei neeligibil
  • 172.329,12 lei TVA neeligibil
  • TVA eligibileste de 12.410.137,20 lei

ZONA DE INTERVENȚIE a proiectului o constituie o parte din cartierul istoric Cetate și anume:
 
4 piețe, ce vor fi reabilitate și modernizate integral:

 1. Piața Unirii- S – 16.550 mp,  reabilitată integral
 2. Piața Libertății– S – 12.000 mp,  reabilitată integral
 3. Piața Sfântu GheorgheS – 2.645 mp, – reabilitată integral
 4. Piața Țarcului– S – 1.695 mp,  reabilitată integral

10 străzi:
1. Sergent Constantin Mușat – S - 737 mp,  reabilitată integral
2. Vasile Alecsandri– S – 1.843 mp,  reabilitată pe tronsonul înte Piața Unirii și Piața Libertății     
3. Lucian Blaga– S – 1.706 mp, reabilitată pe tronsonul între Piața Libertății și Piața Huniade     
4. Florimund Mercy– S – 1.414 mp,  reabilitată integral
5. Francesco Grisselini– S – 643 mp,  reabilitată integral
6. strada Fără Nume– S – 260 mp,  reabilitată integral
7. Radu Negru– S – 448 mp, reabilitată integral
8. Eugeniu de Savoya– S – 5.198 mp,  reabilitată integral
9. General Praporgescu– S – 413 mp,  reabilitată integral
10.Enrico Carusso– S – 371 mp,  reabilitată integral
 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este: reabilitarea și modernizarea infrastructurii și a spațiilor publice din centrul istoric al orașului – situl urban cartierul Cetatea Timișoara – parte a patrimoniului cultural istoric de valoare națională și universală, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor urbane și a atractivității Polului de Creștere Timișoara, având ca efect stimularea dezvoltării socio-economice durabile și creșterea calității vieții cetățenilor.
 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI vizează:
 
●  îmbunătățirea mobilității populației
●  îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și creșterea gradului de confort
●  valorificarea patrimoniului  arhitectural istoric

În acest sens vor fi efectuate lucrări de:

 • reabilitarea infrastructurii rutiereși reorganizare a traficului în spațiile publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara;
 • reabilitare, modernizare și reorganizare a spațiilor publice, inclusiv mobilier urban;
 • reabilitare a infrastructurii tehnico-edilitare, inclusiv iluminat public și rețele de telecomunicații.

Valoarea totală  estimată a lucrărilor de execuție (C+M) este de 44.520.643,51 lei la care se adaugă TVA.
 
În vederea reabilitării spațiilor publice se vor realiza lucrări de modernizare a  infrastructurii tehnico-edilitare (apă-canalizare, termoficare, telecomunicații și iluminat stradal), de modificare a pavimentului și de dotare cu mobilier urban.Vor avea loc modificări conceptuale urbanistice radicale în întreaga zonă studiată, excepție face Piața Unirii în care se va menține conceptul actual.
 
Lucrările asupra pavimentului vor fi în concordanță cu caracterul istoric al zonei și vor consta în refacerea pavajului cu piatră naturală, fără diferențe de nivel.  După finalizarea lucrărilor de reabilitare zona va deveni proponderent pietonală, cu acces auto accidental, și controlată prin bolarzi mobili.
 
Se vaamplasa mobilier urban, precum jardiniere, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete, chioșcuri, sculptură bronz, cișmea, console pe clădiri, bănci de-a lungul străzilor - bănci, care oferi loc nu numai de stat jos în mod obișnuit, dar și pentru stat mai neconvențional, întins sau în postura lotus. Totodată, în zonă vor fi montate panouri electronice de afișaj/de informare turistică, format LCD.
 
GRAFIC DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

 
Pentru asigurarea eficienței execuției lucrărilor acestea au fost etapizate, estimarea începerii lor fiind după cum urmează:
 
1.  Luna iunie 2012

 
Se vor demara lucrările de reabilitare pentru obiectivele:  

 • Piața Libertății -12 luni perioada de execuție
 • Piața Sfântu Gheorghe - 18 luni perioada de execuție
 • Strada F. Mercy - 12 luni perioada de execuție
 • Strada Fără Nume - 6 luni perioada de execuție
 • Strada General Praporgescu – 6 luni perioada de execuție
 • Strada E. Carusso – 6 luni perioada de execuție

2.  Luna septembrie 2013
 
Se vor demara lucrările de reabilitare pentru obiectivele:

 • Piața Unirii – 12 luni execuția
 • Piața Țarcului – 9 luni execuția 

3. Luna decembrie 2013
 
Se vor demara lucrările de reabilitare pentru obiectivele:  

 • Strada Vasile Alecsandri – 12 luni execuția
 • Strada Lucian Blaga – 6 luni execuția
 • Strada E. de Savoya – 12 luni execuția 

4. Luna iunie 2014
 
Se vor demara lucrările de reabilitare pentru obiectivul: 

 • Strada F.Griselini – 9 luni execuția

5. Luna septembrie 2014
 
Se vor demara lucrările de reabilitare pentru obiectivele: 

 • Strada Serg.C. Mușat – 6 luni execuția
 • Strada Radu Negru – 6 luni execuția

IT – SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
 
În conformitate cu politicile europene privind dezvoltarea societății informaționale (SMART CITIES) și cu programul local de dezvoltare al Municipiului Timișoara „NET CITY”, proiectul include lucrări vizând realizarea rețelelor de comunicație subterane (cu fibră optică) care să preia toate cablurile de telecomunicații, televiziune și transmisii de date ale furnizorilor de servicii. Aceasta va contribui la mărirea vitezei de transmisie a datelor și la sporirea calității și acurateței datelor transmise, și prin aceasta implicit și la dezvoltarea afacerilor nu numai din sectorul IT&C, ci și în alte sectoare de activitate care utilizează tehnologia informației, constituind baza dezvoltării societății informaționale.
 
ACCESUL ÎN ZONA DE INTERVENȚIE A PROIECTULUI
 
În cadrul perimetrului reabilitat, accesul auto va fi accidental și va fi controlat prin bolarzi mobili acționați printr-un sistem hidraulic, permis în anumite intervale orare, stabilite de administrația locală. Va fi permis accesul doar pentru mașinile de aprovizionare sau ale riveranilor, dar și accesul mașinilor de pompieri, salvare, politie, au fost prevăzuți bolarzi mobili pe bază de carduri personalizate.
 
Parcarea în jurul zonei pietonale va fi regândită și reglementată.
 
Echipa de implementare a proiectului din cadrul Municipalității Timișoara are următoarea componență:
 

 • Arh. Junie Aurelia - Manager de proiect
 • Ec. Deaconu Adriana - Asistent proiect
 • Ing. Bica Gabriela - Responsabil tehnic
 • Ec. Antonie Daniela Responsabil financiar
 • Ec. Coroian Corina - Responsabil achiziții publice

Informații suplimentare: persoana de contact – Aurelia Junie – Director Direcția Dezvoltare - Manager de proiect, tel: 0256.408/399; fax: 0256/293.605, e-mail: ajunie@primariatm.ro.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13641313