Pe scurt
l Salubrizare și igienizare - În perioada 18-29 august au fost executate lucrări de salubrizare și igienizare a străzilor, zonelor verzi și a terenurilor virane din următoarele zone: Calea Lipovei (ieșire), Cerna, L. Rebreanu, Complex Studențesc, Sala Olimpia, Calea Buziașului, Calea Ghirodei, Miloia, Chiriac, Vulturilor, Clăbucet, I. Slavici, Dâmbovița, P-ța Vârful cu Dor, Dunărea, Steaua, Pod Calea ªagului, str. Negoiu, str. Diaconu Coresi, Calea Lugojului (ieșire), Zona Odobescu - Romulus, Calea Torontalului (ieșire - până la Spitalul Municipal), Bv. Sudului, Zona Soarelui, Parc Constructorul, Titulescu (prelungire - siloz), ªtefan cel Mare, Gloriei, Ghe. Asachi, Pădurea Verde, Aleea Iberlandului, Liceul Silvic - camping.Cantitatea de deșeuri colectată și transportată la deponeul Parța - ªag ca urmare a acestor lucrări a fost de 546 mc.

l Rețea de canalizare - Primăria Municipiului Timișoara a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de canalizare strada Ciocârliei, din cartierul Ronaț - municipiul Timișoara". Extinderea rețelei de canalizare pe strada Ciocârliei s-a efectuat între strada C.A. Rosetti și strada Mircea cel Bătrân, pe o lungime de 850 metri, cu tubulatura din beton. Canalul executat s-a racordat la colectorul din strada C.A. Rosetti, canalizarea urmând să funcționeze în sistem unitar.Valoarea investiției este de 2.921.000.000 lei, din care 2.610.000.000 lei din bugetul local, iar 311.000.000 lei reprezintă contravaloarea tubulaturii, sumă achitată de către cetățenii (proprietarii imobilelor) de pe strada Ciocârliei.  
Interzicerea circulației căruțelor – În data de 25.08.2003, inspectorii Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Timișoara, în colaborare cu Biroul Poliției Rutiere și Corpul Gardienilor Publici a organizat o acțiune de punere în aplicare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 251/2002 privind interzicerea circulației căruțelor pe raza Timișoarei. Au fost identificate trei căruțe, proprietarii acestora fiind sancționați contravențional cu amenzi între 3 – 5 milioane de lei. Căruțele au fost depozitate la sediul SC Retim SA, urmând a fi eliberate după achitarea amenzii și a taxei de depozitare. Aceste acțiuni vor continua și vor avea un caracter permanent.
Extinderea rețelei de gaze naturale – Până în momentul de față a fost aprobat Studiul de fezabilitate referitor la investiția „Dezvoltarea rețelelor de alimentare și distribuție gaze naturale în zona Centru – Eminescu – Asănești”. În lista de investiții pentru anul 2003 sunt prevăzute fondurile necesare achiziționării Proiectului tehnic și Caietului de sarcini. La ora actuală se află în faza de finalizare documentația necesară pentru organizarea licitației prin cerere de ofertă în vederea încheierii contractului de achiziție a Proiectului tehnic și Caietului de sarcini. La începutul anului 2004, se va organiza licitație deschisă pentru execuție, se va încheia contractul și vor demara lucrările la această investiție.
Controale - La începutul lunii septembrie 2003, au fost elaborate regulamentele de organizare, desfășurare și control a activității de taximetrie, acestea fiind înaintate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara. De la apariția Legii nr. 38/2003 și de la preluarea activității de taximetrie de către Direcția Edilitară, au fost organizate o serie de controale, prin care au fost verificați un număr 170 taximetriști, dintre care: 12 taximetriști au fost sancționați pentru utilizare de însemne asemănătoare cu ale altor operatori de transport, menite să inducă clienții în eroare; 15 taximetriști au fost sancționați pentru nedeținerea autorizației în baza Legii nr. 507/2001; 29 taximetriști au fost sancționați pentru nedeținerea asigurării de persoane; 6 taximetriști au fost sancționați nedeținând nici un act doveditor, în momentul efectuării controlului; 12 taximetriști au fost identificați așteptând în alte locuri decât în stațiile de așteptarea a clienților; 3 taximetriști nu dețineau asupra lor contractul de muncă încheiat cu operatorul de transport sub sigla căruia desfășura activitatea de taxi. Pentru neregulile constatate, cei care nu se încadrau în prevederile legale au fost sancționați cu avertisment și amenzi contravenționale între 2.000.000 – 10.000.000 lei. Aceste controale vor avea caracter permanent, taximetriștii sancționați cu ocazia acestor controale fiind penalizați în momentul departajării în vederea obținerii noilor autorizații taxi.

Reparații de drumuri - În cadrul lucrărilor de pe străzile secundare ale Timișoarei, în perioada 1.09.2003- 9.09.2003 au fost finalizate lucrări de întreținere a carosabilului pe următoarele străzi: str. Demetriade – 1076 mp (582 mil. lei), str. A. Imbroane – 620 mp (361 mil lei). Suprafața totală la care s-au efectuat aceste lucrări este de 1.696 mp. Lucrările vor fi executate de SC RSG SA, valoarea totală fiind de 943 mil. lei. În perioada următoare se execută lucrări de întreținere drumuri în zonele de locuințe de pe următoarele străzi: Aleea Pădurea Verde, str. Lorena. În cadrul lucrărilor de pe arterele principale de circulație, în perioada 1.09.2003 – 9.09.2003 s-au finalizat lucrări de întreținere a carosabilului pe următoarele străzi: str. Arieș – 245 mp (137 mil. lei), str. Cluj – 104 mp (82 mil. lei), str. Negoiul + Aleea Sportivilor – 13.900 mp (7.800 mil. lei). Suprafața totală a lucrărilor este de 14.249 mp. Lucrările au fost executate de către S.C. Drumuri Municipale S.A. valoarea totală fiind de 8.019 milioane de lei.

Extinderea rețelei de apă și canal - Primăria Municipiului Timișoara a finalizat lucrările de extindere a rețelei de apă și canal pe str. Cometei (tronson cuprins între str. Zimnicea și str. Moldovei). Valoarea investiției este de 665 milioane de lei, din care 65 de milioane reprezintă contravaloarea tubulaturii care a fost achitată de către cetățeni (proprietari ai imobilelor din această zonă), iar 600 de milioane de lei au fost alocate din bugetul local.

Consiliilor Consultative de Cartier – Consiliul Local Timișoara a aprobat constituirea Consiliilor Consultative de Cartier în municipiul Timișoara, ca instrumente de participare cetățenească pentru îmbunătățirea procesului decizional în administrația publică locală, în scopul realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii și proiecte de interes public local. Consiliile Consultative de Cartier se pot constitui în fiecare cartier al municipiului Timișoara.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13639457