Fluidizarea traficului rutier
Datorită structurii rutiere existente în Timișoara precum și a gradului de motorizare ridicat (416 vehicule/1.000 locuitori), ceea ce conduce la valori ridicate ale traficului, în special la ore de vârf, Primăria Timișoara a comandat și finalizat o serie de studii în vederea fluidizării circulației rutiere și implicit a îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a traficului rutier.

Totuși, în unele din in­ter­secțiile semaforizate din Ti­mi­șoara, datorită geometriei existente a străzilor precum și a valorilor de trafic foarte mari înregistrate, timpii de sema­fo­ri­zare nu mai pot asigura circulația în bune condiții în intersecții, acestea necesitând modificări majore.

Măsuri de fluidizare

Pentru a realiza fluidizarea tra­ficului rutier în aceste in­ter­secții se vor lua următoarele mă­suri:

reproiectarea timpilor de semaforizare în următoarele intersecții: str. Jiul – Bv. Republicii, str. Amurgului – C. Aradului, Bv. C.D. Loga – str. Săvinești, Bv. Michelangelo – Bv. M. Eminescu, Bv. C.D. Loga – Bv. Miche­lan­gelo, str. C. Brediceanu – C. Cir­cum­valațiunii, str. Popa Șapcă – str. Proclamația de la Timișoara, Bv. Revoluției – str. Hector, Spl. T. Vladimirescu – Bv. 16 Decembrie 1989;

finalizarea punerii în practică a studiului de reorganizare a circulației rutiere pe sensuri unice în Timișoara, coroborată cu delimitarea și semnalizarea cores­punzătoare a zonelor rezidențiale;

amenajarea de parcări terane, pentru eliminarea staționării pe benzile de circulație (Calea Șagului, str. C. Porumbescu), și supraterane (str. Arieș, magazinul Bega, Piața 700);

amenajarea de intersecții izolate și crearea unor benzi suplimentare de circulație prin modificarea geometriei străzilor ( Bv. Cetății – C. Torontalului – str. Miresei, C. Șagului – Bv. I. Maniu – str. 16 Decembrie, P-ța dr. Russel, C. Circumvalațiunii – C. Bog­dă­neștilor, Bv. Cetății – Str. Gh. Lazăr – Str. Cloșca, str. C. Porumbescu – str. C. Brâncoveanu, Str. C. Brân­co­veanu – Bv. L. Rebreanu, Str. Lidia – str. Drubeta, Bv. M. Viteazu – Bv. V. Babeș, Bv. Eroilor – C. Buziașului, C. Lipovei – Bv. Antenelor). La Gara de Nord se va muta trecerea de pietoni din dreptul Poliției TF în intersecția semaforizată pentru a se facilita traversarea în siguranță și organizat și fără perturbarea traficului rutier din zonă.

semaforizarea circulației rutiere sincronizată (undă verde): C. Do­ro­ban­ți­lor – str. S. Băr­­nuțiu – Bv. Ta­­ke Ionescu, C. Lipovei – C. Ara­dului – C. To­ron­ta­lului – str. Gh. La­zăr, str. Gh. La­zăr – str. Cloșca, zo­na Catedrala Mitro­po­litană – Primărie – pod Șaguna, zona pod Mi­chelangelo – Spitalul. Județean, Bv. L. Rebreanu

semaforizarea următoarelor intersecții: Bv. Ferdinand – Bv. C.D. Loga – Bv. 16 Decembrie 1989, Bv. M. Viteazu – str. V. Babeș, str. Cloșca – str. Macilor, C. Torontalului – str. Miresei, Bv. L. Rebreanu – Bv. Su­dului, C. Lipovei – str. Borzești, str. Gen. I. Dragalina – Spl. N. Titulescu, str. Gen I. Dragalina – Spl. T. Vla­dimirescu, str. Mitr. A. Șaguna – str. Tigrului, C. Torontalului – str. Liege, Bv. Dâm­bovița – str. Ba­na­tul, Bv. L. Re­breanu – Aleea Să­nătății, Bv. L. Re­brea­­nu – str. Sal­câmilor, str. Chi­șo­dei – str. E. Zola, str. Bujorilor – str. E. Zola, str. Eneas – str. Drubeta, str. Eneas – str. C. Brân­coveanu, Bv. 3 August 1919 – Spl. Galați;

amplasarea semafoarelor pietonale pentru traversarea în siguranță și în mod organizat în următoarele locații: str. L. Blaga – P-ța Huniade, Bv. M. Viteazu – str. Turgheniev, Bv. 16 Decembrie 1989 – str. Odobescu, Bv. 16 De­cembrie 1989 – str. I. Văcărescu, Bv. Take Ionescu – str. Brăila, str. S. Bărnuțiu – str. Renașterii, str. Cluj (Lic. I. Vidu), C. Torontalului – str. Timiș, Bv. Republicii (magazin Materna), Bv. Republicii – str. Paris;

lucrări rutiere majore de executat în următorii ani:

- închiderea inelului II de circulație

- lărgirea la 4 benzi a străzii Popa Șapcă și a străzii Aleea Sportivilor

- amenajare C. Bogdăneștilor

- străpungere str. Holdelor până la inelul II de circulație

Totodată, Primăria Muni­ci­piului Timișoara a demarat pro­cedura de achiziționare a 50 au­tobuze noi în vederea stimulării utilizării transportului în comun în detrimentul mașinilor per­sonale, urmând a se reduce in­tervalele de circulație între ve­hicule precum și verificarea pe­rio­dică a acestora. 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13833684