O nouă sesiune de depunere de proiecte pentru reabilitarea clădirilor istorice
Primăria Municipiului Timișoara anunță lansarea celei de a doua etape a Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara, conform Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 514/2013.

Pot participa la program deținători – persoane fizice – ai clădirilor care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane.

Pentru etapa a II-a, suma alocată de Primăria Municipiului Timișoara este de 3.000.000 lei. Ordinea la finanțarea lucrărilor se face conform punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile.

Conform art. 38 alin 5 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice „La data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuției autorităților administrației publice locale (Primăriei Municipiului Timișoara) asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea unității administrativ-teritoriale (Primăriei Municipiului Timișoara)”.

Prin acest program, Primăria Municipiului Timișoara achită integral contravaloarea lucrărilor de reabilitare a clădirii și recuperează de la proprietari 80% într-o perioadă de 10 ani (120 de luni), în baza contractelor de finanțare semnate și a constituirii garanției imobiliare asupra imobilului. Diferența de 20% este sprijin financiar nerambursabil suportat de Primăria Municipiului Timișoara.

Costurile întregii documentații tehnice necesare obținerii autorizației de construire, precum și documentația tehnico-economică necesară executării lucrărilor cad în sarcina proprietarilor și reprezintă contribuția proprie la acest Program.

Prin acest program se finanțează:
- lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire:
                                            structură acoperiș – reparații, înlocuiri de elemente, consolidare
                                             ornamente de acoperiș
                                             învelitoare – reparații sau înlocuire
                                             tinichigerie – pervaze, jgheaburi, burlane sau altele
- lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;
- lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje;
- lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea;
- lucrări de reparare/refacere a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri;
- lucrări de reparare/înlocuire a tâmplăriei exterioare;
- lucrări de refacere și înlocuire a vitrinelor;
- lucrări de refacere și înlocuire a elementelor de signalistică;
- lucrări de eliminare a igrasiei, precum și de izolare a rosturilor;

Actele necesaredepunerii dosarelor sunt:
-formular solicitare sprijin financiar;
- statutul asociației de proprietari;
- documente justificative care atestă dreptul de proprietate - Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile, însoțit de copie legalizată de pe titlul de proprietate;
- declarație pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că: imobilul nu constituie obiectul unui litigiu; imobilul nu se află sub sechestru; imobilul nu este ipotecat;
- documente justificative din care să reiasă veniturile nete realizate/lună/familie/ membru de familie.
- declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind veniturile realizate altele decât cele pentru care a depus documentele justificative prevăzute mai sus;
- documente justificative din care să reiasă că solicitantul nu are debite restante față de bugetul de stat/bugetul local. Dovada că asociația de proprietari nu înregistrează mai mult de 2 rate scadente și neachitate la plata facturilor la utilități în ultimele 3 luni calendaristice, anterioare evaluării eligibilității de către finanțator;
- memoriu istoric însoțit de documentar fotografic al situației prezente;
- proiectul tehnic, elaborat și verificat în condițiile Legii;
- devizul general și devizele pe obiecte;
- autorizația de construire;
- hotărârea privind solicitarea unui sprijin financiar de la autoritatea publică locală în vederea realizării lucrărilor de reabilitare, adoptată în unanimitate;
- situația lucrărilor efectuate anterior solicitării, după caz.

Dosarele se preiau în perioada 20 octombrie – 20 noiembrie 2014, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, pentru Direcția Urbanism. Detalii suplimentare pe www.primariatm.ro, sau la email brcci@primariatm.ro.

În urma primei sesiuni de finanțare desfășurate în cursul acestui an, imobilul situat la adresa E. Ungureanu nr. 17 a obținut punctajul necesar la evaluarea tehnică a proiectului de reabilitare, proprietarii din imobil având de soluționat probleme de grevare a proprietății (ipotecă). Următoarea etapă este aprobarea în Consiliu Local Timișoara a finanțării și semnarea contractelor de finanțare și de ipotecă cu proprietarii din imobil. Valoarea proiectului este de 1.065.807 lei, din care proprietarii vor returna 80%, pe o perioadă de 10 ani, adică suma de  852.645 lei.
 

Viceprimar,
Dan DIACONU

dosar
listă hărți
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13677519