Starea municipiului la început de an
"Sunt optimist în măsura în care performanța economică a Timișoarei este relativ bună, contrar tuturor celor spuse de oameni mai mult sau mai puțin avizați. Avem un material elaborat de un cunoscut economist, Nicolae Țăran, care susține că Timișoara și Timișul sunt pe un trend ascendent și că vom ieși din criză” (n.b. materialul “Centralism patologic”) a afirmat primarul Gheorghe Ciuhandu la ultima conferință de presă din 2010.
“Vreau să menționez cifra scăzută a șomajului în Timișoara-sub trei procente și faptul că PIB-ul pe cap de locuitor a atins anul acesta aproape 9.000 de euro în Timișoara, în con­dițiile în care media națională este de 5.700 euro pe cap de locuitor.
Există un excedent în balanța ora­șului, pe care multe alte orașe nu îl au. Nu îl are Capitala, nu îl au alte capitale de județe. Deci raportându-ne la condițiile din România, avem o situație mai bună. Este evident me­ritul oamenilor care muncesc, este și meritul investitorilor. La exporturi suntem pe locul doi după Capitală” a precizat primarul Timișoarei.
În ultimii 20 de ani, în Timișoara au venit aproape un miliard de do­lari din investiții străine. Nici anul acesta nu vom sta mai prejos la acest capitol: mă refer la Continental AG care investește 50 milioane de euro, la Pădurea Verde, într-o fabrică în care se aduc cele mai moderne teh­nologii din Europa, apoi Siemens-Continental cu 30 de milioane de euro investiți în fabrica de la Ciarda Roșie. Elba finalizează investiția foarte mare făcută într-o nouă fabrică în Par­cul Industrial Freidorf. Lidl va des­chide anul acesta trei magazine în Ti­­mișoara. Vreau să remarc ceea ce face dl. Șandor la ModaTim, unde în 2010 a fost inaugurată cea de a treia clă­dire din complexul de birouri City Business Centre din Piața 700. Tot anul acesta și-au anunțat intenția de a relua șantierul de la Filty, unde se va face un centru comercial, dar și magazinul de construcții Hornbach. O altă investiție de 20 milioane de euro este cea a celor de la Cereal Docks, în zona Freidorf.
Și nu în ultimul rând, să nu uităm de fondurile europene care anul acesta vor veni la Timișoara pentru finan­țarea de proiecte concrete. Este vorba despre încă 70 de milioane de euro.” a concluzionat primarul Gheorghe Ciuhandu

Timișoara, model economic

În ultimii zece ani, numărul de firme din Timișoara a crescut cu aproximativ 80%, iar volumul inves­tițiilor străine a crescut de patru ori, ceea de denotă că­ încrederea inves­titorilor străini a crescut ca rezultat al politicii aplicate de către factorii de de­cizie locali privind îmbunătățirea me­diului de afaceri local. Pe de o parte cei stabiliți anterior și-au dezvoltat in­vestițiile inițiale, iar pe de altă parte, în această perioadă, au fost atrași alți in­vestitori importanți.
Timișoara, unul dintre cele mai pu­ternice centre urbane ale României po­larizează economia zonei limitrofe, a județului și a întregii zone de vest a țării. Mai mult decât atât, Timișoara a devenit un punct de referință la nivel național, fiind zona în care, în anii 1998-1999, s-a înregistrat pentru prima oară în România după Re­voluție creștere economică po­zitivă. Modelul economic Timișoara a de­venit un termen consacrat atât în țară cât și în străinătate.
Dinamica economică a Timișoarei se bazează și pe investițiile directe, atrase în Timișoara încă de la începutul trecerii la economia de piață, printr-o politică pragmatică, constantă și angajată de încurajare a investițiilor aplicată de către factorii de putere lo­cali.
Timișoara reprezintă un important pol de atracție pentru investitorii stră­ini, atât în cadrul Județului Timiș, cât și la nivel național.
  • 70,70% din totalul numărului de firme cu capital străin existente în Județul Timiș sunt localizate în Timișoara, iar volumul total al in­vestițiilor străine directe atrase re­prezintă 80,68% din totalul pe județ.
  • În prezent Timișoara se situează pe locul doi pe țară - după București, mu­nicipiul polarizând aproximativ 7,5% din valoarea totală a investițiilor străine atrase la nivel național.
Volumul total al investițiilor stră­ine pe cap de locuitor, atrase în Timi­șoara din 1990 până în prezent, este mai mare de 1,67 de ori decât media la nivel județean și de 4,5 ori decât media pe țară în aceeași perioadă de timp. În Timișoara au investit oameni de afaceri din 78 de state, pe primul loc, atât din punct de vedere al numărului de firme cât și al volumului total de investiții situându-se Germania. Succesul obținut de Timișoara în accelerarea dezvoltării sale economice se datorează calității re­surselor sale umane, ceea ce determină un nivel înalt al productivității și ca­lității mun­cii, costurilor mici salariale, precum și situației bune a clima­tului in­vestițional din Ti­mișoara.“Vreau să menționez cifra scăzută a șomajului în Timișoara - sub trei procente și faptul că PIB-ul pe cap de locuitor a atins anul acesta (n.r. în anul 2010) aproape 9.000 de euro în Timișoara, în con­dițiile în care media națională este de 5.700 euro pe cap de locuitor. Există un excedent în balanța ora­­­șului, pe care multe alte orașe nu îl au. Nu îl are Capitala, nu îl au alte capitale de județe. Deci raportându-ne la condițiile din România, avem o situație mai bună. Este evident me­ritul oamenilor care muncesc, este și meritul in­vestitorilor. La exporturi suntem pe locul doi după Capitală. Așadar, vreau să transmit un me­saj de optimism și încurajare timișorenilor, la început de an.”
Gheorghe CIUHANDU
Primar al Timișoarei

 
Barometru de ordine publică
Facultatea de Sociologie și Psihologie, Catedra de Sociologie-Antropologie din cadrul Universității de Vest Timișoara a efecutat Barometru de opinie pu­blică privind percepția aspectelor ad­mi­nistrative locale și județene a lo­cuitorilor municipiului Timișoara, decembrie 2010.
Conform Barometrului, 42% dintre res­­pondenți consideră că evoluția Ti­mișoarei în ultimii 5 ani este una bună, spre deosebire de 9,5% care au aceeași părere despre evoluția României din ultimii cinci ani. Aproximativ 12% con­sideră drumurile din Timișoara ca fiind principala problemă a orașului, în timp ce administrarea spațiilor verzi a primit 79 de puncte din 100 posibile.

Vă rugăm precizați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații despre orașul Timișoara: 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13763402