3 August, Ziua Timișoarei

Ziua Timișoarei, 3 August, a devenit ziua orașului nostru prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 1999. Prin această hotărâre se marchează ca zi a orașului momentul intrării trupelor românești în Timișoara, la 3 august 1919, și instaurarea administrației românești.
În ultimii ani, ne-am străduit să oferim timișorenilor momente de bucurie și destindere cu ocazia zilei orașului lor. Nici anul acesta nu ne vom lăsa mai prejos. Vă așteptăm, așadar, alături de noi, la zile de sărbătoare a Timișoarei, pentru Timișoara și timișoreni!
Important este ca timișorenii să simtă că 3 August este nu doar o sărbătoare a orașului, ci este sărbătoarea lor. Fără aprecierea și bucuria dumneavoastră toate strădaniile noastre ar fi inutile.

Pe 3 August 1919, în Timișoara se insta­u­ra administrația românească. În toamna anului 1918, după înfrângerea tru­pelor aus­tro-ungare, Banatul a fost ocu­pat de trupele An­tan­tei. La 14 noiembrie 1918, în Timișoara au intrat unități militare sârbe, iar la în­ceputul lu­nii decem­brie 1918 ele au fost urmate de cele fran­ceze. În anul următor, la Con­fe­rința de Pace de la Paris, a în­ceput o dezbatere asupra apar­tenenței Banatului. Con­fe­rin­ța ho­tărăște dezmem­bra­rea te­ri­torial-admi­nis­trativă a Ba­na­tului istoric: două treimi din te­ritoriu revine României și o treime Regatului Sârbo-Croa­to-Sloven.  Zona re­venită Ro­mâ­niei cu­prin­­dea și orașul Ti­mișoara. În acest context, la 28 iulie 1919 a în­ceput procesul de instaurare a admi­nistrației românești. El s-a fi­nalizat pe 3 august prin intrarea în oraș a primelor unități ale ar­ma­tei operative române.

Intrarea armatei române în Timișoara, 3 August 1919, Piața Unirii

Iată ce declara Iosif Velceanu, cunoscut om de cultură, martor ocular al evenimentelor, referitor la ziua de 3 August 1919:

 "Și iată că la 3 august 1919 sosi deci ziua mult așteptată și dorită! Peste noapte metropola îmbrăcase haine de sărbătoare. Ca o vrajă a unei nopți de vară, înfloriră pretutindeni steagurile tricolore. Dimineața, Metropola se deșteptă transformată într-o podoaba neobișnuită de drapele româ­nești, care fluturau vesel pe case și palate, pe turlele bise­ricilor și fron­tis­piciile tramvaielor. Vitrinele pră­­vă­liilor și geamurile cafenelelor erau toate împo­do­bite cu portretele regelui Ferdinand I și Re­ginei Maria, iar între ele era împodobit cu pan­glici tricolore portretul moștenitorului de tron, Carol. Lumea orășeană asalta bal­coa­nele și ferestrele palatelor, iar mul­ți­mea ocu­pase stră­zile, publicul româ­nesc din Timișoara și din jur se aglomerase spre centru, grăbind să-și asigure loc în Piața Unirii, unde autoritățile așteptau sosirea armatei române. Armata regală română, armata glorioasă, în ochii plini de admirație ai lumii, venită ca să ieie în stăpânire moștenirea. Azi a intrat cu glorie în cetatea Timișorii.”

Iată cum descrie dr. Nicolae Ilieșiu, în cartea sa „Timișoara Mo­­no­grafie Istorică” ce s-a în­tâmplat în ace­le zile în Ti­mi­șoa­ra:

“Sâmbătă în 2 Aug. 1919, ora 8 di­mi­nea­ța, intră în Ti­mișoara 400 jan­dar­mi români, iar la ora 5 p.m. 500 jandarmi, venind dinspre Lugoj. În Lugoj trupele române intraseră în ziua de 22 Iulie 1919.

Duminică în 3 Aug. 1919 trupele ro­mâne, sub comanda co­lonelului Eco­nomu, intră în Timișoara, în uralele nesfârșite ale populației entu­ziasmate. Intrarea se face la ora 8,30 pe strada Recașului. La vama ora­șului, trupele sunt în­tâm­pinate de o mulțime imensă, îm­brăcată în haine de sărbătoare, în frunte cu prefectul Dr. Aurel Cosma, care emoționat de măreția eveni­men­tului istoric, bi­ne­cu­vân­tează pe cei care vin pentru a restabili o dreptate istorică.

Mulțimea în­so­țind pe crainicii unei ere nouă, ajunge în Piața Unirii, unde pro­to­popul ortodox român Ion Oprea  salută pe eliberatori și-i asigură de nețărmurită dra­goste fră­țească. Banatul e pe vecie unit cu România. În numele ora­șu­­lui vorbește primarul I. Geml, în numele Județului subprefectul, în numele Sârbilor protopopul Novacovici, în numele Șvabilor colonelul Moller, iar în a Ungurilor avocatul Marton. Pentru a pecetlui măreția actului unirii Banatului, încă în această zi istorică, sosesc în Timișoara, venind dinspre Arad, I. Bră­tianu prim-ministru și Ștefan Cicio Pop ministru în Consiliu Dirigent”. 

Aici puteți descărca prima pagina a ziarului, în format pdf.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13678148