Un nou tronson modernizat

Lucrările de amenajare a străzilor Independenței și Drubeta s-au realizat ca urmare a modernizării liniei de tramvai din zona respectivă a orașului nostru. 

Lucrările rutiere și edilitare prevăzute s-au executat în urma lucrărilor R.A.T.T. pentru a se evita spargerile ulterioare care ar fi afectat infrastructura realizată la linia cale și au constat în: lucrări rutiere (carosabil, trotuare, racorduri cu străzile laterale, amenajare zone verzi) și rețele tehnico-edilitare (rețele electrice, branșamente gaze naturale și instalații de apă și canalizare).

Prin lucrările rutiere executate s-a realizat o structură rutieră carosabilă între platforma liniilor de tramvai și marginile carosabilului proiectat.

Principalele lucrări hidro-edilitare executate pe străzile Independenței și Drubeta au fost lucrări de colectare a apelor de suprafață realizate prin pante către guri de scurgere racordate la canalizarea orașului iar apele pluviale provenite de pe acoperișurile clădirilor se evacuează prin intermediul burlanelor racordate de asemenea la canalizarea existentă.
Lucrările rutiere realizate pe străzile respective au determinat executarea de branșamente noi pe sectoare în care acestea nu au existat pre-cum și refacerea răsuflătorilor și montarea de capace noi pentru acestea în zonele în care acestea au fost afectate. Lucrările electrice exe-cutate au fost necesare în primul rând datorită necesității remedierii sistemului de iluminat public prin folosirea unor corpuri de iluminat performante din punct de vedere al elementului optic cât și din necesitatea reglementării rețelelor de medie și joasă tensiune existente în zona modernizată ca--re au fost afectate de lucrări. Lucrările aferente investiției au fost executate de S.C. Drumco S.A. iar valoarea totală a lucrărilor a fost de 2.111.997,87 lei.

Lucrările au cuprins modernizarea  Independenței, de la Piața Bălcescu până la str. Memorandului și amenajarea Drubeta de la intersecția cu Memorandului pănă la intersecția cu  Mureș.

Ce s-a realizat?

  • Pe str. Independenței, îmbrăcăminte nouă pe toată suprafața (drum și staționări), s-au înlocuit bordurile și s-au montat guri de scurgere pentru preluarea apelor meteorice;
  • Pe str. Drubeta (str. Memorandului - str. Lidia), structură rutieră nouă iar carosabilul are pantă transversală unică de la platforma liniilor de tramvai spre zonele verzi ce despart carosabilul de trotuar;
  • Pe str. Drubeta (str. Lidia - str. Albac), structură rutieră nouă și s-au creat staționări de o parte și alta a carosabilului iar pe sectorul rămas datorită faptului că frontul de clădiri nu a permis realizarea unui carosabil separat, platforma liniilor s-a realizat de 7 m lățime, circulația auto desfășurându-se împreună cu tramvaiul;
  • Pe toată lungimea modernizată a str. Drubeta s-au efectuat lucrări de reparații la trotuare cu montarea de borduri de încadrare și cu așternerea unui strat bituminos;
  • Colectarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilă se face prin pante longitudinale și transversale, prin intermediul gurilor de scurgere;
    a s-au executat marcaje rutiere pe carosabil și s-au montat indicatoare rutiere.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13423285